Sähkön hintakatsaus

Oletko sähkölaskun saatuasi pohtinut, mistä sähkön hinta koostuu ja voiko hintaan vaikuttaa? Olemme luoneet avuksesi sähkön hintakatsauksen, josta löydät tietoa sähkön hinnan muodostumisesta ja kehityksestä. Saat ajankohtaista tietoa eri tekijöiden vaikutuksesta sähkön hintakehitykseen ja ennusteen sähkön hinnasta.

Sähkön hintakatsaus 26.9.2022

Tukkumarkkinat taittoivat nousuaan syyskuussa 

Sähkön tukkumarkkinahinnat ovat syyskuun aikana kääntyneet hienoiseen laskuun. Kalleimman yksittäisen kuukauden jälkeen spot-hinta on taittanut hivenen alaspäin muun muassa kahdesta syystä: Olkiluoto 3 on ollut koekäytössä ja tuulivoiman tuotanto on ajoittain ollut huomattavaa. Vaikka tuulivoiman tuotanto on jäänyt alle tavanomaisen tason, on tuulivoimaa rakennettu jo niin paljon, että viimeisten kahden viikon keskimääräinen tuotanto lähenee Olkiluoto 3:n normaalia kaupallisen tuotannon määrää.

Muutoin useat alkuvuoden ja kesän aikana hintaa nostaneet tekijät ovat pysyneet ennallaan. Näitä ovat mm. Keski-Euroopan erittäin korkeina pysyneet sähkön hinnat, heikentynyt Pohjoismainen vesitilanne ja sähköntuonnin päättyminen Venäjältä.

Lähiajan spot-hintaa ovat nostamassa Loviisa 1-voimalaitoksen huolto ajalla 18.9.-9.10., syys-lokakuun vaihteeseen ajoittuvat siirtorajoitukset Ruotsista Suomeen sekä Olkiluoto 3:n koekäyttöohjelma. Näiden tekijöiden vaikutus korostuu silloin, kun tuulivoiman tuotanto on vähäistä.

Olkiluoto 3:n koekäyttöohjelmaan kuuluu se, että lokakuun alusta marraskuuhun saakka sähköntuotannossa on suurta vaihtelua. Lisäksi koekäyttöohjelmaan saattaa tulla yllättäviä muutoksia, kuten viikonloppuna saimme havaita. Onneksi selvisimme siitä säikähdyksellä ja Olkiluoto 3 tuottaa jälleen sähköä verkkoon. Lumme Energian sähkösopimuksista Pörssisähkö seuraa läpinäkyvästi Suomen spot-hintoja.

Tulevaisuuden hintoja peilaavissa johdannaishinnoissa eli ns. futuurisopimuksissa hinnat eri ajanjaksoille ovat laskeneet jonkin verran kesän ennätyskorkeista hinnoista. Taustalla ovat olleet lähes paniikinomaisen nousun vastaliike, EU:n toimien suunnittelu korkeiden energianhintojen hillitsemiseksi, polttoaineiden hintojen lasku sekä taantumapelot Euroopassa ja maailmalla. Ensi talven osalta johdannaishinnat eivät ole laskeneet ja ovat herkkiä nousulle, sillä energiakriisi ei väisty ennen talvea. Futuurihinnat ovat paras indikaatio tulevien kuluttajahintojen tasosta.

Syyskuun toteutunut arvonlisäverollinen spot-hinnan keskiarvo Suomessa on tähän mennessä 260,54 e/MWh = 26,05 snt/kWh, joka on laskenut elokuun 324,25 e/MWh = 32,45 snt/kWh ennätyshinnasta. Viime viikon toteutunut arvonlisäverollinen spot-hinnan keskiarvo Suomessa oli 245,48 e / MWh = 24,55 snt / kWh.

Viime viikon edullisin yhden tunnin spot-hinta Suomessa oli 20.9. klo 3.00 - 4.00 (10,84 €/MWh = 1,084 snt/kWh), kun taas kallein yhden tunnin spot-hinta oli 21.9.2022 klo 9.00 - 10.00 (654,30 €/MWh = 65,43 snt/kWh). Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Johdannaismarkkinoiden noteerauksien perusteella arvioidaan, että lokakuussa Suomen spot-hinta on samaa tasoa kuin syyskuussa.

Tulevaisuuden johdannaishintojen suunta suunta on kääntynyt hienoiseen laskuun kesän hurjaan noususuuntaan verrattuna. Vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen johdannaisen hinta Suomen hinta-alueelle on tällä hetkellä (syyskuun 26. päivä) n. 399 €/MWh = 39,9 snt/kWh (sis. alv 24 %).

Pohjoismainen vesitilanne on edelleen heikentynyt, mutta lähijakson sade-ennusteet näyttävät kuitenkin tavanomaisilta. Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan takia polttoaineiden hinnat ovat edelleen korkealla, mutta talouden taantuman pelot ovat laskeneet polttoaineiden hintoja viime aikoina.

Sähkön hinnassa on tällä hetkellä erittäin suurta epävarmuutta. Ensi talvena spot-hinnat voivat olla ennätyskorkeita etenkin kylminä tuulettomina jaksoina päivällä, ja jopa kiertävät sähkökatkot ovat mahdollisia kulutuksen rajoittamiseksi. Lauhoina tuulisina jaksoina yöajan hinnat voivat laskea vanhojen normaalien tasojen tuntumaan tai jopa alle, koska sähköä voi olla tarjolla jopa kulutusta enemmän.

Näistä syistä kaikki mahdollinen sähköenergian käytön siirto päivältä yöaikaan tulee hyödyttämään koko energiajärjestelmää lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, sillä huippukalliiden spot-hintojen välttäminen hillitsee myös johdannaismarkkinoiden hintoja.

Erityisen vaikean markkinatilanteen vuoksi emme tarjoa tällä hetkellä määräaikaisia sopimuksia uusille asiakkaille. Emme halua sitouttaa asiakkaitamme pitkiin ja kalliisiin määräaikaisiin sopimuksiin. Mielestämme vastuullisempaa on mennä tulevan talven ylitse yhdessä uusien asiakkaiden kanssa pörssisähköllä, jonka hinta laskee välittömästi poikkeavan tilanteen helpottaessa.

Suosittelemme Pörssisähkö-asiakkaille Fingrdin tuntihintasovellusta, jonka avulla voi seurata päivittäisten tuntihintojen kehitystä ja sitä kautta ajoittaa kulutustaan halvemmille tunneille.

Alla olevista kuvaajista näet spot-hintojen kehityksen viimeisimmän kuukauden ja vuoden 2021 ajalta. Alimmainen kuva kertoo vuosien 2022 ja 2023 ennusteet.

Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

Sähköpörssin toteutunut spot-hinta Suomen hinta-alueelle viimeisin kk 2022 09

 

Sähköpörssin toteutunut spot-hinta Suomen hinta-alueelle vuosinäkymä 2022_09_26

 

Sähköpörssin hintaennuste 20220926

 

 

 

 

Miten sähkön hinta muodostuu?

Mitkä tekijät vaikuttavat sähkön hinnan muodostumiseen ja missä määrin sähkön käyttäjät voivat vaikuttaa siihen? Kuluttajille näkyvä sähkön kokonaishinta muodostuu käytetystä sähköenergiasta sekä siirtomaksuista veroineen. Jokainen voi fiksuilla kulutusvalinnoilla vaikuttaa käyttämänsä sähkön määrään sekä sähköenergiasta maksamaansa hintaan valitsemallaan sähkösopimuksella.

Oman sopimuksesi tiedot näet OmaLumme-palvelusta ja viimeisimmältä sähkölaskulta.

Itse sähköenergian hintaan vaikuttavat monet markkinoilla määräytyvät tekijät kuten sähkön tuotantokustannukset ja pörssihinnat. Maailman taloudellisen tilanteen ja tuotanto-olosuhteiden vaihtelut aiheuttavat sähkön hintamuutokset suuntaan tai toiseen sähköpörssissä.

Sähkön tuotantotavat vaikuttavat hintaan

Sähkön tuotantotavat jaetaan kolmeen osaan: uusiutuvat energialähteet, fossiiliset energialähteet ja turve sekä ydinvoima. Sähköenergian hinnan nousut ja laskut myötäilevät sähköntuotannon kustannuksia ja sähköenergian tarvetta.

Kysynnän ja tarjonnan lisäksi sähkön hintaan vaikuttavat monet tuotantoon liittyvät tekijät, kuten sähkön tuotannossa käytettyjen polttoaineiden ja niiden käyttöön oikeuttavien päästöoikeuksien hinnat sekä mahdolliset voimalaitosten huoltokatkot. Erityisesti uusiutuvien energialähteiden kautta tuotetussa sähkössä sääolosuhteet vaikuttavat vesi- ja tuulivoimaloiden tuotantotilanteeseen. Hinnan muodostumiseen vaikuttavat myös sähkön kysyntä ja Suomeen tuotavan sähkön siirtokapasiteetin rajallisuus.

 

sahkon-hinnan-vaihtelu-lumme-energia

 

Tuotantotekijöihin eivät kuluttajat voi juuri vaikuttaa, mutta voit aina suosia sopimusvalinnallasi uusiutuvia energiamuotoja. Sähkön tuoteseloste kertoo Lumme Energian sähkön alkuperän ja tuotantotavat sekä sen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Mitä useampi kuluttaja suosii uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä, sitä vihreämmäksi tuoteselostekin muuttuu.

 

Sähkön hinta määräytyy kiinteästi tai pörssissä


Nimensä mukaisesti kiinteähintainen sähkö määräaikaisessa sopimuksessa on samanhintaista joka hetki.
Maksat jokaisesta käyttämästäsi kilowattitunnista saman senttimäärän niin pitkään kuin määräaikainen sopimuksesi on voimassa. Asiantuntijamme ovat suojanneet sähkön hinnan sovituksi ajanjaksoksi ja varmistaneet, että saat sähköllesi kilpailukykyisen hinnan.

Pörssisähkön hinta vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaisesti, kuten missä tahansa muussakin pörssissä. Sähkön myyjät ja ostajat kohtaavat pohjoismaisessa Nord Pool-sähköpörssissä, jossa sähkön spot-hinta muodostuu vuorokauden jokaiselle tunnille.

Pörssisähkön hinnat perustuvat johdannaissopimuksiin, joilla sähköä myyvät yhtiöt ja tuottajat tekevät keskenään sopimuksia sähkön hinnasta tulevaisuudessa. Johdannaistuotteet kuten futuurit ovat sopimuksia, joilla voidaan suojata sähkön hinta ennalta määrätyksi ajaksi esimerkiksi kuukaudeksi tai vuodeksi. Siksi johdannaishinnat antavat parhaimman kuvan myös tulevaisuuden spot-hintojen keskihinnoista eli kuukauden keskiarvosta.

Mikäli sinulla on suoraan pörssisähkön hintaan sidottu sopimus, sähkön kuluttajana sinun kannattaa seurata spot-hintaa, jotta voit tarkistaa seuraavan päivän tuntihinnat ja suunnitella kulutustasi halvimmille ajanjaksoille. Voit tarkastella hintoja Nord Poolin verkkosivustolla tai Fingrid Oyj:n maksuttomalla Tuntihinta-mobiilisovelluksella.

 

Onko vihreä sähkö kalliimpaa?

Vihreä sähkö on ympäristöystävällisempi vaihtoehto sähkönkulutukseen, sillä se on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla. Vihreää sähkö tuotetaan yleensä vesi- tai tuulivoiman ja aurinkoenergian avulla. Muita vihreän sähkön tuottamistapoja ovat puuvoima, biomassan poltto, biokaasu ja joskus myös jätteiden poltto.

Vihreän sähkön hinta on hieman kalliimpaa, koska se on ympäristöystävällisempää ja sen alkuperä on varmistettava. Täysin vihreän sähkön alkuperä varmistetaan sertifikaateilla ja alkuperätakuu on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Valitsemalla vihreän sähkösopimuksen tuet uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja olet kanssamme yhteisellä matkalla kohti ekologisempaa maailmaa.

Kilowattitunti on energian mittayksikkö ja mittaa, kuinka paljon sähkölaite kuluttaa energiaa. Sähkön hinta ilmoitetaan sentteinä per kilowattitunti.

Sähkön kokonaishinta kuluttajalle muodostuu sähköenergiasta ja sähkön siirrosta, johon sisältyvät sähkövero ja arvonlisävero. Näistä muodostuu myös sähkölaskullasi näkyvä loppusumma.

Sähkön siirtomaksu muodostuu paikallisesta perusmaksusta, kulutukseen perustuvasta siirtomaksusta ja sähköverosta. Paikallinen sähköverkkoyhtiö perii maksun, jolla katetaan fyysisen sähköverkon ylläpitokustannuksia ja turvataan sähkön saanti kaikissa olosuhteissa. Sähkön siirtohintaa ei voi kilpailuttaa.

Sähkövero eli energiavero on valtiolle maksettava vero, jonka sähkönjakeluyhtiö perii. Sähkölaskussasi löydät sen osana siirtomaksua, jossa veron osuus on eritelty ja veloitettu sähkön kulutuksen perusteella.

Futuurit ovat sähkön johdannaismarkkinoiden tuote, jonka avulla voidaan suojata sähkön hintaa tietylle ajanjaksolle. Se on sopimus, jolla sitoudutaan käymään kauppaa kohde-etuudesta tulevaisuudessa kaupantekohetkellä sovittuun hintaan. Kohde-etuutena on tässä tapauksessa sähkö, johon johdannaisten arvo on sidottu.

Johdannaismarkkinoilla kaupankäynnin kohteena ovat sähkön hintaan liittyvät johdannaistuotteet. Johdannaistuotteilla esimerkiksi futuureilla sähkön tuottajat ja sähköyhtiöt voivat sopia sähkön hinnan tietylle ajanjaksolle tulevaisuudessa ja siten hallita riskejä, jotka liittyvät sähkön hinnanvaihteluun.

Nord Pool on pohjoismainen kantaverkkoyhtiöiden omistama raaka-ainepörssi, jossa käydään kauppaa sähköstä muun muassa Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan alueella.

Pörssisähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan pohjoismaisessa Nord Pool-sähköpörssissä.

Sähkön spot-hinta määräytyy sähköpörssissä tunti tunnilta kysynnän ja tarjonnan perusteella. Voit valita itsellesi pörssihintoja seuraavan sähkösopimuksen ja hyödyntää sähkön hinnan vaihteluja kulutuksessasi.

Sähköpörssi on markkinapaikka, jossa sähkön tuottajat ja ostajat käyvät kauppaa. Sähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, kuten missä tahansa muussakin pörssissä.

Alkuperätakuu liittyy ekologiseen sähköntuotantoon ja toimii todisteena siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Uusiutuvia energialähteitä ovat aurinkoenergia, tuuli- ja vesivoima sekä bioenergia, jolloin energia saadaan luonnollisten prosessien tuotoksena tai uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntämällä.

Vihreällä sähköllä tarkoitetaan ympäristöystävällisempää sähköä, joka on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.