Mistä sähkömme tulee?

Sähkön alkuperä

Sähkön tuoteseloste kertoo myymämme sähkön alkuperän ja tuotantotavan sekä sen aiheuttamat ympäristövaikutukset.

Tuoteseloste perustuu lakiin sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta, ja noudattaa Energiaviraston antamia ohjeita. Jaottelussa energialähteet jaetaan kolmeen osaan: fossiiliset energialähteet ja turve, ydinvoima sekä uusiutuvat energialähteet.

Lumme Energian tuoteseloste 2018

Myydyn sähkön, 1 479 GWh, energialähteet

Vuonna 2018 myymämme sähkön tuotannossa syntyneen hiilidioksidin ominaispäästö oli 232 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 1,00 mg/kWh.


*) Uusiutuvista energialähteistä 21 % on myyty ympäristöystävällisenä sähkönä.

Lumme-Energia-sahkon-alkupera-2018-nelio