Mitä jos voisit käyttää energiasi yrittämiseen?

Synergiasähkö on PK-yrityksen sähkösopimus, jossa yhteishankintasalkku mahdollistaa  kilpailukykyisen, huolettoman ja kustannustehokkaan sähkönhankinnan yrityksille.

Palvelu

lumme_ikoni_omalumme

Tarjoamme sähkönhankinnan luotettavan ja huolettoman kokonaisuuden avaimet käteen -palveluna.


Vakaat kustannukset

lumme_ikoni_omalumme

Hajautetulla sähkönhankinnalla varmistamme kilpailukykyisen hinnan ja matalamman riskitason, eli hankinta tapahtuu pitkällä aikajänteellä ja pienemmissä erissä.


Ympäristöystävällinen vaihtoehto

lumme_ikoni_omalumme

 Kun valitset Synergiasähkö Vihreän, sähkösi on tuotettu 100% uusiutuvilla energialähteillä ja saat vastuullisuusviestinnän tueksi Ilmastoteko -sertifikaatin.


Rehti sopimus

lumme_ikoni_omalumme

Sopimus on voimassa toistaiseksi, joten sinun ei tarvitse huolehtia sopimuksen uusimisesta. Jos jostain syystä haluat pois yhteishankintasalkusta, sopimuksesi voidaan muuttaa päättymään tulevaisuudessa hetkeen, jolloin viimeiset yrityksellesi tehdyt hintakiinnittykset päättyvät. Tällöin sinulle ei synny ylimääräisiä kuluja sopimuksen päättymisestä.

Sopimuksen voi irtisanoa päättymään myös aikaisemmin (irtisanomisaika 3 kk), mutta tällöin  irtisanomisesta voi aiheutua asiakkaalle kustannuksia. Tällöin päättymishetkellä sopimuksen hintakiinnityksiä verrataan sen hetkiseen sähkömarkkinatilanteeseen. Tämän perusteella lasketaan asiakkaalta laskutettava summa lisättynä sopimuksen purkamisesta mahdollisesti aiheutuvilla toimenpidemaksuilla.


Säännöllinen viestintä

lumme_ikoni_omalumme

Tuotamme säännöllistä salkkuinformaatiota – saat neljä kertaa vuodessa uutiskirjeellä katsauksen salkkusi tilanteeseen ja markkinaan.

Miten Synergiasähkö toimii?

Synergiasähkön avulla voit ostaa yritykseesi sähköä suuryritysten tapaan: PK-yritykset muodostavat yhdessä yhden, yhtenäisen sähkönhankintakokonaisuuden eli hankintasalkun, josta Lumme Energian asiantuntijat pitävät huolta.

Tilaa Synergiasähkö-sopimus

Tule mukaan yhteishankintasalkkuun ja tilaa yrityksellesi Synergiasähkö-sopimus.

Kun valitset Synergiasähkö Vihreän, sähkösi on tuotettu 100% uusiutuvilla energialähteillä!

Usein kysytyt kysymykset Synergiasähköstä

Mitä tarkoittaa sähkönhankintasalkku? Kuinka Synergiasähkön hinta muodostuu? Näihin, ja muihinkin askarruttaviin kysymyksiin löydät vastaukset täältä.

Synergiasähkö helpottaa PK-yritysten riskienhallintaa

Synergiasähkö on uudenlainen sähkösopimus, jonka avulla yritykset pääsevät mukaan sähkön hankinnan hajautettuun riskienhallintaan. Synergiasähkössä PK-yritykset muodostavat yhdessä yhden, yhtenäisen sähkönhankintakokonaisuuden eli sähkönhankintasalkun, josta Lumme Energian asiantuntijat pitävät huolta.
Synergiasähkössä useiden pienten yrittäjien sähkönkäyttö yhdistetään yhdeksi isoksi joukoksi, jolloin sitä voidaan käsitellä sähkömarkkinoilla kuin yhtä isoa, itsenäistä sähkönkäyttäjää.
Tällöin voidaan tehdä pitkäjänteistä ja hajautettua energianhankintaa, jolla saavutetaan vakaa energianhinta tulevaisuudessa hallinnollisesti kustannustehokkaasti.

Varmuutta tulevaisuuden sähkön hintaan

Synergiasähkö-asiakkaille tehdään tulevaisuuteen sijoittuvia hinnankiinnityksiä sähkömarkkinoilta. Sähköä siis ikään kuin varataan asiakkaille tiettyyn hintaan jopa kolmen vuoden päähän. Synergiasähkön hinta ei välttämättä ole koko ajan markkinoiden edullisinta, mutta se on kilpailukykyistä ja ennustettavaa.
Sähkön hankinnan hajauttaminen pitkälle aikajänteelle ja pieniin eriin tuo hintaan vakautta. Alla olevat kuvat kertovat Synergiasähkön ja uusiutuvaa energiaa olevan Synergiasähkö Vihreän toteutuneen laskutushinnan sekä laskutushintaennusteen (hintakiinnityksiä tehty 31.12.2026 asti).
 
Synergiasähkön  toteutunut laskutushinta ja -ennuste 31.12.2026 asti
laskutushintaennuste ja toteutunut hinta Synergiasähkö012024
 
Synergiasähkö Vihreän toteutunut laskutushinta ja -ennuste 31.12.2026 asti
laskutushintaennuste ja toteutunut hinta Synergiasähkö-Vihreä012024
 

Minkälaiselle yritykselle Synergiasähkö sopii?

Synergiasähkö-tuote sopii yrityksille, joiden sähkönkulutus on vuositasolla alle 500 000 kWh.
 

Jätä yrityksesi sähköasiat asiantuntijan käsiin

Lumme Energian asiantuntijat seuraavat sähkömarkkinoita asiakkaan puolesta, ja ostamme pieniä eriä järkevän hintaista sähköä heidän käyttöönsä pikkuhiljaa. Näin Synergiasähkö-asiakkaiden sähkön hinta ei pääse tulevaisuudessa yllättäen nousemaan korkeaksi. Synergiasähkön tavoite on tarjota yrittäjille asiantuntija-apua sähköasioiden hoitamiseen ja vapauttaa yrittäjien resursseja ydinliiketoiminnan pyörittämiseen. Palveluun kuuluu salkunhoidon lisäksi säännöllinen energiamarkkinakatsaus ja -raportti.

Tilaa Synergiasähkö-sopimus

Usein kysytyt kysymykset Synergiasähköstä

Synergiasähkö on uudenlainen sähkösopimus, jonka avulla pienet- ja keskisuuret yritykset pääsevät mukaan sähkön hankinnan hajautettuun riskienhallintaan. 
Tällainen sähkönhankinta on ollut aikaisemmin mahdollista vain suuryrityksille, ja sen vuoksi monet Synergiasähköön liittyvät termit voivat olla vieraita PK-yrityskentässä toimiville.

Siksi me Lumme Energiassa olemme helpottaneet elämääsi ja listanneet usein esiin tulevia kysymyksiä Synergiasähköön ja sähkön hankintaan liittyen. Toivottavasti löydät apua alla olevasta kysymys-vastauslistasta

Yrityksille ja yrittäjälle suunnattu sähkömyyntisopimus, joka tarjoaa vakaan hintatason ja hajautetun riskienhallintamallin.  Sopimuksen myötä pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät mukaan hajautettuun riskienhallintaan sähkön hankinnan osalta.

Synergiasähkön hinta muodostuu kuukausimaksusta (4,90 €/käyttöpaikka), marginaalista (0,25 snt/kWh), Fingrid-tasepalvelumaksusta, profiilikustannuksesta ja hintakiinnityksistä.

Synergiasähkö Vihreässä marginaali sisältää myös vihreän alkuperätakuun hinnan (0,95 snt/kWh).

Sopimus on toistaiseksi voimassaoleva eli sinun ei tarvitse huolehtia sopimuksen uusimisesta.

Jos jostain syystä haluat pois yhteishankintasalkusta, sopimuksesi voidaan muuttaa päättymään tulevaisuudessa hetkeen, jolloin viimeiset yrityksellesi tehdyt hintakiinnitykset päättyvät. Tällöin sinulle ei synny ylimääräisiä kuluja sopimuksen päättymisestä.

Sopimuksen voi päättää sopimusehtojen mukaisesti ja 3 kuukauden irtisanomisajan puitteissa. Tällöin irtisanomisesta voi aiheutua sinulle kustannuksia. Päättymishetkellä sopimuksen hintakiinnityksiä verrataan sen hetkiseen sähkömarkkinatilanteeseen. Tämän perusteella lasketaan asiakkaalta laskutettava summa lisättynä sopimuksen purkamisesta mahdollisesti aiheutuvilla toimenpidemaksuilla.

Määräaikainen sopimus tulee aina käyttää loppuun asti. Käyttöpaikkasi volyymi voidaan kuitenkin ottaa heti Synergiasähkön kiinnityksen kokonaisvolyymiin mukaan. Määräaikaisen sopimuksen päätyttyä kohteesi siirtyy tehdyn ilmoituksen mukaan automaattisesti etukäteen kiinnitetyn Synergiasähkösopimuksen piiriin.

Hintakiinnitys on toimenpide, jossa sähkönhintaa kiinnitetään tulevaisuuteen tietylle aikajaksolle, tietty määrä, tietyllä hinnalla. Synergiasähkösopimuksessa asiantuntijamme tekevät hintakiinnitykset parhaan näkemyksensä mukaisesti asiakkaan puolesta. Hintakiinnitykset koostuvat systeemi- sekä aluehintaerokiinnityksistä (ENO ja SYHEL). Hintakiinnityksessä käytetään NASDAQ OMX Commodities:in termiinimarkkinoilla määriteltyjä kuukausi-, kvartaali- ja vuosituotteita.

Profiilikustannus eli kulutusvaikutus lasketaan käyttöpaikkakohtaisesti kuukausittain asiakkaan toteutuneen sähkönkäytön mukaisesti tuntisarjasta ja on asiakkaan toteutuneen sähkönkäytön energiapainotetun spot-hinnan ja Suomen spot- hinnan kuukausi keskiarvon erotus. Yksinkertaistettuna profiilikustannus on sitä korkeampi, mitä kalliimmille spot- tunneille sähkönkäyttö ajoittuu. vrt.  esim. päivä - yö käyttö. 

Kyllä voit. Pyri ajoittaamaan käyttöpaikan sähkönkäyttöä edullisempien spot- hintojen aikaan halvemman energianhinnan saamiseksi. 

Saat infokirjeen sähköpostiisi kerran kvartaalissa, josta käy ilmi Synergiasähkösalkkuun tehdyt kiinnitystoimenpiteet sekä arvio tulevasta hintatasosta. Lopullinen, laskulle päätyvä sähkönhinta määräytyy jokaisen sähkönkäyttöpaikan mukaan yksilöllisesti (profiilikustannus). Sen lisäksi muutokset Synergiasähkösalkun kokonaisvolyymissa voivat aiheuttaa olennaisen muutoksen sähkön hintaan.  Laskutus- ja kulutustietojasi voit seurata OmaLumme-palvelussa.

Kyllä voit. Voit lisätä uusia käyttöpaikkoja Synergiasähkösopimukselle täyttämällä tilauslomakkeen netissä tai ilmoittamalla käyttöpaikan tiedot: asiakaspalvelu@lumme-energia.fi