Sponsorointi

Osana yritysvastuullisuutta haluamme olla mukana tukemassa alueellista elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä.

Kumppanuus kanssamme on yhteiseen sopimukseen perustuva ja tavoitteena on pitkäjänteinen yhteistyö. Yhteistyökumppaneillamme on sopimuksen mukaisesti mahdollisuus esimerkiksi hyödyntää markkinointialustana asiakasetuohjelmaamme Lumme -tiimiä ja saada näkyvyyttä omalle toiminnallaan Lumme Energian medioiden kautta.

Yhteistyön kriteerit

Valintapäätöksiä tehdessämme meille on oleellista, että kumppanillamme on samanlainen arvopohja. Meidän arvomme ovat välittävä, uudistava ja kantaaottava. Yhteistyön tulee tavoittaa Lumme Energialle tärkeitä kohderyhmiä ja vahvistaa suhteita sidosryhmiimme.

Arvostamme ensisijaisesti yhteistyötä, joka kohdistuu Lumme Energialle tärkeisiin osa-alueisiin joita ovat lapset ja perheet, luonnon monimuotoisuus, kulttuuri ja taide sekä urheilu. Valittavat yhteistyökumppanit sekä muut hankkeet perustuvat aina strategiaamme ja toimintaamme kohdealueillamme. Yhteistyössämme erityisen tärkeää on aktiivinen vuorovaikutus ja yhteisten tavoitteiden määritteleminen. Yhteistyön vaikuttavuudesta ja näkyvyydestä tulee raportoida Lumme Energialle aktiivisesti ja sopimuksen mukaisesti.

Emme tue yksityishenkilöitä ja teemme ainoastaan seuratason sopimuksia, joilla haluamme taata seuran sisäisten yksittäisten joukkueiden ja yksilöiden tasavertaisen kohtelun.

Hakemusten toimittaminen ja käsittely

Seuraavan kerran yhteistyökumppanuutta on mahdollista hakea syksyllä 2022. Päivitämme tälle sivulle hakuohjeet lähempänä.