Investointi aurinkopaneeleihin kannattaa

Takaisin

Kun mietitään aurinkopaneelien kannattavuutta vapaa-ajan asunnolla, puoltavat useat seikat hankinnan taloudellisia hyötyjä suhteessa järjestelmän käyttöikään. Aurinkosähkön kannattavuus muodostuu paitsi pitkäikäisistä laitteista ja säästetystä ostosähköstä, myös arvonnoususta ja ylijäämäsähkön myynnistä.

Aurinkosähköjärjestelmän hankinnan taustalla ovat monesti ekologiset arvot sekä valinta uusiutuvien energiamuotojen puolesta. Samalla voi vaikuttaa myös oman hiilijalanjäljen kokoon.

Aurinkopaneelien kannattavuutta voi tarkastella kuitenkin myös taloudellisena ratkaisuna. Vertailu investoidun rahasumman, käyttöiän ja sähkölaskun säästön suhteen voi tuoda iloisen yllätyksen. Panostuksen takaisinmaksuaika on myös kiinnostavaa ja hyödyllistä laskea, jotta saa paremman kokonaiskuvan aurinkopaneelien hankinnasta mökille tai vapaa-ajan asunnolle. Aurinkosähkön kannattavuus tulee nopeasti selväksi, kun katsotaan järjestelmään panostusta monelta kantilta.

Mitä jos aurinkopaneelit tuottaisivat sähköä mökilläsi ja voisit hyötyä siitä myös kotona ollessasi? Tämä on mahdollista Lumme Energian asiakkaana.

Hanki aurinkosähköä helposti mökillesi!

Hyödynnä kotitalousvähennys

Myös vapaa-ajan asunnolle teetetyt huolto- ja remonttityöt oikeuttavat kotitalousvähennykseen. Saat kotitalousvähennyksen tehdyn työn osuudesta. Näin ollen aurinkopaneelien kannattavuus paranee, kun järjestelmän asennuksesta saa verovähennyksiä.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on henkilökohtainen, joten sen voi hyödyntää yhdessä puolisonsa kanssa. Lue lisää kotitalousvähennyksestä Verohallinnon verkkosivuilta.

Aurinkopaneelien tekninen käyttöikä tukee kannattavuutta

Aurinkopaneelit ovat pitkäikäisiä. Tier 1 -luokituksen saaneet aurinkopaneelit ovat kestäviä ja laadukkaita, jotta ne kestävät leveyspiiriemme ankaria ja vaihtelevia sääolosuhteita kesästä talveen ja loskasta pakkaseen.

Kaikki Lumme Energian myymät aurinkopaneelit ovat Tier 1 -luokkaa. Näin varmistetaan asiakkaille pitkäikäiset ja laadukkaat tuotteet. Aurinkopaneelien kannattavuus muodostuu pitkällä tähtäimellä, joten laitteistonkin tulee olla pitkäikäinen. Lumme Energialla aurinkosähköjärjestelmän mitoitus hoituu yhdessä ammattilaisten kanssa ja näin saadaan juuri kohteeseen sopiva kokonaisuus.

Lue lisää Tier 1 -luokituksesta!

Valmistajat lupaavat aurinkopaneeleilleen tyypillisesti 10−12 vuoden takuun. Tehotuottotakuu on korkeampi ja tyypillisesti 25−30 vuotta. Useat aurinkopaneelivalmistajat takaavat, että paneelin teho on vielä 25 vuoden käytön jälkeen vähintään 80 prosenttia alkuperäisestä.

Aurinkopaneelien tekninen käyttöikä on noin 30−40 vuotta, mutta se voi olla jopa 60 vuotta. Aurinkosähköjärjestelmään kuuluva, tasavirran vaihtovirraksi muuttava invertteri on lyhytikäisempi. Se on järjestelmän nopeimmin kuluva osa, jonka käyttöiäksi lasketaan tyypillisesti 15−20 vuotta. Invertteri on helposti uusittavissa sen tullessa elinkaarensa loppuun.

Tutustu Lumme Energian asiakaslupaukseen.

Asiakaslupauksemme

Aurinkopaneelien kannattavuus – laske takaisinmaksuaika

Aurinkopaneelien hankinnan kannattavuutta taloudellisesta näkökulmasta on järkevintä mitata takaisinmaksuajan laskemisella. Aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuajalla tarkoitetaan sitä, kun järjestelmä on saavutettujen säästöjen avulla maksanut itsensä takaisin.

Tyypillisesti aurinkosähköjärjestelmä maksaa itsensä takaisin 15−20 vuodessa. Tämä saattaa aluksi kuulostaa pitkältä ajalta, mutta aurinkopaneelien teknisen käyttöiän ollessa vähintään 30-40 vuotta, tulee aurinkosähkö kannattavaksi. Kun aurinkopaneelit ovat maksaneet itsensä takaisin, sen jälkeen kaikki voimalan tuottama energia on voittoa. Varovaisesti arvioiden seuraavat 15−20 vuotta ovat leutoina ja aurinkoisina aikoina lähes, elleivät jopa täysin omavaraisia aikoja sähkön suhteen.

Takaisinmaksuaikaa laskettaessa tulee tietää saavutettu säästö, joka lasketaan vuositasolle. Kun tunnetaan vuosittainen nettosäästö, voidaan selvittää aurinkopaneelien suuntaa antava takaisinmaksuaika.

Järjestelmän takaisinmaksuaika vuosissa =
aurinkosähköjärjestelmän hankintakustannukset / vuosittainen nettosäästö

Emme voi tarkasti ennustaa ja tietää, mitä muutoksia tapahtuu sähkön hinnalle ja sen siirtomaksuille 15 vuoden tai 40 vuoden aikana. Jos hinnat nousevat jyrkästi, tällöin aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuaika lyhenee suuremman säästön seurauksena. On hyvin todennäköistä, että järjestelmä maksaa itsensä takaisin lyhyemmässä ajassa kuin mitä tällä hetkellä arvioissa voidaan laskea. Voidaan siis sanoa, että aurinkopaneelien kannattavuus on hyvällä tasolla.

Lue myös blogimme: Aurinkosähkön kannattavuus ei riipu säätiloista – pilvinenkin kesä voi olla tuottoisa

Aurinkopaneelit nostavat mökin arvoa

Vapaa-ajan asunnon arvonnousu tulee myös huomioida aurinkosähkön kannattavuutta laskettaessa. Aurinkopaneelien on todettu nostavan asuntojen ja vapaa-ajan asuntojen arvoa ja nopeuttavan niiden myyntiaikaa. Helppohoitoinen järjestelmä ja omavaraisuus sähkön suhteen kiinnostaa ostajia, ja ekologisesti ajatteleva ostajakunta arvostaa investointia. Aurinkopaneelien kannattavuus tuleekin mukaan laskelmiin viimeistään mökkiä myydessä.

Laske tarjous aurinkopaneeleista Oman energian kaupassa

Sijoitetulle pääomalle saa tuottoa

Aurinkopaneelien kannattavuutta mitatessa lasketaan sijoitetun pääoman tuottoprosentti. Näin voidaan mitata, kuinka paljon sijoitettu pääoma on vuosittain tuottanut. Mitä enemmän säästää, sitä korkeampi sijoitetun pääoman tuottoprosenttikin on.

Aurinkopaneelit ovat pitkäaikainen sijoitus, joten sijoitetulle pääomalle tuotto syntyy pitkällä aikavälillä ja vaatii pitkäjänteisyyttä. Mökki hankitaan sillä ajatuksella, että sitä pidetään vuosikymmeniä. Tällöin kannattaa sijoittaa aurinkosähköjärjestelmään ja saada sitä kautta tuottoa, joka on tässä tapauksessa säästöä ostosähkön määrästä.

Laskentakaavassa sijoitetun pääoman tuottoprosentti saadaan, kun saatu nettotuotto kerrotaan sadalla ja jaetaan sijoitetulla pääomalla.

Sijoitetun pääoman tuotto-% = 100 * nettotulos / sijoitettu pääoma

Esimerkki: jos 5800 euron aurinkosähköjärjestelmällä saavutaan vuosittain noin 280 euroa säästöä sähkölaskussa, tarkoittaa se 4,83 prosentin vuosittaista pääomatuottoa sijoitukselle.

Ylijäämäsähkön myynnin taloudelliset hyödyt

Aurinkopaneelien koko kannattaa mitoittaa niin, ettei ylituotantoa syntyisi, vaan kaikki oman aurinkovoimalan tuottama sähkö menisi mökillä omaan käyttöön. Lumme Energian ammattilaiset auttavat suunnittelemaan, millainen aurinkosähköjärjestelmän mitoitus sopii tiettyyn kohteeseen. Tällöin ylituotantoa syntyy mahdollisimman vähän.

Ylituotannolla tarkoitetaan aurinkovoimalan tuottamaa sähköä, jota ei ehditä kuluttaa – syntyy siis ylijäämäsähköä. Tämän ylijäämäsähkön voit myydä verkkoon muiden käytettäväksi.

Aurinkovoimalan omistajan tulee kuitenkin muistaa, että myydyn aurinkosähkön taloudellinen hyöty ei ole yhtä suuri kuin sähkön mennessä omaan käyttöön. Kaikki tuotettu aurinkosähkö, joka menee omaan käyttöön, on suoraa säästöä ostosähkön osuudesta. Ylijäämää myydessä sähköstä maksetaan spot-hinnan mukaan. Spot-hinnalla tarkoitetaan sen hetkisen markkinan muodostamaa hintaa eli hintaennustetta yksi tunti kerrallaan. Kaikille tunneille on markkinahinta, johon vaikuttavat erilaiset muuttujat, kuten vuorokaudenaika ja lämpötila. Aurinkopaneelien kannattavuutta ei siis kannata laskea täysin ylijäämäsähkön varaan.

Tuota omaa sähköä mökillä

Suomessa aurinkosähkön tuottavimmat kuukaudet sijoittuvat huhtikuusta elokuulle, mutta myös maaliskuu ja syyskuu ovat melko hyvin tuottavia kuukausia. Jos koko tuota ajankohtaa ei vietetä mökillä kuluttamassa tuotettua aurinkosähköä, voi ylijäämäsähköstään hyötyä myös kotona vietettynä aikana. Aurinkopaneelien kannattavuus ilmenee siis myös muualla, kuin suoraan vapaa-ajan asunnolla.

Periaatteessa voidaan ajatella näinkin, että tuotat mökilläsi aurinkosähköä myös kotiisi. Mökillä tuotettu ylijäämäsähkö menee verkkoon ja siitä saat Lumme Energian asiakkaana hyvitystä asuntosi sähkölaskussa.

Vinkki: mahdollisen ylijäämäsähkön myynti ja siitä saatu hyöty kannattaa myös huomioida aurinkopaneelien kannattavuuden ja takaisinmaksuajan laskelmissa.

Laske tarjous Oman energian kaupassa

Laske aurinkosähkötarjous helposti ja nopeasti

Oman energian kaupassa lasket itsellesi sopivasta aurinkosähköjärjestelmästä tarjouksen helposti ja saat sen suoraan sähköpostiisi.

Klikkaa Oman energian kauppaan
Lumme Energia

Kirjoittaja

Lumme Energia tarjoaa hyvää energiaa – ihan joka tasolla ja halki poikki Suomen.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset

02.03.2023 | blogi

Aurinkopaneelit kompensoivat omakotitalon sähkölämmitystä

Keväällä 2022 Kaisa-Liisa ja Mikko Ikonen täyttivät aurinkosähköjärjestelmän tarjouspyynnön Lumme Energian Oman energian kaupassa. Alustava tarjous...

25.01.2023 | aurinkosähkö

Harkitsetko aurinkosähkön tuottamista? Näin voimalasi liitetään sähköverkkoon

Oman aurinkosähkön tuottaminen säästää nyt sekä sähkölaskua että luontoa. Aloita suunnittelu hyvissä ajoin, sillä monta asiaa on varmistettava. Myös...

24.01.2023 | blogi

Mitä on pörssisähkö?

Pörssisähkö tarkoittaa sähköä, jonka hinta määräytyy reaaliaikaisesti sähkön kysynnän ja tarjonnan mukaan pohjoismaisessa sähköpörssissä....