Sähköpaketti jatkuva -sopimusehdot

Sähköpaketti jatkuva -sopimuksen koko valitaan käyttöpaikan vuosittaisen sähkönkäytön perusteella. Eri pakettien koot ja kuukausittaiset energiankulutuksen enimmäisrajat ovat lueteltuna alla,

Sähköpaketti XS 

  • Vuosikulutus enintään 1500 kWh
  • Kulutus kuukaudessa enintään 125 kWh

Sähköpaketti S

  • Vuosikulutus 1 500 - 3 000 kWh
  • Kulutus kuukaudessa enintään 250 kWh

Sähköpaketti M

  • Vuosikulutus 3 000 - 6 000 kWh
  • Kulutus kuukaudessa enintään 500 kWh

Sähköpaketti L

  • Vuosikulutus 6 000 - 10 000 kWh
  • Kulutus kuukaudessa enintään 835 kWh

 

Jos kulutuksesi  ylittää  valitsemasi Sähköpaketin kuukausittaisen enimmäisrajan, ylimenevä energia (kWh) laskutetaan Pohjoismaisen sähköpörssin Suomen hinta-alueen toteutuneen kuukausikeskihinnan perusteella, johon lisätään myyjän marginaali 1,30 snt/kWh (alv 24%).

Sähköpaketti-sopimus on toistaiseksi voimassa. Voit halutessasi vaihtaa tai irtisanoa sopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla.

Mahdollisista hinnanmuutoksista ilmoitetaan sähköpostilla 30 vuorokautta ennen hinnanmuutosta.

Yleistä sopimusehdoista

Sopimus koskee sähköenergian osuutta. Sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia myyntisopimusehtoja (SME 2014). Ilmoitathan meille muutokset yhteystietoihin, laskutusosoitteeseen tai käyttöpaikkaan liittyen. Sähkönjakelun mahdollisista vioista ja häiriöistä ota yhteyttä paikalliseen jakeluverkon haltijaan.

Ilmoitamme toistaiseksi voimassaolevien sopimusten hintamuutoksista vähintään 30 päivää (yritykset 14 päivää) ennen niiden voimaantuloa. Sopimuskaudella tapahtuvat mahdolliset alv-muutokset tai muiden veroluonteisten maksujen vaikutukset viedään hintoihin sellaisenaan.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimuksen irtisanomisaika on kaksi viikkoa.

Mikäli määräaikainen myyntisopimus muuten kuin yleisten sähkömyyntiehtojen SME 2014 kohdissa 10.2.1–10.2.5 mainituissa tilanteissa päättyy asiakkaasta johtuvasta syystä ennen määräaikaa, Lumme Energialla on oikeus periä asiakkaalta sopimussakko. Sopimussakon määrä on sopimuskauden jäljellä olevien kuukausien sähkönkulutuksen ennuste kWh x sähkönmyyntihinta snt/kWh + jäljellä olevien kuukausien kuukausimaksut €. Sopimussakon määrä on kuitenkin aina vähintään 150 euroa. 

Myyjän laskutus perustuu etäluentakohteissa todelliseen käyttöön ja muissa kohteissa verkkoyhtiöltä saatuihin vuosiennusteisiin. Tuntimitatuista kohteista myyjä ei lähetä arviolaskuja ja laskuttaa ainoastaan varmennetuilla mittaustiedoilla. Tasaerälaskutus ei ole mahdollinen.
Tuntimitatuissa kohteissa myyntituotteen aikajaksotus on valtakunnallisen kaksiaikasiirron mukainen:


Yösähkö: päiväenergia ma-su klo 7-22, yöenergia ma-su klo 22-07.
Vuodenaikasähkö: talviarkienergia 1.11.-31.3. ma-la klo 7-22, kaikkina muina aikoina kulutettu energia on muuta aikaa. 


Asiakassuhteen alkaessa voimme tarkistaa luottotiedot. Pidätämme oikeuden olla tekemättä sopimusta luottotietomerkinnän tai muun syyn takia.

Vain kuluttaja-asiakkaille:

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus viimeistään 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä. Sopimuksen voi perua puhelimitse, sähköpostilla tai käyttämällä peruuttamislomaketta. Jos asiakas peruuttaa sopimuksen peruuttamislomakkeella, tulee lomake olla lähetetty ennen peruuttamisajan päättymistä. (KSL 6 luku 13§, 14§, 15§). Tapahtumissa, kauppakeskuksissa ja muissa siirrettävissä myyntipisteissä tehdyissä sopimuksissa ei ole perumisoikeutta.

Sopimukseen liittyvät huomautukset on hyvä tehdä heti asiakaspalveluumme, jolloin asioiden yhteinen selvittäminen on sujuvampaa.  Jos asia ei ratkea neuvottelulla, voit olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi. Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei edelleenkään saada ratkaistuksi, voit olla yhteydessä kuluttajariitalautakuntaan,  www.kuluttajariita.fi (KSL 2 luku 8 b§). Tiedot energiankuluttajien tarkistuslistasta löytyvät www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo.

Jos asiakas on pyytänyt sähköntoimituksen aloittamista ennen peruuttamisajan päättymistä ja käyttänyt sähköä sopimuksen alkamisen ja peruuttamisilmoituksen tekemisen välisenä aikana, tulee käytetystä sähköstä maksaa vahvistuksen mukainen hinta.