Synergiasähkö

PK-yrityksen paras sähkösopimus on vakaa, huoleton ja siinä sähkön hintakin on kilpailukykyinen. Anna asiantuntijoidemme huolehtia  energian hankinnasta puolestasi, jotta sinä voit keskittyä yrityksesi toimintaan. Valitse yhteishankintasalkun Synergiasähkö!

Yritykset_AI_pikkukuvake_300x300px-1

Synergiasähkö


  • Huoleton: Voit keskittyä omaan yritystoimintaasi ja jättää sähkömarkkinoiden seuraamisen ja sähkönhankinnan asiantuntijoillemme.
  • Kilpailukykyinen: Hajautetulla sähkönhankinnalla varmistetaan kilpailukykyinen hintataso tulevaisuuteen. 

  • Hallittu: Hallitsemme riskejä hankkimalla sähköä parhaalla mahdollisella hetkellä, useammassa erässä ja pidemmälle aikajaksolle.

Osta yrityksesi sähkö helposti:

Synergiasähkössä PK-yritykset muodostavat yhdessä yhden, yhtenäisen sähkönhankintakokonaisuuden eli hankintasalkun, josta Lumme Energian asiantuntijat pitävät huolta.

Tekemällä Synergiasähkö-sopimuksen, voit jättää sähköön liittyvät huolesi meille. Asiantuntijamme hoitavat Synergiasähkö-salkkua, seuraavat puolestasi sähkömarkkinoita ja tekevät tulevaisuuteen sijoittuvia hintakiinnityksiä. Vakaa sähkönhankinta varmistetaan suunnitelmallisuudella, turvallisuudella ja hajauttamalla ostot. 

Jos lisäksi haluat, että yrityksesi käyttämä sähkö on tuotettu 100% uusiutuvilla energianlähteillä, suosittelemme sinulle Synergiasähkö Vihreää.

Synergiasähkön ennustettu keskihinta jaksolle marraskuu 2023- joulukuu 2026 (2.11.2023 tilanteen mukaan):

6,9 snt/kWh

Hinnat alv 0%. Hinnoittelujaksolla hintakiinnityksiä on tehty 31.12.2026 saakka. Kuukausimaksu 4,90 €/käyttöpaikka.

Lopullinen laskutushinta voi kuitenkin muuttua sähkömarkkinan hintamuutosten ja/tai yhteishankintasalkun volyymimuutosten vuoksi.

Synergiasähkösopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja se astuu voimaan sopimusvahvistuksen alkupäivämäärän mukaisesti.

Alla oleva kuva kertoo Synergiasähkön toteutuneen laskutushinnan sekä laskutushintataennusteen (hintakiinnityksiä tehty 31.12.2026 asti).

Synergiasähkö-laskutushinta-toteutunut-ja-ennuste-01112023

Synergiasähkön hinta muodostuu:

  • Hintakiinnityksistä
  • Myyjän marginaalista
  • kulloinkin voimassa olevasta Fingridin tasepalvelumaksusta
  • Profiilikustannuksesta eli kulutusvaikutuksesta, joka laskutetaan käyttöpaikoittain toteuman mukaan
    kuukausimaksusta/käyttöpaikka.  Synergiasähkö käyttöpaikkojen keskimääräinen profiilikustannus on ollut kuluvana vuonna (2023) 0,45 snt/kWh (alv 0%).

 

Sopimus on puolin ja toisin irtisanottavissa kirjallisella irtisanomisilmoituksella kolmen (3) kuukauden pituisella irtisanomisajalla. Asiakas ei kuitenkaan voi irtisanoa sopimusta ennen kuin viimeinen hinnoittelujakso, jolle on tehty hintakiinnityksiä, on päättynyt.

Lue lisää Synergiasähköstä alla olevasta kysymyksiä ja vastauksia osiosta.

Yrityksille ja yrittäjälle suunnattu sähkömyyntisopimus, joka tarjoaa vakaan hintatason ja hajautetun riskienhallintamallin.  Sopimuksen myötä pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät mukaan hajautettuun riskienhallintaan sähkön hankinnan osalta.

Hinta muodostuu kuukausimaksusta, marginaalista, Fingrid-tasepalvelumaksusta, profiilikustannuksesta ja hintakiinnityksistä. Synergiasähkö Vihreässä hinta sisältää myös vihreän alkuperätakuun.

Sopimus on toistaiseksi voimassaoleva. Irtisanomisaika on 3 kuukautta ja noudattaa sopimusehtoja.

Sopimuksen voi päättää sopimusehtojen mukaisesti ja 3 kuukauden irtisanomisajan puitteissa.

Irtisanomisesta voi aiheutua asiakkaalle kustannuksia. Päättymishetkellä sopimuksen hintakiinnityksiä verrataan sen hetkiseen sähkömarkkinatilanteeseen. Tämän perusteella lasketaan asiakkaalta laskutettava summa lisättynä sopimuksen purkamisesta mahdollisesti aiheutuvilla toimenpidemaksuilla.

Määräaikainen sopimus tulee aina käyttää loppuun asti. Käyttöpaikkasi volyymi voidaan kuitenkin ottaa heti Synergiasähkön kiinnityksen kokonaisvolyymiin mukaan. Määräaikaisen sopimuksen päätyttyä kohteesi siirtyy tehdyn ilmoituksen mukaan automaattisesti etukäteen kiinnitetyn Synergiasähkösopimuksen piiriin.

Kyllä voit. Voit lisätä uusia käyttöpaikkoja Synergiasähkösopimukselle täyttämällä tilauslomakkeen netissä tai ilmoittamalla käyttöpaikan tiedot: asiakaspalvelu@lumme-energia.fi.

Profiilikustannus on asiakkaan toteutuneen sähkönkäytön energiapainotetun spot-hinnan ja Suomen spot- hinnan kuukausi keskiarvon erotus ja se lasketaan käyttöpaikkakohtaisesti kuukausittain asiakkaan toteutuneen sähkönkäytön mukaisesti tuntisarjasta. Yksinkertaistettuna profiilikustannus on sitä korkeampi, mitä kalliimmille spot- tunneille sähkönkäyttö ajoittuu. vrt.  esim. päivä - yö käyttö. 

Synergiasähkö käyttöpaikkojen keskimääräinen profiilikustannus on ollut kuluvana vuonna (2023) 0,45 snt/kWh (alv 0%).

Hintakiinnitys on toimenpide, jossa sähkönhintaa kiinnitetään tulevaisuuteen tietylle aikajaksolle, tietty määrä, tietyllä hinnalla. Synergiasähkösopimuksessa asiantuntijamme tekevät hintakiinnitykset parhaan näkemyksensä mukaisesti asiakkaan puolesta. Hintakiinnitykset koostuvat systeemi- sekä aluehintaerokiinnityksistä (ENO ja SYHEL). Hintakiinnityksessä käytetään NASDAQ OMX Commodities:in termiinimarkkinoilla määriteltyjä kuukausi-, kvartaali- ja vuosituotteita.

Saat infokirjeen sähköpostiisi kerran kvartaalissa, josta käy ilmi Synergiasähkösalkkuun tehdyt kiinnitystoimenpiteet sekä arvio tulevasta hintatasosta. Lopullinen, laskulle päätyvä sähkönhinta määräytyy jokaisen sähkönkäyttöpaikan mukaan yksilöllisesti (profiilikustannus). Sen lisäksi muutokset Synergiasähkösalkun kokonaisvolyymissa voivat aiheuttaa olennaisen muutoksen sähkön hintaan.  Laskutus- ja kulutustietojasi voit seurata OmaLumme-palvelussa.

Kyllä voit. Pyri ajoittaamaan käyttöpaikan sähkönkäyttöä edullisempien spot- hintojen aikaan halvemman energianhinnan saamiseksi

 

Tee Synergiasähkö-sopimus!