Eko Lumme -sopimusehdot

Eko Lumme Puu

Eko Lumme Puu -sopimuksen sähkö on tuotettu EKOenergian kriteerit täyttävässä voimalaitoksessa.

Sopimus on voimassa määräaikaisena. Jos et ole vahvistanut sopimukselle määräaikaista takuuhintaista kautta, sovellamme kulloinkin voimassa olevaa Perus Lumme -hinnastoa. Eko Lumme -sopimusten osalta kuukausimaksu on euron korkeampi. Hinnasto on Lumme Energian ilmoituksen mukainen ja se tarkistetaan 2-4 kertaa vuodessa. Ilmoitamme muutoksesta vähintään 30 päivää ennen voimaantuloa. Voit halutessasi irtisanoa sopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla, jos sopimukseen ei ole kiinnitetty määräaikaista takuuhintaista kautta.

Voit päättää määräaikaisen sopimuksen sovittua aikaisemmin maksamalla 10 prosenttia sopimuksen mukaisen myyntiennusteen perusteella lasketusta sähkökaupan arvosta, kuitenkin vähintään 20 euroa. Jos muutat pois ennen määräaikaisuuden päättymistä, sopimus päättyy ilmoittamaasi poismuuttopäivään, ei kuitenkaan takautuvasti.

Eko Lumme Vesi (24 kk)

Eko Lumme Vesi -sopimuksen sähkö on 100 % vesivoimaa.

Sopimus on voimassa määräaikaisena. Jos et ole vahvistanut sopimukselle määräaikaista takuuhintaista kautta, sovellamme kulloinkin voimassa olevaa Perus Lumme -hinnastoa. Eko Lumme -sopimusten osalta kuukausimaksu on euron korkeampi. Hinnasto on Lumme Energian ilmoituksen mukainen ja se tarkistetaan 2-4 kertaa vuodessa.  Ilmoitamme muutoksesta vähintään 30 päivää ennen voimaantuloa. Voit halutessasi irtisanoa sopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla, jos sopimukseen ei ole kiinnitetty määräaikaista takuuhintaista kautta.

Voit päättää määräaikaisen sopimuksen sovittua aikaisemmin maksamalla 10 prosenttia sopimuksen mukaisen myyntiennusteen perusteella lasketusta sähkökaupan arvosta, kuitenkin vähintään 20 euroa. Jos muutat pois ennen määräaikaisuuden päättymistä, sopimus päättyy ilmoittamaasi poismuuttopäivään, ei kuitenkaan takautuvasti.

Eko Lumme Vesi Toistaiseksi

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Lumme Energia voi muuttaa hinnoittelua ilmoittamalla siitä asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Voit irtisanoa sopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla

Bonusehdot (koskee vain Eko Lumme Vesi -sopimuksia)

Bonussäännöt 1.4.2018 alkaen
Lumme Energia Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten sähkömarkkina- ja tietosuojalakia sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Rekisteriseloste löytyy osoitteesta www.lumme-energia.fi/tietosuojaseloste

Lumme Energia myöntää Bonusta S-ryhmän asiakasomistajille myymästään sähköstä. Bonusta voivat kerryttää S-ryhmän osuuskauppojen asiakasomistajat ja asiakasomistajatalouteen kuuluvat henkilöt (jäljempänä Asiakasomistaja) Lumme Energian laskulla laskutetusta sähkönmyynnin osuudesta. Bonus on henkilöjäsenille eli Asiakasomistajille tarkoitettu etu, ja kertyy ainoastaan yksityistalouden sähkölaskun sähkömyynnin osuudesta, ei yritys- eikä elinkeinotoimintaa varten tehdyistä sähkösopimuksista. Sähkösopimusta tehdessään Asiakasomistajan on ilmoitettava S-Etukortissaan oleva osuuskaupan jäsennumeronsa. Bonuksen kerryttäminen edellyttää, että sähkösopimus ja ilmoitettu jäsennumero ovat saman henkilön nimissä.

Kerryttääkseen Bonusta Asiakasomistajan on tehtävä sähkösopimus Lumme Energian kanssa ja ilmoitettava tarpeelliset tiedot Lumme Energialle. Lumme Energia lähettää Asiakasomistajalle sopimusvahvistuksen sopimuksen syntymisestä ja sopimuksen ehdoista, jotka Asiakasomistajan on tarkistettava. Bonus kertyy maksetun sähkölaskun sähkönmyynnin osuudesta.

Osana sopimusehtoja Lumme Energian asiakas hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn, kuten asiakkaan jäsennumeron tarkistamisen ja sähkömaksujensa euromäärän ilmoittamisen SOK:lle S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin kirjattavaksi asiakkaan bonusostoksi sekä lisäksi SOK:n oikeuden luovuttaa Lumme Energialle tieto siitä, mikäli asiakas ei ole enää asiakasomistaja ja siten ei enää oikeutettu kerryttämään sähköstä Bonusta. Lumme Energia ei vastaa asiakkaan virheellisesti ilmoittamasta jäsennumerosta tai numeron ilmoittamatta jättämisestä johtuvista Bonusten menetyksistä.

Lumme Energia Oy:n Bonusostoiksi lasketaan sähkölaskuun sisältyvä arvonlisäverollinen sähkönmyynnin osuus. Sähkönmyynnistä Bonus kertyy sekä käytetystä sähköstä että kuukausimaksuista.

Lumme Energian sähkölaskuista, joiden maksu on saapunut Lumme Energialle kuukauden 25. päivään mennessä, kirjautuu Bonus samalle kuukaudelle, muutoin seuraavalle kuukaudelle. Asiakas voi tarkastaa Bonuksen kirjautumisen S-mobiilista (bonusostot-osiosta) tai Omalta S-kanavalta. Bonusosto näkyy S-mobiilissa ja Omalla S-kanavalla vasta aivan kuukauden viimeisten päivien aikana. Sähkömaksuista kertyvä Bonus maksetaan S-ryhmän asiakasomistajatalouden pääjäsenelle.

Lopullinen bonusprosentti määräytyy kalenterikuukauden aikana asiakasomistajatalouden yhteenlaskettujen kaikkien tehtyjen bonusostojen määrän perusteella. Bonus lasketaan aina osuuskaupan käyttämän kulloinkin voimassaolevan normaalin bonustaulukon mukaan. Bonustaulukon voi tarkistaa oman osuuskaupan sivulta osoitteesta www.s-kanava.fi

Yleistä sopimusehdoista

Sopimus koskee sähköenergian osuutta. Sopimukseen sovelletaan näiden sopimusehtojen lisäksi kulloinkin voimassa olevia Lumme Energian myyntisopimusehtoja (SME 2014).

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan yhteystietoihin, laskutusosoitteeseen tai käyttöpaikkaan vaikuttavista muutoksista. Asiakas ilmoittaa sähkönjakelun mahdollisista vioista ja häiriöistä paikalliselle jakeluverkon haltijalle.

Myyjä ilmoittaa hintamuutoksista vähintään 30 päivää (yritykset 14 päivää) ennen niiden voimaantuloa. Sopimuskaudella tapahtuvat mahdolliset alv-muutokset tai muiden veroluonteisten maksujen vaikutukset viedään hintoihin sellaisenaan.

Asiakas voi päättää sopimuksen kesken sopimuskauden maksamalla 10 % sopimuksen mukaisen myyntiennusteen perusteella lasketusta sähkökaupan arvosta, kuitenkin vähintään 20 euroa. Jos käyttöpaikka vaihtuu, sopimuksen voi irtisanoa veloituksetta.

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on kaksi viikkoa.

Myyjän laskutus perustuu etäluentakohteissa todelliseen käyttöön ja muissa kohteissa verkkoyhtiöltä saatuhin vuosiennusteisiin. Tuntimitatuista kohteista myyjä ei lähetä arviolaskuja ja laskuttaa ainoastaan varmennetuilla mittaustiedoilla. Tasaerälaskutus ei ole mahdollinen.
Tuntimitatuissa kohteissa myyntituotteen aikajaksotus on valtakunnallisen kaksiaikasiirron mukainen:
Yösähkö: päiväenergia ma-su klo 7-22, yöenergia ma-su klo 22-07.
Vuodenaikasähkö: talviarkienergia 1.11.-31.3. ma-la klo 7-22, kaikkina muina aikoina kulutettu energia on muuta aikaa. 

Asiakassuhteen alkaessa voimme tarkistaa luottotiedot. Pidätämme oikeuden olla tekemättä sopimusta luottotietomerkinnän tai muun syyn takia.

Vain kuluttaja-asiakkaille

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus viimeistään 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä. Sopimuksen voi perua puhelimitse, sähköpostilla tai käyttämällä peruuttamislomaketta. Jos asiakas peruuttaa sopimuksen peruuttamislomakkeella, tulee lomake olla lähetetty ennen peruuttamisajan päättymistä. (KSL 6 luku 13§, 14§, 15§). Tapahtumissa, kauppakeskuksissa ja muissa siirrettävissä myyntipisteissä tehdyissä sopimuksissa ei ole perumisoikeutta.

Sopimukseen liittyvät huomautukset on hyvä tehdä heti asiakaspalveluumme, jolloin asioiden yhteinen selvittäminen on sujuvampaa.  Jos asia ei ratkea neuvottelulla, voit olla yhteydessä maistraatin kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi. Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei edelleenkään saada ratkaistuksi, voit olla yhteydessä kuluttajariitalautakuntaan, www.kuluttajariita.fi (KSL 2 luku 8 b§). Tiedot energiankuluttajien tarkistuslistasta löytyvät www.emvi.fi/kuluttajainfo.
Jos asiakas on pyytänyt sähköntoimituksen aloittamista ennen peruuttamisajan päättymistä ja käyttänyt sähköä sopimuksen alkamisen ja peruuttamisilmoituksen tekemisen välisenä aikana, tulee käytetystä sähköstä maksaa vahvistuksen mukainen hinta.

Peruuttamisoikeus

Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.
Sopimuksen voi perua puhelimitse, sähköpostilla tai käyttämällä peruuttamislomaketta.
Jos asiakas peruuttaa sopimuksen peruuttamislomakkeella, tulee lomake olla lähetetty ennen peruuttamisajan päättymistä.

Jos asiakas on pyytänyt sähköntoimituksen aloittamista ennen peruuttamisajan päättymistä ja käyttänyt sähköä sopimuksen alkamisen ja peruuttamisilmoituksen tekemisen välisenä aikana, tulee käytetystä sähköstä maksaa vahvistuksen mukainen hinta.

Lumme Energia 06/2018