Synergiasähkö Vihreä

PK-yrityksen paras sähkösopimus on vakaa, huoleton ja siinä sähkön hintakin on kilpailukykyinen. Anna asiantuntijoidemme huolehtia  energian hankinnasta puolestasi, jotta sinä voit keskittyä yrityksesi toimintaan. Valitse yhteishankintasalkun uusiutuvalla energialla tuotettu Synergiasähkö Vihreä!

Yritykset_AI_pikkukuvake_300x300px

 

Uusiutuvaa ja vastuullista energiaa

  • Huoleton: Voit keskittyä omaan yritystoimintaasi ja jättää sähkömarkkinoiden seuraamisen ja sähkönhankinnan asiantuntijoillemme.
  • Kilpailukykyinen hintataso: Hajautetulla sähkönhankinnalla pyritään varmistamaan  kilpailukykyinen hintataso tulevaisuuteen. 

  • Hallitut riskit: Hallitsemme riskejä hankkimalla sähköä parhaalla mahdollisella hetkellä, useammassa erässä ja pidemmälle aikajaksolle.

Synergiasähkö Vihreän ennustettu keskihinta jaksolle kesäkuu 2024- joulukuu 2027 (12.6.2024 tilanteen mukaan):

7,3 snt/kWh

Hinnat alv 0%. Hinnoittelujaksolla hintakiinnityksiä on tehty 31.12.2027 saakka. Kuukausimaksu 4,90 €/käyttöpaikka.

Lopullinen laskutushinta voi kuitenkin muuttua sähkömarkkinan hintamuutosten ja/tai yhteishankintasalkun volyymimuutosten vuoksi.

Synergiasähkösopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja se astuu voimaan sopimusvahvistuksen alkupäivämäärän mukaisesti.

Alla oleva kuva kertoo Synergiasähkön toteutuneen laskutushinnan sekä laskutushintaennusteen (hintakiinnityksiä tehty 31.12.2027 asti).

Synergiasähkö-vihrea-kesakuu-2024

Synergiasähkö Vihreä hinta muodostuu:

  • Hintakiinnityksistä
  • Myyjän marginaalista, joka sisältää alkuperätakuun
  • Fingridin tasepalvelumaksusta
  • Profiilikustannuksesta eli kulutusvaikutuksesta, joka laskutetaan käyttöpaikoittain toteuman mukaan. Synergiasähkö käyttöpaikkojen keskimääräinen profiilikustannus on ollut vuonna 2023 0,45 snt/kWh (alv 0%).
  • kuukausimaksusta/käyttöpaikka.

 

Sopimus on puolin ja toisin irtisanottavissa kirjallisella irtisanomisilmoituksella kolmen (3) kuukauden pituisella irtisanomisajalla. Tällöin asiakkaalle voi kuitenkin aiheutua kustannuksia sopimuksen päättämisestä kesken hinnoittelujakson.

Sopimus voidaan muuttaa päättymään tulevaisuudessa hetkeen, jolloin viimeiset yritykselle tehdyt hintakiinnitykset päättyvät. Tällöin sinulle ei synny ylimääräisiä kuluja sopimuksen päättymisestä.

Lue lisää Synergiasähköstä alla olevasta kysymyksiä ja vastauksia osiosta.

Osta yritykseesi sähköä suuryritysten tapaan - 100% uusiutuvista energialähteistä

Synergiasähkössä PK-yritykset muodostavat yhdessä yhden, yhtenäisen sähkönhankintakokonaisuuden eli hankintasalkun, josta Lumme Energian asiantuntijat pitävät huolta.

Tekemällä Synergiasähkö-sopimuksen, voit jättää sähköön liittyvät huolesi meille. Asiantuntijamme hoitavat Synergiasähkö-salkkua, seuraavat puolestasi sähkömarkkinoita ja tekevät tulevaisuuteen sijoittuvia hintakiinnityksiä. Vakaa sähkönhankinta varmistetaan suunnitelmallisuudella, turvallisuudella ja hajauttamalla ostot.

 

 

Vihreä sähkösopimus on matalan kynnyksen vastuullisuutta

Ekologisen sähkösopimuksen valinta on vaivaton vastuullisuusteko, jolla voit vaikuttaa yrityksesi ympäristövaikutuksiin. Kun valitset Synergiasähkö Vihreän, sähkösi on tuotettu 100% uusiutuvilla energianlähteillä ja saat yrityksesi vastuullisuusviestinnän tueksi Ilmastoteko-sertifikaatin.

 

Yrityksille ja yrittäjälle suunnattu sähkömyyntisopimus, joka tarjoaa vakaan hintatason ja hajautetun riskienhallintamallin.  Sopimuksen myötä pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät mukaan hajautettuun riskienhallintaan sähkön hankinnan osalta.

Synergiasähkön hinta muodostuu kuukausimaksusta (4,90 €/käyttöpaikka), marginaalista (0,25 snt/kWh), Fingrid-tasepalvelumaksusta, profiilikustannuksesta ja hintakiinnityksistä.

Synergiasähkö Vihreässä marginaali sisältää myös vihreän alkuperätakuun hinnan (0,95 snt/kWh).

Sopimus on toistaiseksi voimassaoleva eli sinun ei tarvitse huolehtia sopimuksen uusimisesta.

Jos jostain syystä haluat pois yhteishankintasalkusta, sopimuksesi voidaan muuttaa päättymään tulevaisuudessa hetkeen, jolloin viimeiset yrityksellesi tehdyt hintakiinnitykset päättyvät. Tällöin sinulle ei synny ylimääräisiä kuluja sopimuksen päättymisestä.

Sopimuksen voi päättää sopimusehtojen mukaisesti ja 3 kuukauden irtisanomisajan puitteissa. Tällöin irtisanomisesta voi aiheutua sinulle kustannuksia. Päättymishetkellä sopimuksen hintakiinnityksiä verrataan sen hetkiseen sähkömarkkinatilanteeseen. Tämän perusteella lasketaan asiakkaalta laskutettava summa lisättynä sopimuksen purkamisesta mahdollisesti aiheutuvilla toimenpidemaksuilla.

Tutustu yritysten palveluhinnastoon täällä.

Määräaikainen sopimus tulee aina käyttää loppuun asti. Käyttöpaikkasi volyymi voidaan kuitenkin ottaa heti Synergiasähkön kiinnityksen kokonaisvolyymiin mukaan. Määräaikaisen sopimuksen päätyttyä kohteesi siirtyy tehdyn ilmoituksen mukaan automaattisesti etukäteen kiinnitetyn Synergiasähkösopimuksen piiriin.

Kyllä voit. Voit lisätä uusia käyttöpaikkoja Synergiasähkösopimukselle täyttämällä tilauslomakkeen netissä tai ilmoittamalla käyttöpaikan tiedot: asiakaspalvelu@lumme-energia.fi .

Profiilikustannus on asiakkaan toteutuneen sähkönkäytön energiapainotetun spot-hinnan ja Suomen spot- hinnan kuukausi keskiarvon erotus ja se lasketaan käyttöpaikkakohtaisesti kuukausittain asiakkaan toteutuneen sähkönkäytön mukaisesti tuntisarjasta. Yksinkertaistettuna profiilikustannus on sitä korkeampi, mitä kalliimmille spot- tunneille sähkönkäyttö ajoittuu. vrt.  esim. päivä - yö käyttö. 

Synergiasähkö käyttöpaikkojen keskimääräinen profiilikustannus on ollut kuluvana vuonna (2023) 0,45 snt/kWh (alv 0 %).

Hintakiinnitys on toimenpide, jossa sähkönhintaa kiinnitetään tulevaisuuteen tietylle aikajaksolle, tietty määrä, tietyllä hinnalla. Synergiasähkösopimuksessa asiantuntijamme tekevät hintakiinnitykset parhaan näkemyksensä mukaisesti asiakkaan puolesta. Hintakiinnitykset koostuvat systeemi- sekä aluehintaerokiinnityksistä (ENO ja SYHEL). Hintakiinnityksessä käytetään NASDAQ OMX Commodities:in termiinimarkkinoilla määriteltyjä kuukausi-, kvartaali- ja vuosituotteita.

Saat infokirjeen sähköpostiisi kerran kvartaalissa, josta käy ilmi Synergiasähkösalkkuun tehdyt kiinnitystoimenpiteet sekä arvio tulevasta hintatasosta. Lopullinen, laskulle päätyvä sähkönhinta määräytyy jokaisen sähkönkäyttöpaikan mukaan yksilöllisesti (profiilikustannus). Sen lisäksi muutokset Synergiasähkösalkun kokonaisvolyymissa voivat aiheuttaa olennaisen muutoksen sähkön hintaan.  Laskutus- ja kulutustietojasi voit seurata OmaLumme-palvelussa.

Kyllä voit. Pyri ajoittaamaan käyttöpaikan sähkönkäyttöä edullisempien spot- hintojen aikaan halvemman energianhinnan saamiseksi. 

Tee Vihreä Synergiasähkö-sopimus!