Sähkön hintakatsaus

Oletko sähkölaskun saatuasi pohtinut, mistä sähkön hinta koostuu ja voiko hintaan vaikuttaa? Olemme luoneet avuksesi sähkön hintakatsauksen, josta löydät tietoa sähkön hinnan muodostumisesta ja kehityksestä. Saat ajankohtaista tietoa eri tekijöiden vaikutuksesta sähkön hintakehitykseen ja ennusteen sähkön hinnasta.

Sähkön hintakatsaus 4.12.2023

Sää jatkuu hyvin talvisena, mutta tuulisuudessa on voimistumisen merkkejä. Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille lukijoille!  

  • Viikon 48 Spot-hinta oli 13,14 snt/kWh sis. alv. 24 % ja viikon 47 Spot hinta oli 8,77 snt/kWh sis. alv 24 %
  • Futuurihinnat nousivat viime viikolla kylmän ja kuivan sään sekä vahvan Spot-hinnan vuoksi.     
  • Spot-hintojen ennustetaan pysyvän korkealla tällä viikolla tavanomaista kylmemmän sään takia. Onneksi loppuviikkoa kohti tuulisuus lisääntyy.       
  • Tulevaisuuden futuurihintoihin vaikuttavat spot-hintojen lisäksi mm. talouden, päästöoikeuden, kaasun ja hiilen hintakehitys sekä pohjoismaiset vesivarannot. 

 

Spot-hinnan viikon keskiarvo nousi viime viikolla. Viikon 48 Spot-keskihinta oli 13,14 snt/kWh (sis. alv 24 %). Suhteellisen alhainen Spot-hinta oli viime viikolla maanantai-illan klo 21 ja keskiviikkoaamun klo 6 välissä, jolloin Spotin keskihinta oli 4,65 snt/kWh (sis. alv 24 %). Tämä ajanjakso oli tavanomaista kylmempi, mutta samalla viime viikon lämpimin. Lisäksi tuulivoimatuotantoa oli reilusti.

Loppuviikkoa kohti hinta nousi lämpötilojen ja tuulivoimatuotannon laskun sekä ydinvoimatuotannon keskeytysten takia. Keskiviikkona 29.11. sekä Ruotsin Ringhals 4 voimalaitos että Suomen Olkiluoto 3 keskeyttivät tuotantonsa. Ringhals 4 voimalaitoksessa havaittiin vika, mutta voimalaitos on palannut tuotantoon yöllä 4.12. Olkiluoto 3 voimalaitoksen keskeytys johtui 29.11. tehdystä lähivikakokeesta, jossa Olkiluoto 3 voimalaitos virheellisesti keskeytti tuotantonsa. Lisää tietoa lähivikakokeesta Fingridin sivuilta. Onneksi tämä keskeytys jäi verraten lyhyeksi ja Olkiluoto 3 voimalaitos palasi tuotantoon illalla 30.11. Vaikutus Spot-hintaan jäi pieneksi, sillä markkinatiedotteista päätellen Olkiluoto 3 voimalaitos oli 30.11. ja 1.12 Spot-hintatarjouksissa mukana.

Ennusteiden mukaan tuulivoimatuotantoa on alkuviikolla vähän, mutta itsenäisyyspäivän jälkeen tuulisuus nousee selvästi. Lämpötilat pysyttelevät koko viikon selvästi tavanomaista kylmempinä. Maanantain Spot-hinta oli korkea koko Pohjolassa. Spot-hinnan arvioidaan kohoavan n. 13,5-16,0 snt/kWh:iin (sis. alv. 24 %). 

Lumme Energian sähkösopimuksista Pörssisähkö seuraa läpinäkyvästi Suomen spot-hintoja.

Maakaasun ja päästöoikeuden hinnat päätyivät pieneen laskuun ja kivihiilen hinta pieneen nousuun viime viikolla, mutta hintojen liike oli energiakriisin nähden hyvin maltillista. Sähkön ja polttoaineiden hinnat Keski-Euroopassa ovat laskeneet selvästi viime vuoden syksystä lähtien. Hinnoissa ei ole nähty vuoden 2022 kaltaista epävarmuutta, vaikka hinnat ovat historiallisesti tarkasteltuna edelleen korkeita. Euroopan kaasuvarastojen täyttöaste on tällä hetkellä yli 94 %. Tähän vuoden aikaan maakaasuvarastojen tasot Euroopassa tyypillisesti laskevat maakaasunkäytön tarpeen lisääntymisen takia.

Sähkön futuurihinnat eli tulevien toimitusjaksojen sopimushinnat jatkoivat nousuaan viime viikolla. Futuurihinnat ovat paras indikaatio tulevien kuluttajahintojen tasosta. Runsaat sateet vahvistivat Pohjoismaiden vesivarastoja kesästä lähtien ja painoivat etenkin pohjoismaista sähkönhintaa. Viime aikojen tavanomaista kylmemmät ja vähäsateisemmat sekä ajoittain vähätuulisemmat säät ovat kuitenkin kääntäneet pohjoismaisen vesitilanteen selvään laskuun. Nyt nähtävissä sääennusteissa sademäärät olisivat toteutumassa hivenen alle normaalin ja tavanomaista selvästi kylmempi sää pitävät vesivoiman tarpeen korkealla. Näiden vaikutuksesta Pohjoismaiden runsaat vesivarastot ovat laskeneet ajankohtaan nähden merkittävästi normaalien tasojen alapuolelle. Muutos normaaliin verrattuna on ollut eri tietolähteiden mukaan lokakuun lopulta jopa -25 – -20 TWh nykyiset sääennusteet mukaan huomioiden. Suuruusluokkaa havainnollistaa se, että TVO ilmoittaa omilla nettisivuillaan Olkiluoto 3 voimalaitoksen vuosituotannoksi noin 12 TWh eli muutos on lähes kahden Olkiluoto 3 voimalaitoksen vuosituotannon suuruinen. 

Vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen sopimushinta (futuurihinta) Suomen hinta-alueelle oli 1.12.2023 päätöskurssien mukaan 11,63 snt/kWh (sis. alv 24 %). Korkeimmillaan sen hinta oli 20,55 snt/kWh (sis. alv 24 %) 2.1.2023. Hinta on laskenut vuoden alusta yli 9 snt / kWh (sis. alv 24 %) 

Sähköpulan osalta kiertäviin sähkökatkoihin ei ollut tarvetta edellisen talvikauden aikana. Tulevan talven osalta Fingrid arvioi, että sähkön riittävyys näyttää hyvältä. Fingrid toteaa, että merkittävimmät muutokset viime talveen verrattuna ovat Olkiluoto 3:n säännöllisen sähköntuotannon aloittaminen ja tuulivoimakapasiteetin vahvistuminen. Haasteita voi toki ilmaantua, mikäli voimalaitoksien tai maiden välisien siirtojohtojen toimintaan tulee häiriöitä erittäin kylmällä ja vähätuulisella säällä. Tällöin sähkön Spot-hinnat voivat nousta hyvinkin korkeiksi. Lisäksi Fingrid toteaa, että ”Sähkön käytön vähentäminen erityisesti pörssihintojen ollessa korkealla on jatkossakin tärkeää sähkön riittävyyden kannalta”.

Edelleen kuitenkin kaikki mahdollinen sähköenergian käytön säästö ja siirto päivältä yöaikaan tulee hyödyttämään koko energiajärjestelmää lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, sillä huippukalliiden ja erittäin matalien spot-hintojen välttäminen hillitsee myös johdannaismarkkinoiden hintoja, joka on jo nähty futuurimarkkinalla tänä vuonna. 

Lisäksi tällä saavutetaan positiivinen ympäristövaikutus, koska huippukulutustunneilla tuotettu sähkö on tyypillisesti kuormittavampaa ympäristölle. Tästä lisää Fingridin sivuilta.

Lue sähköpulasta lisää Lumme Energian blogista Sähköpula – pitääkö siihen varautua? 

Suosittelemme Lumme Energian Pörssisähkö-asiakkaille OmaLumme-palvelua, jossa näkyvät oman kulutuksen lisäksi myös pörssisähkön hinnat.

Vaihtoehtoisesti voit seurata hintoja Fingridin tuntihintasovelluksella. Näiden palvelujen avulla omaa kulutusta voi ajoittaa halvemmille tunneille. 

Alla olevista kuvaajista näet spot-hintojen kehityksen vuorokausi- ja kuukausitasolla sekä hintaennusteita tuleville vuosille.

Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

Sähköpörssin toteutunut spot-hinta Suomen hinta-alueelle viimeisin kk 20231204

 

Sähköpörssin toteutunut spot-hinta Suomen hinta-alueelle vuosinäkymä 20231204

 

Sähköpörssin hintaennuste 20231204

 

 

Miten sähkön hinta muodostuu?

Mitkä tekijät vaikuttavat sähkön hinnan muodostumiseen ja missä määrin sähkön käyttäjät voivat vaikuttaa siihen? Kuluttajille näkyvä sähkön kokonaishinta muodostuu käytetystä sähköenergiasta sekä siirtomaksuista veroineen. Jokainen voi fiksuilla kulutusvalinnoilla vaikuttaa käyttämänsä sähkön määrään sekä sähköenergiasta maksamaansa hintaan valitsemallaan sähkösopimuksella.

Oman sopimuksesi tiedot näet OmaLumme-palvelusta ja viimeisimmältä sähkölaskulta.

OmaLumme-palveluun

Miten säästää sähköä? Lue tehokkaat säästövinkit ja katso, miten paljon eri kodinkoneet ja laitteet käyttävät sähköä.

Itse sähköenergian hintaan vaikuttavat monet markkinoilla määräytyvät tekijät kuten sähkön tuotantokustannukset ja pörssihinnat. Maailman taloudellisen tilanteen ja tuotanto-olosuhteiden vaihtelut aiheuttavat sähkön hintamuutokset suuntaan tai toiseen sähköpörssissä.

Sähkön tuotantotavat vaikuttavat hintaan

Sähkön tuotantotavat jaetaan kolmeen osaan: uusiutuvat energialähteet, fossiiliset energialähteet ja turve sekä ydinvoima. Sähköenergian hinnan nousut ja laskut myötäilevät sähköntuotannon kustannuksia ja sähköenergian tarvetta.

Kysynnän ja tarjonnan lisäksi sähkön hintaan vaikuttavat monet tuotantoon liittyvät tekijät, kuten sähkön tuotannossa käytettyjen polttoaineiden ja niiden käyttöön oikeuttavien päästöoikeuksien hinnat sekä mahdolliset voimalaitosten huoltokatkot. Erityisesti uusiutuvien energialähteiden kautta tuotetussa sähkössä sääolosuhteet vaikuttavat vesi- ja tuulivoimaloiden tuotantotilanteeseen. Hinnan muodostumiseen vaikuttavat myös sähkön kysyntä ja Suomeen tuotavan sähkön siirtokapasiteetin rajallisuus.

 

sahkon-hinnan-vaihtelu-lumme-energia

 

Tuotantotekijöihin eivät kuluttajat voi juuri vaikuttaa, mutta voit aina suosia sopimusvalinnallasi uusiutuvia energiamuotoja. Sähkön tuoteseloste kertoo Lumme Energian sähkön alkuperän ja tuotantotavat sekä sen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Mitä useampi kuluttaja suosii uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä, sitä vihreämmäksi tuoteselostekin muuttuu.

 

Sähkön hinta määräytyy kiinteästi tai pörssissä


Nimensä mukaisesti kiinteähintainen sähkö määräaikaisessa sopimuksessa on samanhintaista joka hetki.
Maksat jokaisesta käyttämästäsi kilowattitunnista saman senttimäärän niin pitkään kuin määräaikainen sopimuksesi on voimassa. Asiantuntijamme ovat suojanneet sähkön hinnan sovituksi ajanjaksoksi ja varmistaneet, että saat sähköllesi kilpailukykyisen hinnan.

Pörssisähkön hinta vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaisesti, kuten missä tahansa muussakin pörssissä. Sähkön myyjät ja ostajat kohtaavat pohjoismaisessa Nord Pool-sähköpörssissä, jossa sähkön spot-hinta muodostuu vuorokauden jokaiselle tunnille.

Pörssisähkön hinnat perustuvat johdannaissopimuksiin, joilla sähköä myyvät yhtiöt ja tuottajat tekevät keskenään sopimuksia sähkön hinnasta tulevaisuudessa. Johdannaistuotteet kuten futuurit ovat sopimuksia, joilla voidaan suojata sähkön hinta ennalta määrätyksi ajaksi esimerkiksi kuukaudeksi tai vuodeksi. Siksi johdannaishinnat antavat parhaimman kuvan myös tulevaisuuden spot-hintojen keskihinnoista eli kuukauden keskiarvosta.

Mikäli sinulla on suoraan pörssisähkön hintaan sidottu sopimus, sähkön kuluttajana sinun kannattaa seurata spot-hintaa, jotta voit tarkistaa seuraavan päivän tuntihinnat ja suunnitella kulutustasi halvimmille ajanjaksoille. Voit tarkastella hintoja Nord Poolin verkkosivustolla tai Fingrid Oyj:n maksuttomalla Tuntihinta-mobiilisovelluksella. Jos olet Lumme Energian sähkösopimusasiakas, näet pörssihinnat OmaLumme-palvelussa ja -sovelluksessa.

Lumme Energialta löydät sähkösopimuksen joka lähtöön

Onko vihreä sähkö kalliimpaa?

Vihreä sähkö on ympäristöystävällisempi vaihtoehto sähkönkulutukseen, sillä se on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla. Vihreä sähkö tuotetaan yleensä vesi- tai tuulivoiman ja aurinkoenergian avulla. Muita vihreän sähkön tuottamistapoja ovat puuvoima, biomassan poltto, biokaasu ja joskus myös jätteiden poltto.

Vihreän sähkön hinta on hieman kalliimpaa, koska se on ympäristöystävällisempää ja sen alkuperä on varmistettava. Täysin vihreän sähkön alkuperä varmistetaan sertifikaateilla ja alkuperätakuu on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Valitsemalla vihreän sähkösopimuksen tuet uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja olet kanssamme yhteisellä matkalla kohti ekologisempaa maailmaa.Kilowattitunti on energian mittayksikkö ja mittaa, kuinka paljon sähkölaite kuluttaa energiaa. Sähkön hinta ilmoitetaan sentteinä per kilowattitunti.

Sähkön kokonaishinta kuluttajalle muodostuu sähköenergiasta ja sähkön siirrosta, johon sisältyvät sähkövero ja arvonlisävero. Näistä muodostuu myös sähkölaskullasi näkyvä loppusumma.

Sähkön siirtomaksu muodostuu paikallisesta perusmaksusta, kulutukseen perustuvasta siirtomaksusta ja sähköverosta. Paikallinen sähköverkkoyhtiö perii maksun, jolla katetaan fyysisen sähköverkon ylläpitokustannuksia ja turvataan sähkön saanti kaikissa olosuhteissa. Sähkön siirtohintaa ei voi kilpailuttaa.

Sähkövero eli energiavero on valtiolle maksettava vero, jonka sähkönjakeluyhtiö perii. Sähkölaskussasi löydät sen osana siirtomaksua, jossa veron osuus on eritelty ja veloitettu sähkön kulutuksen perusteella.

Futuurit ovat sähkön johdannaismarkkinoiden tuote, jonka avulla voidaan suojata sähkön hintaa tietylle ajanjaksolle. Se on sopimus, jolla sitoudutaan käymään kauppaa kohde-etuudesta tulevaisuudessa kaupantekohetkellä sovittuun hintaan. Kohde-etuutena on tässä tapauksessa sähkö, johon johdannaisten arvo on sidottu.

Johdannaismarkkinoilla kaupankäynnin kohteena ovat sähkön hintaan liittyvät johdannaistuotteet. Johdannaistuotteilla esimerkiksi futuureilla sähkön tuottajat ja sähköyhtiöt voivat sopia sähkön hinnan tietylle ajanjaksolle tulevaisuudessa ja siten hallita riskejä, jotka liittyvät sähkön hinnanvaihteluun.

Nord Pool on pohjoismainen kantaverkkoyhtiöiden omistama raaka-ainepörssi, jossa käydään kauppaa sähköstä muun muassa Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan alueella.

Pörssisähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan pohjoismaisessa Nord Pool-sähköpörssissä.

Sähkön spot-hinta määräytyy sähköpörssissä tunti tunnilta kysynnän ja tarjonnan perusteella. Voit valita itsellesi pörssihintoja seuraavan sähkösopimuksen ja hyödyntää sähkön hinnan vaihteluja kulutuksessasi.

Sähköpörssi on markkinapaikka, jossa sähkön tuottajat ja ostajat käyvät kauppaa. Sähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, kuten missä tahansa muussakin pörssissä.

Alkuperätakuu liittyy ekologiseen sähköntuotantoon ja toimii todisteena siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Uusiutuvia energialähteitä ovat aurinkoenergia, tuuli- ja vesivoima sekä bioenergia, jolloin energia saadaan luonnollisten prosessien tuotoksena tai uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntämällä.

Vihreällä sähköllä tarkoitetaan ympäristöystävällisempää sähköä, joka on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Lisää aiheesta

30.08.2023 | Sähkön hinta

Vilja Schepel muistuttaa suunnittelun tärkeydestä ikkunaremonteissa

On hyvä kuunnella asiantuntijoita ja kerätä kokemuksia. Ikkunat vaikuttavat moneen asiaan, rakennuksen alkuperäisiä ratkaisuja kannattaa kunnioittaa.

28.06.2023 | sähkösopimus

Pörssisähköä vai sittenkin määräaikainen sähkösopimus?

Monia askarruttaa, miten sähkömarkkina kehittyy ja mitä se tarkoittaa juuri minulle? Onko nyt otollinen hetki tarttua määräaikaiseen sopimukseen vai...

28.04.2023 | uutinen

Lumme Energialta aidosti kotimainen, Avainlippu-merkitty Aurinkosähkö

Yritykset ja kuluttajat voivat saada nyt aidosti kotimaista aurinkoenergiaa. Lumme Energian Aurinkosähkö-sopimustuote on saanut Suomalaisen Työn...