Aurinkopaneeleilla on kriittinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä

Takaisin

Kestävät energiamuodot ovat ratkaisevassa roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä, ja puhdas aurinkoenergia on ympäristönäkökulmasta lyömätön juttu. Täysin viatonta aurinkoenergia ei kuitenkaan ole, vaan paneelien tuotantoon liittyy eettisiä ongelmia. Niitä ratkaistaan lainsäädännöllä, valvonnalla ja yritysten välisellä yhteistyöllä.

Aurinko on käytännössä loppumaton energianlähde, jonka hyödyntämistä ihmiskunta vasta harjoittelee. Aurinkokennojen mekanismi keksittiin yli sata vuotta sitten, mutta vasta viime vuosikymmeninä tekniikkaa on alettu toden teolla hyödyntää. 2020-luvulla aurinkosähkö on lähtenyt hurjaan nousukiitoon, ja muutaman vuoden sisällä jo viisi prosenttia Suomen sähköstä tuotetaan aurinkopaneeleilla. 

– Aurinkoenergia vaikuttaa merkittävästi Suomen ja koko maailman energiahaasteisiin, ja sillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Aurinkoenergia on tuotannon ajalta päästötöntä, ja sitä maapallon hyvinvointi kipeästi kaipaa, toteaa Lumme Energian vastuullisuusasiantuntija Katariina Koistinen.

”Aurinkopaneelien vastuullisuuden varmentaminen ei voi olla minkään yksittäisen tahon tai organisaation vastuulla, vaan alan kehittymiseen tarvitaan monien toimijoiden yhteistyötä.”  

– Katariina Koistinen, vastuullisuusasiantuntija 

Paneelien tuotantoketjuun liittyviä ongelmia ratkotaan

Aurinkoenergian kasvattaessa jalansijaa keskusteluun ovat nousseet myös paneelien tuotantoon liittyvät ongelmat. Suuri osa aurinkopaneeleista valmistetaan Kiinassa, ja Euroopassa tuotettuihinkin paneeleihin tarvitaan Kiinasta raaka-aineita, kuten piitä. Tuotantoketjut eivät aina ole läpinäkyviä, ja niihin tiedetään liittyvän vastuullisuusongelmia aina työoloista ympäristön kuormittumiseen. 

– Läpinäkyvyyden varmistaminen on koko alan haaste. Aurinkopaneeleille on olemassa kolmannen osapuolen auditointeja ja sertifikaatteja, joilla tuotantoketjun vastuullisuutta pyritään varmistamaan. Monikansallisten arvoketjujen varrella on kuitenkin paljon toimijoita ja liikkuvia osia, joiden valvominen on vaikeaa, Koistinen toteaa. 

Paneelien tuotantoon liittyvä lainsäädäntö on kiristymässä. EU on tehnyt huhtikuussa päätöksen asetuksesta, jonka nojalla se vaatii eurooppalaisilta yrityksiltä jatkossa yhä tarkempaa näkyvyyttä paneelien tuotantoketjuihin. Kehitteillä on myös yhtenäisempi sertifiointijärjestelmä.

– On tosi hyvä juttu, että lainsäädäntö kiristyy! Täytyy kuitenkin muistaa, että vastuullisuuden varmentaminen ei voi olla minkään yksittäisen tahon tai organisaation vastuulla, vaan alan kehittymiseen tarvitaan monien toimijoiden yhteistyötä. On uskallettava ottaa alan ongelmat rohkeasti esiin, jotta voidaan saada tukea niiden ratkaisemiseen, Koistinen huomauttaa.

Kaksi aurinkopaneelien asentajaa töissä omakotitalon katolla kaupunkitaajamassa.

Tekniikan kehitys helpottaa myös tuotannon haasteita

Lumme Energia on pyrkinyt vastaamaan aurinkopaneelialan vastuullisuushaasteisiin käyttämällä vain auditointi- ja sertifiointijärjestelmin vahvistettuja tukkureita. Vaatimus yhteistyökumppaneille on, että paneelien toimittajat pystyvät varmentamaan tuotantoketjunsa mahdollisimman pitkälle. Esimerkiksi Lumme Luksus Eko on eurooppalainen aurinkopaneeli, jonka kestävään tuotantoon on panostettu paljon.

– Jatkamme vastuullisuusketjua myös Suomessa. Pidämme huolta esimerkiksi mahdollisimman lyhyistä kuljetusmatkoista ja pyrimme siihen, että asennusmatkoilla käytetään sähköautoja, Koistinen kertoo. 

Aurinkopaneelien tuotannon ja kuljetuksen päästöt kompensoituvat paneelien käyttöiän aikana alle kymmenessä vuodessa. Valtaosa aurinkopaneelien materiaaleista on myös kierrätettäviä, ja kierrätysteknologia kehittyy sitä mukaa kuin paneelien elinkaari lähenee loppuaan. Laadukkaiden aurinkopaneelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta. 

– Materiaalien riittävyys on maapallon kannalta kriittistä, joten paneelien kierrätysasteen nostaminen on tosi tärkeä juttu. Tällä hetkellä Euroopassa kehitetäänkin modernia, robotisoitua paneelien kierrätyslaitosta. Tekniikka kehittyy muutenkin koko ajan vauhdilla: on esimerkiksi mahdollista, että uusia, piistä riippumattomia aurinkoenergiateknologioita keksitään, mutta tällä hetkellä pii on kuitenkin paneeleissa välttämätön raaka-aine, Koistinen summaa.

Aurinkopaneelit tarjoavat omakotiasujalle paljon hyötyjä 
  • Ne kasvattavat talouden energiaomavaraisuutta. 
  • Ne vähentävät sähkön hintaan liittyviä riskejä. 
  • Ne lisäävät kiinteistön arvoa ja jälleenmyyntiarvoa erityisesti sähkölämmitteisissä taloissa. 
  • Ne tuottavat energiaa hyvällä hyötysuhteella pitkään, ainakin 30 vuotta. 
  • Ne suojaavat kattoa sään vaihteluilta. 
  • Ne tasapainottavat koko Suomen energiaverkkoa ja toimivat näin huoltovarmuuden parantajina. 
  • Ne auttavat ilmastonmuutoksen hillinnässä ja globaalissa siirtymässä kohti kestäviä energiantuotannon muotoja. 

Haluatko lukea lisää aurinkopaneeleista?

Käy kurkkaamassa kaikki asiantuntija-artikkelimme aurinkoenergiasta!

Lumme Energia

Kirjoittaja

Lumme Energia tarjoaa hyvää energiaa – ihan joka tasolla ja halki poikki Suomen.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset

06.06.2024 | aurinkosähkö

Aurinkopaneelien hinnat ovat alhaalla – nyt on hyvä hetki ostaa

Aurinkopaneelien hinnat ovat nyt poikkeuksellisen alhaalla. Jos mielissä on kutkutellutoma aurinkovoimala, nyt on hyvä hetki tehdä kutinalle jotain....

29.12.2023 | blogi

Aurinkopaneelien asennus omakotitaloon – Ota nämä asiat huomioon!

Harkitsetko aurinkopaneelieita omakotitalon katolle? Jos omakotitalon katolle paistaa kesäkuukausina jatkuvasti aurinko, voi kodinomistajaa alkaa...

29.12.2023 | aurinkosähkö

Aurinkopaneelit kompensoivat omakotitalon sähkölämmitystä

Jyväskyläläisen Ikosen perheen kodin katolle asennettiin syksyllä 2022 aurinkosähköjärjestelmä, joka tuottaa vuodessa jopa 3000 kilowattituntia...