Sähkön hintakatsaus

Oletko sähkölaskun saatuasi pohtinut, mistä sähkön hinta koostuu ja voiko hintaan vaikuttaa? Olemme luoneet avuksesi sähkön hintakatsauksen, josta löydät tietoa sähkön hinnan muodostumisesta ja kehityksestä. Saat ajankohtaista tietoa eri tekijöiden vaikutuksesta sähkön hintakehitykseen ja ennusteen sähkön hinnasta.

Sähkön hintakatsaus 5.6.2023

Spot-hinta pysyi alhaisena

  • Viikon 22 Spot-hinta oli 1,65 snt/kWh (sis. alv 24 %) ja viikon 21 Spot-hinta oli 0,75 snt/kWh (sis. alv 24 %)
  • Olkiluoto 3 voimalaitos ajoi viime viikolla testejä, joissa sähköntuotantoa rajoitettiin, mutta SPOT hinnat pysyivät matalina runsaan tuulivoimatuotannon ansiosta
  • Futuurihinnat nousivat hivenen viikon aikana.
  • Tällä viikolla pörssisähkön hintojen ennustetaan pysyvän viime viikon kaltaisina
  • Tulevaisuuden futuurihintoihin vaikuttavat spot-hintojen lisäksi mm. talouden, päästöoikeuden, kaasun ja hiilen hintakehitys sekä pohjoismaiset vesivarannot.

Spot-hinnan keskihinta viikolla 22 oli 1,65 snt/kWh (sis. alv 24 %) ja viikolla 21 vastaava hinta oli 0,75 snt/kWh (sis. alv 24 %).

Tavanomaista kylmempi sää laski Pohjoismaisella tasolla lumien sulamisesta aiheutuvaa virtaaman määrää ja kasvatti hivenen sähkön kysyntää edellisestä viikosta. Saman aikaan tuulivoiman tuotannon määrä toteutui tavanomaista runsaampana ja muutenkin tuotantoa oli Suomessa runsaasti tarjolla, eikä esimerkiksi Olkiluoto 3 voimalaitoksen testien takia laskettu tuotantoteho (800 MW) nostanut Spot- hintaa merkittävästi. Vaikka Spot-hinta nousi edellisestä viikosta, toteutui se matalana.

Tällä viikolla lämpötilojen, sateiden ja tuulivoiman ennustetaan toteutuvan tavanomaista alhaisempina. Sähkön tuotantoa on edelleen hyvin tarjolla, sillä mm. tällä hetkellä kaikki Suomen ydinvoimalaitokset ovat tuotannossa. Lisäksi Suomen ja Viron välistä siirtoyhteyttä huolletaan, minkä vuoksi sähkön siirto maiden välillä on rajoitettua kahden viikon ajan.

Tällä viikolla Suomen spot-hintojen arvioidaan pysyvän edellisen viikon kaltaisina 1,3-2,0 snt / kWh (alv 24 %).

Lumme Energian sähkösopimuksista Pörssisähkö seuraa läpinäkyvästi Suomen spot-hintoja.

Olkiluoto 3:n säännöllinen sähköntuotanto on toiminut nyt sujuvasti useamman viikon. Fingrid on tosin hieman rajoittanut voimalaitoksen tuotantoa. Rajoitukset ovat vaihdelleet viime aikoina 30 MW-160 MW välillä ja näillä näkymin rajoitukset jatkuvat vuoden loppuun asti.

Sähkön, maakaasun ja kivihiilen hinnat Keski-Euroopassa ovat laskeneet selvästi viime syksystä lähtien. Maakaasun ensi talven johdannaistuotteiden ja päästöoikeuden hinnat laskivat viime viikolla. Maakaasua on varastoissa ennätysmäärä ajankohdan normaaliin varastotilanteeseen verrattuna. Saksan liittovaltion sähkö-, kaasu-, televiestintä-, posti- ja rautatieviraston johtaja Klaus Mueller totesi, että he ovat positiivisia Euroopan kaasun riittävyydestä ensi talvena. Tästäkin huolimatta hän myös totesi, etteivät 100 % maakaasun varastoasteet takaa sitä, etteikö kaasusta voisi tulla pulaa talvella Euroopassa. Tasaisen varmoja kaasutoimituksia, maakaasun käytön säästöä ja hiven onnea tarvitaan. Etenkin kylmän talven sattuessa kaasuvarastot hupenevat nopeasti.

Kesäkuun OPEC-kokouksessa tuli tieto, että Saudi-Arabia leikkaa öljyntuotantoaan miljoonalla barrelilla päivässä. Lisäksi viime viikolla saavutettu sopimus Yhdysvaltain velkakaton nostamisesta nosti jo viime viikon loppupuolella öljyn hintaa. Öljyn hinta nousikin muutamassa päivässä lähes tämän vuoden pohjatasoilta toukokuun huipputasoille. Maailmantalouden epävarmuudet ovat painaneet öljyn hintaa viime kesästä lähtien ja tuotannon leikkauksilla tuottajat pyrkivät estämään hinnan romahtamisen. Öljyn hinnan kehittyminen indikoi usein maailmantalouden kehitysnäkymiä.

Pohjoismaiset vesivarannot kokonaisuudessaan ovat hieman normaalitasojen alapuolella. Vettä on varastoaltaissa tavanomaista vähemmän, mutta Norjan vuoristoalueen lumitilanne on paikoin hivenen tavanomaista runsaampi. Lämmin sää käynnisti lumien sulamisen, ja altaiden vesipinnat nousevat nyt vauhdikkaasti. 

Tulevaisuuden hintoja peilaavissa johdannaishinnoissa eli ns. futuurihinnoissa oli viime viikolla nousua. Epävarmuutta futuurihintojen kehitykselle luo edelleen talouden näkymät. Futuurihinnat ovat paras indikaatio tulevien kuluttajahintojen tasosta.

Vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen johdannaisen hinta Suomen hinta-alueelle oli 2.6.2023 päätöskurssien mukaan 11,05 snt/kWh (sis. alv 24 %). Korkeimmillaan vastaavan johdannaisen hinta oli 2.1.2023, jolloin se oli 20,55 snt/kWh (sis. alv 24 %, tuotetta on noteerattu vasta vuoden 2023 alusta). Hinta on laskenut vuoden alusta 9,5 snt/kWh (sis. alv 24 %).

Sähköpulan osalta kiertäviin sähkökatkoihin ei ollut tarvetta menneen talvikauden aikana. Ensi talvelle huomattavaa tukea tuo Olkiluoto 3 voimalaitoksen säännöllisen sähkön tuotannon alkaminen. Haasteita voi toki ilmaantua, mikäli voimalaitoksien tai maiden välisien siirtojohtojen toimintaan tulee häiriöitä erittäin kylmällä ja vähätuulisella säällä. Tällöin kiertävät sähkökatkot eivät ole täysin poissuljetut. Tuotantokeskeytyksiä voi ilmetä, kuten saimme Ruotsin kahden ydinvoimalan osalta havaita 26.4., mutta samalla on syytä muistaa, että kyseessä on poikkeustilanne.

Edelleen kuitenkin kaikki mahdollinen sähköenergian käytön säästö ja siirto päivältä yöaikaan tulee hyödyttämään koko energiajärjestelmää lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, sillä huippukalliiden ja erittäin matalien spot-hintojen välttäminen hillitsee myös johdannaismarkkinoiden hintoja.

Lue sähköpulasta lisää Lumme Energian blogista Sähköpula – pitääkö siihen varautua? 

Suosittelemme Lumme Energian Pörssisähkö-asiakkaille OmaLumme-palvelua, jossa näkyvät oman kulutuksen lisäksi myös pörssisähkön hinnat.

Vaihtoehtoisesti voit seurata hintoja Fingridin tuntihintasovelluksella. Näiden palvelujen avulla omaa kulutusta voi ajoittaa halvemmille tunneille. 

Alla olevista kuvaajista näet spot-hintojen kehityksen vuorokausi- ja kuukausitasolla sekä hintaennusteita tuleville vuosille.

Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

Sähköpörssin toteutunut spot-hinta Suomen hinta-alueelle viimeisin kk 20230606

 

Sähköpörssin hintaennuste Suomen hinta-alueelle vuosinäkymä 20230515

 

Sähköpörssin hintaennuste Suomen hinta-alueelle vuosinäkymä 20230606

 

 

 

 

Miten sähkön hinta muodostuu?

Mitkä tekijät vaikuttavat sähkön hinnan muodostumiseen ja missä määrin sähkön käyttäjät voivat vaikuttaa siihen? Kuluttajille näkyvä sähkön kokonaishinta muodostuu käytetystä sähköenergiasta sekä siirtomaksuista veroineen. Jokainen voi fiksuilla kulutusvalinnoilla vaikuttaa käyttämänsä sähkön määrään sekä sähköenergiasta maksamaansa hintaan valitsemallaan sähkösopimuksella.

Oman sopimuksesi tiedot näet OmaLumme-palvelusta ja viimeisimmältä sähkölaskulta.

OmaLumme-palveluun

Miten säästää sähköä? Lue tehokkaat säästövinkit ja katso, miten paljon eri kodinkoneet ja laitteet käyttävät sähköä.

Itse sähköenergian hintaan vaikuttavat monet markkinoilla määräytyvät tekijät kuten sähkön tuotantokustannukset ja pörssihinnat. Maailman taloudellisen tilanteen ja tuotanto-olosuhteiden vaihtelut aiheuttavat sähkön hintamuutokset suuntaan tai toiseen sähköpörssissä.

Sähkön tuotantotavat vaikuttavat hintaan

Sähkön tuotantotavat jaetaan kolmeen osaan: uusiutuvat energialähteet, fossiiliset energialähteet ja turve sekä ydinvoima. Sähköenergian hinnan nousut ja laskut myötäilevät sähköntuotannon kustannuksia ja sähköenergian tarvetta.

Kysynnän ja tarjonnan lisäksi sähkön hintaan vaikuttavat monet tuotantoon liittyvät tekijät, kuten sähkön tuotannossa käytettyjen polttoaineiden ja niiden käyttöön oikeuttavien päästöoikeuksien hinnat sekä mahdolliset voimalaitosten huoltokatkot. Erityisesti uusiutuvien energialähteiden kautta tuotetussa sähkössä sääolosuhteet vaikuttavat vesi- ja tuulivoimaloiden tuotantotilanteeseen. Hinnan muodostumiseen vaikuttavat myös sähkön kysyntä ja Suomeen tuotavan sähkön siirtokapasiteetin rajallisuus.

 

sahkon-hinnan-vaihtelu-lumme-energia

 

Tuotantotekijöihin eivät kuluttajat voi juuri vaikuttaa, mutta voit aina suosia sopimusvalinnallasi uusiutuvia energiamuotoja. Sähkön tuoteseloste kertoo Lumme Energian sähkön alkuperän ja tuotantotavat sekä sen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Mitä useampi kuluttaja suosii uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä, sitä vihreämmäksi tuoteselostekin muuttuu.

 

Sähkön hinta määräytyy kiinteästi tai pörssissä


Nimensä mukaisesti kiinteähintainen sähkö määräaikaisessa sopimuksessa on samanhintaista joka hetki.
Maksat jokaisesta käyttämästäsi kilowattitunnista saman senttimäärän niin pitkään kuin määräaikainen sopimuksesi on voimassa. Asiantuntijamme ovat suojanneet sähkön hinnan sovituksi ajanjaksoksi ja varmistaneet, että saat sähköllesi kilpailukykyisen hinnan.

Pörssisähkön hinta vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaisesti, kuten missä tahansa muussakin pörssissä. Sähkön myyjät ja ostajat kohtaavat pohjoismaisessa Nord Pool-sähköpörssissä, jossa sähkön spot-hinta muodostuu vuorokauden jokaiselle tunnille.

Pörssisähkön hinnat perustuvat johdannaissopimuksiin, joilla sähköä myyvät yhtiöt ja tuottajat tekevät keskenään sopimuksia sähkön hinnasta tulevaisuudessa. Johdannaistuotteet kuten futuurit ovat sopimuksia, joilla voidaan suojata sähkön hinta ennalta määrätyksi ajaksi esimerkiksi kuukaudeksi tai vuodeksi. Siksi johdannaishinnat antavat parhaimman kuvan myös tulevaisuuden spot-hintojen keskihinnoista eli kuukauden keskiarvosta.

Mikäli sinulla on suoraan pörssisähkön hintaan sidottu sopimus, sähkön kuluttajana sinun kannattaa seurata spot-hintaa, jotta voit tarkistaa seuraavan päivän tuntihinnat ja suunnitella kulutustasi halvimmille ajanjaksoille. Voit tarkastella hintoja Nord Poolin verkkosivustolla tai Fingrid Oyj:n maksuttomalla Tuntihinta-mobiilisovelluksella. Jos olet Lumme Energian sähkösopimusasiakas, näet pörssihinnat OmaLumme-palvelussa ja -sovelluksessa.

 

Onko vihreä sähkö kalliimpaa?

Vihreä sähkö on ympäristöystävällisempi vaihtoehto sähkönkulutukseen, sillä se on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla. Vihreää sähkö tuotetaan yleensä vesi- tai tuulivoiman ja aurinkoenergian avulla. Muita vihreän sähkön tuottamistapoja ovat puuvoima, biomassan poltto, biokaasu ja joskus myös jätteiden poltto.

Vihreän sähkön hinta on hieman kalliimpaa, koska se on ympäristöystävällisempää ja sen alkuperä on varmistettava. Täysin vihreän sähkön alkuperä varmistetaan sertifikaateilla ja alkuperätakuu on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Valitsemalla vihreän sähkösopimuksen tuet uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja olet kanssamme yhteisellä matkalla kohti ekologisempaa maailmaa.

Kilowattitunti on energian mittayksikkö ja mittaa, kuinka paljon sähkölaite kuluttaa energiaa. Sähkön hinta ilmoitetaan sentteinä per kilowattitunti.

Sähkön kokonaishinta kuluttajalle muodostuu sähköenergiasta ja sähkön siirrosta, johon sisältyvät sähkövero ja arvonlisävero. Näistä muodostuu myös sähkölaskullasi näkyvä loppusumma.

Sähkön siirtomaksu muodostuu paikallisesta perusmaksusta, kulutukseen perustuvasta siirtomaksusta ja sähköverosta. Paikallinen sähköverkkoyhtiö perii maksun, jolla katetaan fyysisen sähköverkon ylläpitokustannuksia ja turvataan sähkön saanti kaikissa olosuhteissa. Sähkön siirtohintaa ei voi kilpailuttaa.

Sähkövero eli energiavero on valtiolle maksettava vero, jonka sähkönjakeluyhtiö perii. Sähkölaskussasi löydät sen osana siirtomaksua, jossa veron osuus on eritelty ja veloitettu sähkön kulutuksen perusteella.

Futuurit ovat sähkön johdannaismarkkinoiden tuote, jonka avulla voidaan suojata sähkön hintaa tietylle ajanjaksolle. Se on sopimus, jolla sitoudutaan käymään kauppaa kohde-etuudesta tulevaisuudessa kaupantekohetkellä sovittuun hintaan. Kohde-etuutena on tässä tapauksessa sähkö, johon johdannaisten arvo on sidottu.

Johdannaismarkkinoilla kaupankäynnin kohteena ovat sähkön hintaan liittyvät johdannaistuotteet. Johdannaistuotteilla esimerkiksi futuureilla sähkön tuottajat ja sähköyhtiöt voivat sopia sähkön hinnan tietylle ajanjaksolle tulevaisuudessa ja siten hallita riskejä, jotka liittyvät sähkön hinnanvaihteluun.

Nord Pool on pohjoismainen kantaverkkoyhtiöiden omistama raaka-ainepörssi, jossa käydään kauppaa sähköstä muun muassa Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan alueella.

Pörssisähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan pohjoismaisessa Nord Pool-sähköpörssissä.

Sähkön spot-hinta määräytyy sähköpörssissä tunti tunnilta kysynnän ja tarjonnan perusteella. Voit valita itsellesi pörssihintoja seuraavan sähkösopimuksen ja hyödyntää sähkön hinnan vaihteluja kulutuksessasi.

Sähköpörssi on markkinapaikka, jossa sähkön tuottajat ja ostajat käyvät kauppaa. Sähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, kuten missä tahansa muussakin pörssissä.

Alkuperätakuu liittyy ekologiseen sähköntuotantoon ja toimii todisteena siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Uusiutuvia energialähteitä ovat aurinkoenergia, tuuli- ja vesivoima sekä bioenergia, jolloin energia saadaan luonnollisten prosessien tuotoksena tai uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntämällä.

Vihreällä sähköllä tarkoitetaan ympäristöystävällisempää sähköä, joka on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Lisää aiheesta

28.04.2023 | uutinen

Lumme Energialta aidosti kotimainen, Avainlippu-merkitty Aurinkosähkö

Yritykset ja kuluttajat voivat saada nyt aidosti kotimaista aurinkoenergiaa. Lumme Energian Aurinkosähkö-sopimustuote on saanut Suomalaisen Työn...

28.04.2023 | Sähkön hinta

Hyödynnä sähkön edulliset tunnit ja pienennä hiilijalanjälkeä ekologisella pörssisähköllä

Voit kantaa kortesi kekoon ilmaston hyväksi, kun vaihdat ekologiseen pörssisähköön. Uusiutuvan pörssisähkön hintaero tavalliseen...

24.01.2023 | blogi

Mitä on pörssisähkö?

Pörssisähkö tarkoittaa sähköä, jonka hinta määräytyy reaaliaikaisesti sähkön kysynnän ja tarjonnan mukaan pohjoismaisessa sähköpörssissä....