Sähkön hintakatsaus

Oletko sähkölaskun saatuasi pohtinut, mistä sähkön hinta koostuu ja voiko hintaan vaikuttaa? Olemme luoneet avuksesi sähkön hintakatsauksen, josta löydät tietoa sähkön hinnan muodostumisesta ja kehityksestä. Saat ajankohtaista tietoa eri tekijöiden vaikutuksesta sähkön hintakehitykseen ja ennusteen sähkön hinnasta.

Sähkön hintakatsaus 26.2.2024

Leuto ja tuulinen sää laski Spot-hintoja ja pitänee ne maltillisina tälläkin viikolla.     

  • Viikon 8 Spot-hinta oli 4,91 snt/kWh (sis. alv. 24 %) ja viikon 7 Spot hinta oli 5,63 snt/kWh (sis. alv 24 %).
  • Futuurien hinnat hieman nousivat tai pysyivät paikoillaan kuivempien sääennusteiden vuoksi.           
  • Spot-hintojen ennustetaan pysyvän viime viikon kaltaisina edelleen jatkuvan leudon ja tuulisen sään takia.   
  • Tulevaisuuden futuurihintoihin vaikuttavat spot-hintojen lisäksi mm. talouden, päästöoikeuden, maakaasun ja hiilen hintakehitys sekä pohjoismaiset vesivarannot. 

Viime viikon Spot-hinnat olivat samalla tasolla kuin edellisellä viikolla. Syynä hinnan laskuun oli edellistä viikkoa ja tavanomaista selvästi lämpimämpi sää. Tuulivoimatuotanto oli viime viikolla hivenen tavanomaista runsaampaa, mutta aavistuksen edeltävää viikkoa vähäisempää. Viroon menevän siirtoyhteyden Estlink 2:n vikaantuminen laski viime viikon Suomen Spot-hintaa. Siirtoyhteys on viimeisimpien tietojen mukaan poissa 31.3.2024 asti. Siirtoyhteyden vikaantuminen voi nostaa maaliskuun Spot-hintoja, mikäli sää muuttuisi kylmäksi ja tuulettomaksi, sillä maaliskuun alussa Olkiluoto 3 ydinvoimala menee vuosihuoltoon. Vuosihuolto kestää huhtikuun alkuun asti. 

Sääennuste tämän viikon osalta jatkuu merkittävästi tavanomaista leudompana ja tavanomaista tuulisempana. Lämpötilojen osalta tämän viikon sääennusteiden hajonta on melko maltillista. Tuulivoimatuotannon ennusteissa hajonta on suurempaa, mutta tämä on hyvin tyypillistä. Tällä viikolla Suomen spot-hintojen viikon keskiarvon arvioidaan toteutuvan viime viikon kaltaisena n. 5,0-6,0 snt/kWh (sis. alv 24 %). 

Lumme Energian sähkösopimuksista Pörssisähkö seuraa läpinäkyvästi Suomen spot-hintoja.

Maakaasun, kivihiilen ja päästöoikeuden hinnat ovat jatkaneet laskuaan. Kivihiilen hinta on pysynyt viimeiset kaksi viikkoa suurin piirtein samalla tasolla kuin mitä ne olivat alimmillaan viime vuonna. Osa maakaasun futuurihinnoista on pudonnut alemmaksi kuin mitä ne olivat 24.2.2022, jolloin Venäjä aloitti laajamittaisen sodan Ukrainaa vastaan. Lisäksi maakaasun lähimmän futuurivuosituotteen hinta on pudonnut finanssikriisiä edeltäneiden hintatasojen alle. Päästöoikeuden hinta on pudonnut yhtä alas kuin mitä se oli alimmillaan vuoden 2021 jälkimmäisellä puolisolla. Edellä mainituilla tekijöillä on ollut voimakas vaikutus siihen, että myös sähkön futuurihinnat Keski-Euroopassa ovat laskeneet selvästi vuoden 2022 syksystä lähtien. Euroopan maakaasuvarastojen täyttöaste on tällä hetkellä noin 64 %. Euroopan komissio on myös asettanut varastoasteelle välitavoitteen toukokuulle, jolloin täyttöasteen tulisi olla 45 %. Tämä takaisi marraskuun alun 90 % täyttöasteen myös tilanteissa, joissa maakaasunkysyntä kasvaisi kesän aikana tai kaasun tarjontaan tulisi ongelmia. Lisäksi komissio on asettanut maakohtaisia tavoitteita touko-, heinä- ja syyskuun alun maakaasun varastoasteille.

Sähkön futuurihinnat eli tulevien toimitusjaksojen sopimushinnat hivenen nousivat vuoden 2025 loppuun asti yltävien tuotteiden osalta ja tätä pitempien tuotteiden osalta markkina pysyi lähes paikoillaan. Nousua aiheutti lähimmille tuotteille viikon mittaan hivenen kuivemmiksi muuttuneet sääennusteet. Pohjoismaisen vesitilanteen odotetaan pysyvän tavanomaisen tuntumassa seuraavat viikot. Futuurihinnat ovat paras indikaatio tulevien kuluttajahintojen tasosta. 

Sähköpulan osalta kiertäviin sähkökatkoihin ei ollut tarvetta talvikauden 2022-2023 aikana. Kuluvan talven osalta Fingrid arvioi, että sähkön riittävyys näyttää hyvältä. Fingrid toteaa, että merkittävimmät muutokset viime talveen verrattuna ovat Olkiluoto 3:n säännöllisen sähköntuotannon aloittaminen ja tuulivoimakapasiteetin vahvistuminen. Haasteita voi toki ilmaantua, mikäli voimalaitoksien tai maiden välisien siirtojohtojen toimintaan tulee häiriöitä erittäin kylmällä ja vähätuulisella säällä. Tällöin sähkön Spot-hinnat voivat nousta hyvinkin korkeiksi, kuten viikolla 1 saimme havaita. Lisäksi Fingrid toteaa, että ”Sähkön käytön vähentäminen erityisesti pörssihintojen ollessa korkealla on jatkossakin tärkeää sähkön riittävyyden kannalta”. Kuluvan talven osalta kulutushuippu nousi Fingridin syksyn arviota korkeammaksi (arvio 14 300 MW, toteutunut kulutushuippu yli 15 000 MW), mutta samalla on hyvä muistaa, että tämä oli seurausta tämän vuosituhannen alun kylmimmistä säistä. Maaliskuun osalta on hyvä huomata, että Olkiluoto 3 voimalaitos on käytännössä koko kuukauden suunnitelluissa vuosihuollossa ja samaan aikaan Estlink 2 siirtoyhteys ei ole käytettävissä. Erittäin kylmän ja tuulettoman sään aikana Spot-hinnat voivat nousta korkeiksi, mutta lämpimän ja tuulisen sään aikaan Spot-hinnat pysyvät maltillisina.

Edelleen kuitenkin kaikki mahdollinen sähköenergian käytön säästö ja siirto päivältä yöaikaan tulee hyödyttämään koko energiajärjestelmää lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, sillä huippukalliiden ja erittäin matalien spot-hintojen välttäminen hillitsee myös johdannaismarkkinoiden hintoja, joka on jo nähty futuurimarkkinalla selvästi viime vuonna. 

Lisäksi tällä saavutetaan positiivinen ympäristövaikutus, koska huippukulutustunneilla tuotettu sähkö on tyypillisesti kuormittavampaa ympäristölle. Tästä lisää Fingridin sivuilta.

Lue sähköpulasta lisää Lumme Energian blogista Sähköpula – pitääkö siihen varautua? 

Suosittelemme Lumme Energian Pörssisähkö-asiakkaille OmaLumme-palvelua, jossa näkyvät oman kulutuksen lisäksi myös pörssisähkön hinnat.

Vaihtoehtoisesti voit seurata hintoja Lumme Energian omalta sähkön hinta -sivulta. Näiden palvelujen avulla omaa kulutusta voi ajoittaa halvemmille tunneille. 

Alla olevista kuvaajista näet spot-hintojen kehityksen vuorokausi- ja kuukausitasolla sekä hintaennusteita tuleville vuosille.

Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

Sähköpörssin toteutuneet spot-hinnat Suomen hinta-alueelle viimeisin kk 20240226

 

Sähköpörssin toteutunut spot-hinta Suomen hinta-alueelle vuosinäkymä 20240206

 

Sähköpörssin hintaennuste 20240226

 

Miten sähkön hinta muodostuu?

Mitkä tekijät vaikuttavat sähkön hinnan muodostumiseen ja missä määrin sähkön käyttäjät voivat vaikuttaa siihen? Kuluttajille näkyvä sähkön hinta muodostuu käytetystä sähköenergiasta sekä siirtomaksuista veroineen. Jokainen voi fiksuilla kulutusvalinnoilla vaikuttaa käyttämänsä sähkön määrään sekä sähköenergiasta maksamaansa hintaan valitsemallaan sähkösopimuksella.

Oman sopimuksesi tiedot näet OmaLumme-palvelusta ja viimeisimmältä sähkölaskulta.

OmaLumme-palveluun

 

Itse sähköenergian hintaan vaikuttavat monet markkinoilla määräytyvät tekijät kuten sähkön tuotantokustannukset ja pörssihinnat. Maailman taloudellisen tilanteen ja tuotanto-olosuhteiden vaihtelut aiheuttavat sähkön hintamuutokset suuntaan tai toiseen sähköpörssissä.

Sähkön tuotantotavat vaikuttavat hintaan

Sähkön tuotantotavat jaetaan kolmeen osaan: uusiutuvat energialähteet, fossiiliset energialähteet ja turve sekä ydinvoima. Sähköenergian hinnan nousut ja laskut myötäilevät sähköntuotannon kustannuksia ja sähköenergian tarvetta.

Kysynnän ja tarjonnan lisäksi sähkön hintaan vaikuttavat monet tuotantoon liittyvät tekijät, kuten sähkön tuotannossa käytettyjen polttoaineiden ja niiden käyttöön oikeuttavien päästöoikeuksien hinnat sekä mahdolliset voimalaitosten huoltokatkot. Erityisesti uusiutuvien energialähteiden kautta tuotetussa sähkössä sääolosuhteet vaikuttavat vesi- ja tuulivoimaloiden tuotantotilanteeseen. Hinnan muodostumiseen vaikuttavat myös sähkön kysyntä ja Suomeen tuotavan sähkön siirtokapasiteetin rajallisuus.

 

sahkon-hinnan-vaihtelu-lumme-energia

 

Tuotantotekijöihin eivät kuluttajat voi juuri vaikuttaa, mutta voit aina suosia sopimusvalinnallasi uusiutuvia energiamuotoja. Sähkön tuoteseloste kertoo Lumme Energian sähkön alkuperän ja tuotantotavat sekä sen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Mitä useampi kuluttaja suosii uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä, sitä vihreämmäksi tuoteselostekin muuttuu.

 

Sähkön hinta määräytyy kiinteästi tai pörssissä


Nimensä mukaisesti kiinteähintainen sähkö määräaikaisessa sopimuksessa on samanhintaista joka hetki.
Maksat jokaisesta käyttämästäsi kilowattitunnista saman senttimäärän niin pitkään kuin määräaikainen sopimuksesi on voimassa. Asiantuntijamme ovat suojanneet sähkön hinnan sovituksi ajanjaksoksi ja varmistaneet, että saat sähköllesi kilpailukykyisen hinnan.

Pörssisähkön hinta vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaisesti, kuten missä tahansa muussakin pörssissä. Sähkön myyjät ja ostajat kohtaavat pohjoismaisessa Nord Pool-sähköpörssissä, jossa sähkön spot-hinta muodostuu vuorokauden jokaiselle tunnille.

Pörssisähkön hinnat perustuvat johdannaissopimuksiin, joilla sähköä myyvät yhtiöt ja tuottajat tekevät keskenään sopimuksia sähkön hinnasta tulevaisuudessa. Johdannaistuotteet kuten futuurit ovat sopimuksia, joilla voidaan suojata sähkön hinta ennalta määrätyksi ajaksi esimerkiksi kuukaudeksi tai vuodeksi. Siksi johdannaishinnat antavat parhaimman kuvan myös tulevaisuuden spot-hintojen keskihinnoista eli kuukauden keskiarvosta.

Mikäli sinulla on suoraan pörssisähkön hintaan sidottu sähkösopimus, sähkön kuluttajana sinun kannattaa seurata spot-hintaa, jotta voit tarkistaa seuraavan päivän tuntihinnat ja suunnitella kulutustasi halvimmille ajanjaksoille.

Jos olet Lumme Energian sähkösopimusasiakas, näet pörssihinnat OmaLumme-palvelussa ja -sovelluksessa.

Lumme Energialta löydät sähkösopimuksen joka lähtöön

Onko vihreä sähkö kalliimpaa?

Vihreä sähkö on ympäristöystävällisempi vaihtoehto sähkönkulutukseen, sillä se on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla. Vihreä sähkö tuotetaan yleensä vesi- tai tuulivoiman ja aurinkoenergian avulla. Muita vihreän sähkön tuottamistapoja ovat puuvoima, biomassan poltto, biokaasu ja joskus myös jätteiden poltto.

Vihreän sähkön hinta on hieman kalliimpaa, koska se on ympäristöystävällisempää ja sen alkuperä on varmistettava. Täysin vihreän sähkön alkuperä varmistetaan sertifikaateilla ja alkuperätakuu on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Valitsemalla vihreän sähkösopimuksen tuet uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja olet kanssamme yhteisellä matkalla kohti ekologisempaa maailmaa.Kilowattitunti on energian mittayksikkö ja mittaa, kuinka paljon sähkölaite kuluttaa energiaa. Sähkön hinta ilmoitetaan sentteinä per kilowattitunti.

Sähkön kokonaishinta kuluttajalle muodostuu sähköenergiasta ja sähkön siirrosta, johon sisältyvät sähkövero ja arvonlisävero. Näistä muodostuu myös sähkölaskullasi näkyvä loppusumma.

Sähkön siirtomaksu muodostuu paikallisesta perusmaksusta, kulutukseen perustuvasta siirtomaksusta ja sähköverosta. Paikallinen sähköverkkoyhtiö perii maksun, jolla katetaan fyysisen sähköverkon ylläpitokustannuksia ja turvataan sähkön saanti kaikissa olosuhteissa. Sähkön siirtohintaa ei voi kilpailuttaa.

Sähkövero eli energiavero on valtiolle maksettava vero, jonka sähkönjakeluyhtiö perii. Sähkölaskussasi löydät sen osana siirtomaksua, jossa veron osuus on eritelty ja veloitettu sähkön kulutuksen perusteella.

Futuurit ovat sähkön johdannaismarkkinoiden tuote, jonka avulla voidaan suojata sähkön hintaa tietylle ajanjaksolle. Se on sopimus, jolla sitoudutaan käymään kauppaa kohde-etuudesta tulevaisuudessa kaupantekohetkellä sovittuun hintaan. Kohde-etuutena on tässä tapauksessa sähkö, johon johdannaisten arvo on sidottu.

Johdannaismarkkinoilla kaupankäynnin kohteena ovat sähkön hintaan liittyvät johdannaistuotteet. Johdannaistuotteilla esimerkiksi futuureilla sähkön tuottajat ja sähköyhtiöt voivat sopia sähkön hinnan tietylle ajanjaksolle tulevaisuudessa ja siten hallita riskejä, jotka liittyvät sähkön hinnanvaihteluun.

Nord Pool on pohjoismainen kantaverkkoyhtiöiden omistama raaka-ainepörssi, jossa käydään kauppaa sähköstä muun muassa Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan alueella.

Pörssisähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan pohjoismaisessa Nord Pool-sähköpörssissä.

Sähkön spot-hinta määräytyy sähköpörssissä tunti tunnilta kysynnän ja tarjonnan perusteella. Voit valita itsellesi pörssihintoja seuraavan sähkösopimuksen ja hyödyntää sähkön hinnan vaihteluja kulutuksessasi.

Sähköpörssi on markkinapaikka, jossa sähkön tuottajat ja ostajat käyvät kauppaa. Sähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, kuten missä tahansa muussakin pörssissä.

Alkuperätakuu liittyy ekologiseen sähköntuotantoon ja toimii todisteena siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Uusiutuvia energialähteitä ovat aurinkoenergia, tuuli- ja vesivoima sekä bioenergia, jolloin energia saadaan luonnollisten prosessien tuotoksena tai uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntämällä.

Vihreällä sähköllä tarkoitetaan ympäristöystävällisempää sähköä, joka on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Lisää aiheesta

31.01.2024 | Omalumme

Ovatko oman taloutesi sähkönkäyttömäärät normaaleja?

Vaikka erilaisten talouksien sähkönkäyttömäärät vaihtelevat kodin varustetason ja asumistyypin mukaan, keskiarvojakin on olemassa. Vertaa oman...

30.08.2023 | Sähkön hinta

Vilja Schepel muistuttaa suunnittelun tärkeydestä ikkunaremonteissa

On hyvä kuunnella asiantuntijoita ja kerätä kokemuksia. Ikkunat vaikuttavat moneen asiaan, rakennuksen alkuperäisiä ratkaisuja kannattaa kunnioittaa.

28.06.2023 | Omalumme

Pörssisähköä vai sittenkin määräaikainen sähkösopimus?

Monia askarruttaa, miten sähkömarkkina kehittyy ja mitä se tarkoittaa juuri minulle? Onko nyt otollinen hetki tarttua määräaikaiseen sopimukseen vai...