Mistä sähkömme tulee?

Sähkön alkuperä

Sähkön tuoteseloste kertoo myymämme sähkön alkuperän ja tuotantotavan sekä sen aiheuttamat ympäristövaikutukset.

Tuoteseloste perustuu lakiin sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta, ja noudattaa Energiaviraston antamia ohjeita. Jaottelussa energialähteet jaetaan kolmeen osaa: fossiiliset energialähteet ja turve, ydinvoima sekä uusiutuvat energialähteet.

Lumme Energian tuoteseloste 2017

Myydyn sähkön, 533 GWh, energialähteet

Vuonna 2017 myymämme sähkön tuotannossa syntyneen hiilidioksidin ominaispäästö oli 214 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 0,98 mg/kWh.


*) Uusiutuvista energialähteistä 15 % on myyty ympäristöystävällisenä sähkönä.

LUMME_Energialahteet_2017