Uusia älykkäitä palveluita ja säästöä energiakuluihin

Lumme Energia on ottanut käyttöön ensimmäisiä vuorovaikutteisia robotiikkaan perustuvia asiakaspalvelun sovelluksia asiakkaiden saaman kokemuksen parantamiseksi. Paljon puhuttu digitalisaatio konkretisoituu asiakkaiden asiointia helpottaviksi työkaluiksi. Tämän lisäksi Lumme Energian toimittama älykäs energiajärjestelmähanke Suur-Savon Sähkön pääkonttorilla Otto Mannisen katu 6:ssa on etenemässä asennusvaiheeseen.

Julkaistu: 17.5.2018 10.12

Lumme Energia on tarttunut kunnianhimoisesti energia-alan kehittämisen haasteeseen. Suuri osa kehityksestä liittyy digitalisaation erilaisten sovellusten käyttöön ottoon. Energia-ala ei poikkea yhteiskunnan muiden toimintojen kehityksestä tiedon aiempaa älykkäämmässä käytössä sisäisten prosessien sekä asiakkaille tuotettavien uusien palveluiden tuottamisessa.

Maaliskuussa Lumme Energia otti käyttöön yhtiön internetsivuilla keskustelurobotin, ’Viksun’, joka opastaa tällä hetkellä asiakasta parhaan sähkösopimuksen löytämiseen ja tekemiseen. Viksu toteutettiin yhteistyössä mikkeliläisen Metatavu Oy:n kanssa.

”Keskustelurobotin käyttöönotto asiakasrajapinnassa tuntui aluksi itsestämmekin etäiseltä ja kovan teknologiselta. Mutta ennakkoluulomme ovat osoittautuneet vääriksi. Metatavun toteuttama Viksu tuntuu asiakkaista miellyttävältä, ja tulokset käyttäjäkokemuksen osalta ovat rohkaisevia. Tulemme opettamaan Viksulle uusia taitoja tulevaisuudessa”, kiittelee liiketoimintajohtaja Mika Ahola Viksua ja Metatavua.

Kasvokkain tai puhelimitse tapahtuva kohtaaminen on jatkossakin tärkeää, eikä sen merkitys poistu uuden teknologian käyttöönoton myötä. Uudet teknologiat täydentävät kokonaisuutta.

Viksun lisäksi Lumme Energian hanke uudenlaisen energiajärjestelmän toteuttamiseksi Suur-Savon Sähkön pääkonttorilla etenee laitteiden asennusvaiheeseen ensi viikolla. Kesäkuun puolessa välissä alkaa pilottijakso järjestelmälle, jossa yhdistyy mikrotuotanto, energian varastointi, taloyhtiömittakaavaan sopiva kevyt sähköautojen latauspisteratkaisu, kuormien ohjaus sekä tämän kokonaisuuden optimointi valtakunnan säätösähkömarkkinoiden tilan mukaan. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Etelä-Savon Energia Oy:n sekä tietojärjestelmätoimittaja Tieto Finland Oy:n kanssa.

”Tulemme konkretisoimaan, miten yksittäisen kiinteistön energiankulutus sekä tuotanto voivat joustaa valtakunnan sähkötaseen tilanteen kanssa. Kuormapiikkien leikkaus tulee vähentämään sähkövoimajärjestelmässä erityisesti fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Yksittäisen kiinteistön tapauksessa energian älykkäämpi optimointi voi mahdollistaa sähköautojen latauspisteiden käyttöönoton ilman sähköliittymän kasvattamista, jolloin hyödyt ovat välittömät ja merkittävät”, Lumme Energian uusi toimitusjohtaja Tapo Lehtoranta kuvaa tavoitteita.

älykäs energiatalo