Mikä on alkuperätakuu?

Takaisin

Sähköyhtiöiden viestinnässä olet saattanut törmätä käsitteeseen 'alkuperätakuu’. Sitä käytetään yleisimmin puhuttaessa uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetusta sähköstä, ja sen tarkoitus on kertoa, että sähkö on tuotettu takuulla uusiutuvilla energiamuodoilla. Mitä alkuperätakuu sitten tarkoittaa ja mihin kaikki perustuu?

Valtakunnan sähköverkossa ei ole mahdollista erotella sähköä konkreettisesti sen mukaan, millä se on tuotettu, vaan kaikki verkossa oleva sähkö on eri tuotantotapojen yhdistelmänä tuotettua sähköä. Ei ole myöskään taloudellisesti järkevää pitää yllä useita sähköverkkoja eri tuotantomuodoilla tuotetulle sähkölle. Siksi on luotu sähkön alkuperätakuujärjestelmä, jolla voidaan laskennallisesti todentaa sähkön olevan peräisin tietystä tuotantomuodosta tai jopa tietystä tuotantolaitoksesta. Kaikki uusiutuvan energian laitokset rekisteröidään alkuperätakuujärjestelmään, joten kun esimerkiksi tuulivoimala tuottaa yhden MWh:n sähköä, niin syntyy alkuperätakuusertifikaatti yhdelle MWh:lle tuulisähköä. Tämän kyseisen tuulivoimalla tuotetun yhden MWh:n tuulisähköä voi myydä tai käyttää tuulivoimana se taho, joka omistaa tuon kyseisen alkuperätakuusertifikaatin. Todennus tapahtuu käyttämällä, eli peruuttamalla se omaksi hyväkseen, alkuperätakuujärjestelmässä. Näin voidaan aukottomasti todentaa, että on käytetty tuulisähköä 1 MWh:n osalta.

Alkuperätakuiden käyttö perustuu lakiin (1050/2021) ja valtioneuvoston asetukseen (1081/2021) energian alkuperätakuista. Alkuperätakuulaki todentaa EU:n RED II -direktiiviä, jonka tavoitteena on uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen, ja joka edellyttää kaikilta EU:n jäsenmailta alkuperätakuujärjestelmän toimeenpanoa. Sähkön alkuperätakuu on ainoa menetelmä varmentaa, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä tai ydinvoimalla.

Sähkönmyyjän, joka myy tai käyttää markkinoinnissaan uusiutuvaa energiaa tai ydinvoimaa, on varmennettava sähkön alkuperä. Samoin sähköntuottajan ja -käyttäjän, joka muussa liiketoiminnassaan ilmoittaa asiakkailleen tietoja käyttämänsä sähkön alkuperästä, on varmennettava uusiutuvien energialähteiden ja ydinvoiman osuus. Varmentaminen tapahtuu peruuttamalla uusiutuvana tai ydinvoimana markkinoidun sähkön määrää vastaava määrä alkuperätakuita. Sähkön alkuperätakuurekisteristä vastaa Suomessa Fingridin omistama Finextra Oy. Energiaviraston tehtävä on lain noudattamisen valvonta.

Alkuperätakuu on siis sertifikaatti, eli tietynlainen arvopaperi, joka syntyy, kun laitos tuottaa sähköä uusituvilla energiamuodoilla tai ydinvoimalla. Sen omistaa aluksi alkuperätakuujärjestelmään merkitty laitoksen omistaja. Mikäli omistaja on tuotantoyhtiö, joka ei myy sähköä loppukäyttäjille, se voi myydä alkuperätakuunsa niitä tarvitseville sähkönmyyjille. Näin kuka tahansa voi myydä esimerkiksi tuulisähköä loppukäyttäjille, vaikka ei itse omistaisikaan yhtään tuulivoimalaitosta. Pitää vain ostaa tuulivoiman alkuperätakuita yhtä paljon kuin myy tuulivoimalla tuotettua sähköä. Sama pätee kaikkiin muihinkin tuotantomuotoihin, eli jos myy ydinsähköä, niin myyjällä pitää olla ydinvoimatuotannon alkuperätakuita. Näin voidaan aukottomasti varmistaa, että kokonaisuudessaan esim. uusituvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä voidaan myydä vain se määrä, jota sitä on oikeasti tuotettu.

Alkuperätakuiden järjestelmä ja kaupankäynti on lähes koko Euroopan laajuinen, joten alkuperätakuiden hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Jos esimerkiksi on sateista, niin vesivoimatuotantoa on paljon. Tällöin luonnollisesti  vesivoiman alkuperätakuita on markkinoilla enemmän, joka johtaa siihen, että alkuperätakuiden hinnat laskevat. Lisäksi tuulivoiman ja aurinkovoiman määrä vaikuttavat alkuperätakuiden hintaan.

Lumme Energia hankkii omia alkuperätakuitaan mm. samaan konserniin kuuluvan Suur-Savon Sähkön uusiutuvan energian laitoksista, kuten Kissakosken ja Vaajakosken vesivoimalaitoksista sekä Savonlinnan voimalaitoksesta. Myös Pursialan voimalaitoksen biovoiman alkuperätakuut ovat pääosin hankittu Lumme Energialle. Lisäksi alkuperätakuita hankitaan Suur-Savon sähkön tuulivoimaosuuksien ja esim. Lumituulen tuulivoimaloiden kautta. Tärkeä hankintakanava on myös sisaryhtiömme Solarigon aurinkovoiman alkuperätakuut. Osan alkuperätakuistaan Lumme Energia ostaa sähkömarkkinoilta.

Tiivistyksenä voidaan todeta, että alkuperätakuujärjestelmä on erinomainen tapa varmistaa sähkön olevan peräisin juuri siitä tuotantomuodosta, jona se on loppukäyttäjälle luvattukin myydä, eikä siihen tarvita kotiin tai muuhun kulutuspaikkaan kuin yksi pistorasia, josta sähkö tulee laskennallisesti juuri sillä tuotantomuodolla kuin sen on kukin halunnutkin. Lumme Energian asiakkaana voit olla siitä täysin varma.

Lumme Energia

Kirjoittaja

Lumme Energia tarjoaa hyvää energiaa – ihan joka tasolla ja halki poikki Suomen.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset

19.10.2023 | aurinkosähkö

Lumme Energia aurinkoenergian salkunhaltijana Suomen suurimmassa aurinkopuistossa Kalajoella

Lumme Energian sisaryhtiö Solarigon rakentama Suomen suurin aurinkosähköpuisto valmistui Kalajoelle tänä syksynä. Aurinkopuisto on osa Juurakko...

17.05.2023 | aurinkosähkö

Aurinkopuisto SunSulkava otettiin käyttöön iloisissa tunnelmissa

Toukokuun alun aurinko helli Sulkavaa ja SunSulkava -aurinkopuiston avajaisten juhlijoita. Avajaistapahtuma houkutteli paikalle runsaasti...

19.12.2022 | uutinen

Suomen energiaomavaraisuus kasvaa nopeasti ja kestävästi teollisen kokoluokan aurinkopuistoilla

Skarta Energyn ja Solarigon 61 miljoonan euron aurinkopuisto hankkeelle Työ- ja elinkeinoministeriön 12,1 miljoonan euron tuki hankkeen...