Varttihinnoittelun vaikutus aurinkopaneelien tuottoon

Takaisin

Siirtymä varttihinnoitteluun

Sähkömarkkina on siirtymässä nykyisestä tuntihinnoittelusta ensi vuoden alussa varttituntihinnoitteluun. Monet pohtivat, vaikuttaako muutos aurinkopaneelien tuottoon tai kannattavuuteen.  

 

Varttihinnoitteluun siirtyminen voisi selkeästi vaikuttaa aurinkopaneelien kannattavuuteen lähes ainoastaan sellaisessa tilanteessa, jossa järjestelmä on selkeästi ylimitoitettu omaan sähkönkulutukseen nähden. Useimmissa tapauksissa tilanne ei kuitenkaan ole tämä. Jos aurinkopaneelijärjestelmä on oikein mitoitettu, sekä omakäyttöaste on hyvä, varttihinnoittelu ei ole merkittävästi hyötyä alentava asia.  Lisäksi aurinkopaneelien markkinahinnat ovat tulleet alaspäin vuodesta 2022, joten investoinnille saatava tuotto on tältä osin kasvanut.

 

Kannattavan investoinnin yhtälö

Investoinnin ja mitoituksen lähtökohtana on aina se, että suurin osa järjestelmän tuottamasta sähköstä käytetään itse. Omankäytön osalta säästät aina sähkön markkinahinnan, verojen ja siirtomaksujen kustannuksien verran. Kannattavuuteen vaikuttaa sähkön hinta tulevaisuudessa, eikä niinkään sähkömarkkinan hinnoittelujakson pituus. Yhtälö pysyy samana kuin ennen ja edelleen voidaan olettaa asennetun järjestelmän tuottavan puhdasta voittoa jopa vuosikymmenten ajan: 

 

Tuotanto 

 • Vuosituotanto 12 etelään suunnatulla Comfort mallin paneelilla on noin 4400 kWh  
 • Omaan käyttöön tuleva tuotanto 70% = 3080 kWh 
 • Ylituotantoa 30% = 1320 kWh  

  

 Ajankohtainen kWh hinta-arvio 

 • Sähkön kWh hinta + sähkövero + sähkön siirto = 0,17e/kWh  

  

Säästö  

 • Itse käytetyn sähkön osalta: 0,17e x 3080 = 524e  
 • Ylituotannon myynti oletetulla SPOT-Hinnalla = 0,05e x 1320 = 66e 
 • 524e + 66e = Vuosisäästö 590e
   

  

Hankintahinta ja kotitalousvähennyksen huomiointi 

 • Tutustu kotitalousvähennykseen Verohallinnon sivustolla 
 • Jos 12 paneelin järjestelmän hankintahinta 6090e, kotitalousvähennykseen soveltuva työn osuus on 3049e, jolloin verottaja maksaa takaisin 1220e 
 • Todellinen hankintahinta on 4870 euroa  
   

  

 Takaisinmaksuaika vuosina 

 • Takaisinmaksuaika saadaan laskemalla kuinka monta vuotta menee, että vuosisäästöllä on katettu todellinen hankintahinta. Laskukaava tässä tapauksessa olisi 4870e todellinen hankintahinta / 590e vuosisäästö = 8,3 vuotta.  

 

Puhdasta voittoa voimme siis odottaa syntyvän jopa yli 20 vuoden ajan, aurinkopaneelien teknisen käyttöiän ollessa 30-40 vuotta. Paneelivalmistajat tarjoavat Lumme Energian myymille paneeleille 25-30 vuoden tehontuottotakuun mallista riippuen. 

 

Myös tarjoamamme Energianhallintayksikön tarkoitus on nostaa asiakkaan aurinkopaneelien omakäyttöastetta ohjaamalla tuotantoa omaa käyttöön mm. käyttövesivaraajaan ja muihin suoriin sähkölämmityskuormiin, silloin kun aurinkoenergiaa on saatavilla ja muuta kulutusta ei ole. 

 

Jos pohdit aurinkopaneelien hankintaa, pidä mielessä nämä asiat: 

 

 • Hinnat ovat laskeneet viime vuodesta - tällä on positiivinen vaikutus investoinnille saatavaan tuottoon ja takaisinmaksuaikaan 
 • Väärin mitoitettu järjestelmä on yksi merkittävin tuottoa alentava asia. Lumme Energian asiantuntijat laskevat sinulle oikein mitoitetun järjestelmän. Yleisesti ottaen pyritään siihen, että n. 70% kaikesta tuotetusta energiasta saataisiin hyödynnettyä itse - hyöty on silloin moninkertainen myyntiin nähden. Paneelit tulisi myös mitoittaa niin, että ne kattavat noin 20-30% sähkön vuosikulutuksesta. 
Lumme Energia

Kirjoittaja

Lumme Energia tarjoaa hyvää energiaa – ihan joka tasolla ja halki poikki Suomen.