Sähkön hintakatsaus

Oletko sähkölaskun saatuasi pohtinut, mistä sähkön hinta koostuu ja voiko hintaan vaikuttaa? Olemme luoneet avuksesi sähkön hintakatsauksen, josta löydät tietoa sähkön hinnan muodostumisesta ja kehityksestä. Saat ajankohtaista tietoa eri tekijöiden vaikutuksesta sähkön hintakehitykseen ja ennusteen sähkön hinnasta.

Sähkön hintakatsaus 2.6.2022

Toukokuussa tukkumarkkinahinnat nousivat

Sähkön tukkumarkkinahinnat nousivat toukokuussa. Spot- eli sähkön tukkumarkkinalla toukokuun hinta nousi selvästi huhtikuun hinnasta. Toukokuussa moni samanaikainen ilmiö nosti Suomen Spot-hintaa. Näitä olivat Olkiluoto 3 voimalaitoksen koekäyttöjakson pysähtyminen, nykyisten ydinvoimalaitosten huollot, siirtorajoitukset Ruotsista Suomeen, Venäjän sähköntuonnin loppuminen sekä ajoittain ajankohtaan nähden matalana toteutunut tuulivoima. Tilanteen normalisoituminen tulee rajoittamaan Spot-hinnan nousupainetta kesällä, mutta erittäin halpoihin hintoihin tuskin päästään, koska Keski-Euroopan Spot-hinnat ovat edelleen kovat. Lumme Energian sähkösopimuksista Pörssisähkö ja Pörssisähkö kuukausi seuraavat em. hintoja. 

Tulevaisuuden hintoja peilaavissa johdannaishinnoissa eli ns. futuurisopimuksissa eri ajanjaksoille hinnat ovat olleet nousussa toukokuun alun pienen laskun jälkeen. Futuurihinnat ovat paras indikaatio tulevien kuluttajahintojen tasosta.

Toukokuun toteutunut arvonlisäveroton spot-hinnan keskiarvo Suomessa oli 132,66 e/MWh = 13,266 snt/kWh. Hinta nousi huhtikuun hinnasta, joka oli 79,36 e/MWh = 7,936 snt/kWh. Toukokuun hintaa nostivat useammat samanaikaiset ilmiöt, jotka hankaloittivat Suomen tuotanto- ja siirtotilannetta.

Toukokuun edullisin yhden tunnin hinta Suomessa oli 7.5. klo 5.00 (1,03 €/MWh = 0,103 snt/kWh), kun taas kallein yhden tunnin hinta oli 20.5.2022 klo 8.00 (500,05 €/MWh = 50,005 snt/kWh). Tämä kuvastaa, miten voimakasta heiluntaa Spot- markkinahinnoissa nyt on. Kesäkuussa Suomen spot-hinnan arvioidaan toteutuvan jokseenkin samassa tasossa huhtikuun kanssa johdannaismarkkinoiden noteerauksien perusteella.

Tulevien vuosien johdannaishintojen suunta on ollut edelleen ylöspäin. Vuoden 2023 johdannaisen hinta Suomen hinta-alueelle on tällä hetkellä (toukokuun 30. päivä) n. 83,50 €/MWh = 8,350 snt/kWh.


Pohjoismainen vesitilanne on pudonnut ajankohtaan nähden tavanomaisen alapuolelle. Jakauma vesitilanteessa on kuitenkin ongelmallinen. Tilanne on normaalia parempi Pohjois-Norjassa ja -Ruotsissa, mutta maiden eteläisissä osissa se on selvästi alle normaalin. Venäjän sota Ukrainassa on pitänyt polttoaineiden hinnat edelleen korkealla. Keski-Euroopan sähkön hinta on vahvasti sidoksissa fossiilisten polttoaineiden hintoihin. Polttoaineiden hintoihin painetta luo myös EU:n uusi pakotepaketti, jossa pakotteita kohdistetaan myös Venäjältä tuotavaan öljyyn. 

Sähkön hinnassa on edelleen nousupainetta, joten määräaikaiset sopimukset ovat hyvä tapa varmistaa tasainen ja ennakoitava sähkön hinta.

Alla olevista kuvaajista näet spot-hintojen kehityksen viimeisimmän kuukauden ja vuoden 2021 ajalta. Alimmainen kuva kertoo vuosien 2022 ja 2023 ennusteet.

Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

Sähköpörssin toteutunut spot hinta Suomen hinta-alueelle viimeisin kuukausi

 

Sähköpörssin toteutunut spot hinta Suomen hinta-alueelle vuosi

 

Sähköpörssin hintaennuste 20220602

 

 

 

Miten sähkön hinta muodostuu?

Mitkä tekijät vaikuttavat sähkön hinnan muodostumiseen ja missä määrin sähkön käyttäjät voivat vaikuttaa siihen? Kuluttajille näkyvä sähkön kokonaishinta muodostuu käytetystä sähköenergiasta sekä siirtomaksuista veroineen. Jokainen voi fiksuilla kulutusvalinnoilla vaikuttaa käyttämänsä sähkön määrään sekä sähköenergiasta maksamaansa hintaan valitsemallaan sähkösopimuksella.

Oman sopimuksesi tiedot näet OmaLumme-palvelusta ja viimeisimmältä sähkölaskulta.

Itse sähköenergian hintaan vaikuttavat monet markkinoilla määräytyvät tekijät kuten sähkön tuotantokustannukset ja pörssihinnat. Maailman taloudellisen tilanteen ja tuotanto-olosuhteiden vaihtelut aiheuttavat sähkön hintamuutokset suuntaan tai toiseen sähköpörssissä.

Sähkön tuotantotavat vaikuttavat hintaan

Sähkön tuotantotavat jaetaan kolmeen osaan: uusiutuvat energialähteet, fossiiliset energialähteet ja turve sekä ydinvoima. Sähköenergian hinnan nousut ja laskut myötäilevät sähköntuotannon kustannuksia ja sähköenergian tarvetta.

Kysynnän ja tarjonnan lisäksi sähkön hintaan vaikuttavat monet tuotantoon liittyvät tekijät, kuten sähkön tuotannossa käytettyjen polttoaineiden ja niiden käyttöön oikeuttavien päästöoikeuksien hinnat sekä mahdolliset voimalaitosten huoltokatkot. Erityisesti uusiutuvien energialähteiden kautta tuotetussa sähkössä sääolosuhteet vaikuttavat vesi- ja tuulivoimaloiden tuotantotilanteeseen. Hinnan muodostumiseen vaikuttavat myös sähkön kysyntä ja Suomeen tuotavan sähkön siirtokapasiteetin rajallisuus.

 

sahkon-hinnan-vaihtelu-lumme-energia

 

Tuotantotekijöihin eivät kuluttajat voi juuri vaikuttaa, mutta voit aina suosia sopimusvalinnallasi uusiutuvia energiamuotoja. Sähkön tuoteseloste kertoo Lumme Energian sähkön alkuperän ja tuotantotavat sekä sen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Mitä useampi kuluttaja suosii uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä, sitä vihreämmäksi tuoteselostekin muuttuu.

 

Sähkön hinta määräytyy kiinteästi tai pörssissä


Nimensä mukaisesti kiinteähintainen sähkö määräaikaisessa sopimuksessa on samanhintaista joka hetki.
Maksat jokaisesta käyttämästäsi kilowattitunnista saman senttimäärän niin pitkään kuin määräaikainen sopimuksesi on voimassa. Asiantuntijamme ovat suojanneet sähkön hinnan sovituksi ajanjaksoksi ja varmistaneet, että saat sähköllesi kilpailukykyisen hinnan.

Pörssisähkön hinta vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaisesti, kuten missä tahansa muussakin pörssissä. Sähkön myyjät ja ostajat kohtaavat pohjoismaisessa Nord Pool-sähköpörssissä, jossa sähkön spot-hinta muodostuu vuorokauden jokaiselle tunnille.

Pörssisähkön hinnat perustuvat johdannaissopimuksiin, joilla sähköä myyvät yhtiöt ja tuottajat tekevät keskenään sopimuksia sähkön hinnasta tulevaisuudessa. Johdannaistuotteet kuten futuurit ovat sopimuksia, joilla voidaan suojata sähkön hinta ennalta määrätyksi ajaksi esimerkiksi kuukaudeksi tai vuodeksi. Siksi johdannaishinnat antavat parhaimman kuvan myös tulevaisuuden spot-hintojen keskihinnoista eli kuukauden keskiarvosta.

Mikäli sinulla on suoraan pörssisähkön hintaan sidottu sopimus, sähkön kuluttajana sinun kannattaa seurata spot-hintaa, jotta voit tarkistaa seuraavan päivän tuntihinnat ja suunnitella kulutustasi halvimmille ajanjaksoille. Voit tarkastella hintoja Nord Poolin verkkosivustolla tai Fingrid Oyj:n maksuttomalla Tuntihinta-mobiilisovelluksella.

 

Onko vihreä sähkö kalliimpaa?

Vihreä sähkö on ympäristöystävällisempi vaihtoehto sähkönkulutukseen, sillä se on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla. Vihreää sähkö tuotetaan yleensä vesi- tai tuulivoiman ja aurinkoenergian avulla. Muita vihreän sähkön tuottamistapoja ovat puuvoima, biomassan poltto, biokaasu ja joskus myös jätteiden poltto.

Vihreän sähkön hinta on hieman kalliimpaa, koska se on ympäristöystävällisempää ja sen alkuperä on varmistettava. Täysin vihreän sähkön alkuperä varmistetaan sertifikaateilla ja alkuperätakuu on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Valitsemalla vihreän sähkösopimuksen tuet uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja olet kanssamme yhteisellä matkalla kohti ekologisempaa maailmaa.

Kilowattitunti on energian mittayksikkö ja mittaa, kuinka paljon sähkölaite kuluttaa energiaa. Sähkön hinta ilmoitetaan sentteinä per kilowattitunti.

Sähkön kokonaishinta kuluttajalle muodostuu sähköenergiasta ja sähkön siirrosta, johon sisältyvät sähkövero ja arvonlisävero. Näistä muodostuu myös sähkölaskullasi näkyvä loppusumma.

Sähkön siirtomaksu muodostuu paikallisesta perusmaksusta, kulutukseen perustuvasta siirtomaksusta ja sähköverosta. Paikallinen sähköverkkoyhtiö perii maksun, jolla katetaan fyysisen sähköverkon ylläpitokustannuksia ja turvataan sähkön saanti kaikissa olosuhteissa. Sähkön siirtohintaa ei voi kilpailuttaa.

Sähkövero eli energiavero on valtiolle maksettava vero, jonka sähkönjakeluyhtiö perii. Sähkölaskussasi löydät sen osana siirtomaksua, jossa veron osuus on eritelty ja veloitettu sähkön kulutuksen perusteella.

Futuurit ovat sähkön johdannaismarkkinoiden tuote, jonka avulla voidaan suojata sähkön hintaa tietylle ajanjaksolle. Se on sopimus, jolla sitoudutaan käymään kauppaa kohde-etuudesta tulevaisuudessa kaupantekohetkellä sovittuun hintaan. Kohde-etuutena on tässä tapauksessa sähkö, johon johdannaisten arvo on sidottu.

Johdannaismarkkinoilla kaupankäynnin kohteena ovat sähkön hintaan liittyvät johdannaistuotteet. Johdannaistuotteilla esimerkiksi futuureilla sähkön tuottajat ja sähköyhtiöt voivat sopia sähkön hinnan tietylle ajanjaksolle tulevaisuudessa ja siten hallita riskejä, jotka liittyvät sähkön hinnanvaihteluun.

Nord Pool on pohjoismainen kantaverkkoyhtiöiden omistama raaka-ainepörssi, jossa käydään kauppaa sähköstä muun muassa Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan alueella.

Pörssisähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan pohjoismaisessa Nord Pool-sähköpörssissä.

Sähkön spot-hinta määräytyy sähköpörssissä tunti tunnilta kysynnän ja tarjonnan perusteella. Voit valita itsellesi pörssihintoja seuraavan sähkösopimuksen ja hyödyntää sähkön hinnan vaihteluja kulutuksessasi.

Sähköpörssi on markkinapaikka, jossa sähkön tuottajat ja ostajat käyvät kauppaa. Sähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, kuten missä tahansa muussakin pörssissä.

Alkuperätakuu liittyy ekologiseen sähköntuotantoon ja toimii todisteena siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Uusiutuvia energialähteitä ovat aurinkoenergia, tuuli- ja vesivoima sekä bioenergia, jolloin energia saadaan luonnollisten prosessien tuotoksena tai uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntämällä.

Vihreällä sähköllä tarkoitetaan ympäristöystävällisempää sähköä, joka on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.