Luontorahasto

Vastuullisena energiapalveluyhtiönä haluamme olla mukana edistämässä kestävää kehitystä ja alueellista elinvoimaisuutta Suomessa. Osana yritysvastuutyötämme olemme perustaneet Lumme Energialle Luontorahaston.  Luontorahasto on konkreettinen askel kohti näitä päämääriä.
 
Tavoitteena vuonna 2024 on kiinnittää erityistä huomiota luonnon hyvinvointiin ja tukea konkreettisia ympäristötekoja. Rahaston avulla haluamme lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta, rohkaista paikallisia toimijoita toimimaan aktiivisesti luontokadon hidastamiseksi ja innostaa kaikkia suomalaisia huolehtimaan yhteisen ympäristön hyvinvoinnista.
 
Haluamme myös aidosti syventää omaa ymmärrystämme biodiversiteetistä ja olla osa laajempaa yhteisöä, joka yhdessä vaalii luontoa ja tukee kestävää kehitystä.
 

Hakuaika vuoden 2024 tuelle on päättynyt 29.2. Vastaamme kaikille hakijoille sähköpostitse maaliskuun aikana.

Rahaston raamit

 • Vuonna 2024 rahaston tuki kohdistetaan juuriamme seuraten paikallisille hankkeille, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta. 
 • Tuemme huolellisesti valittuja, biodiversiteettiä edistäviä, luontokatoa hillitseviä yhdistyksiä ja järjestöjä sekä yksityisiä toimijoita, jotka ovat sopusoinnussa arvomaailmamme kanssa. Arvomme ovat välittävä, uudistava ja kantaaottava. 
 • Emme tue poliittisia tai uskonnollisia organisaatioita emmekä eettisesti, moraalisesti tai vastuullisesti kyseenalaisia toimijoita. 
 • Tukea voi hakea yhteistyön laajuudesta riippuen 500 - 5000 € / toimija. 
 • Teemme kerralla enintään vuoden mittaisia sopimuksia. 
 • Emme välttämättä pysty hakemusten määrästä johtuen tukemaan jokaista toimijaa, vaikka tuen edellytykset täyttyisivät. 
 • Lumme Energia voi harkintansa mukaan pidättäytyä kokonaan tuen antamisesta. 
 • Yhteistyön vaikuttavuudesta ja näkyvyydestä tulee raportoida Lumme Energialle sopimuksen mukaisesti. 
 • Lumme Energia saa käyttää yhteistyön materiaaleja omassa vastuullisuustyössään sekä oppimis- ja koulutustarkoituksiin. 
 • Varaamme oikeuden julkaista tukea saaneiden yhdistysten/järjestöjen/tahojen nimet verkkosivuillamme, uutiskirjeissämme ja some-kanavissamme, sekä muissa julkaisuissa. 


Yhteistyöllä haluamme ensisijaisesti edistää luonnon monimuotoisuutta ja oppia itse lisää. Haluamme myös tuoda paikallisten toimijoiden luonnon monimuotoisuutta tukevat hankkeet näkyväksi aktiivisen viestinnän ja sosiaalisen median avulla.

Hakemusten toimittaminen ja käsittely

 • Käsittelemme hakemuksia kerran vuodessa.
 • Hakuaika vuoden 2024 tuelle on päättynyt.
 • Vastaamme kaikille hakijoille sähköpostilla maaliskuun aikana.
 • Hakuaika vuoden 2025 tuelle on 15.1.-28.2.2025.
 • Hakulomake löytyy verkkosivulta haun ollessa auki.
 • Tuen hakemisen edellytys on täytetty verkkohakemus. Emme käsittele hakemuksia, jotka on toimitettu muun kuin hakemuslomakkeen kautta.
 • Mahdollisesta yhteistyöstä tehdään aina kirjallinen sopimus.