Aurinkosähkö invertterin ja aurinkopaneelien valinta aurinkosähköjärjestelmään

Takaisin

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tämä sanonta pätee myös aurinkopaneelien hankintaa suunniteltaessa. Tärkeimpiä huomioitavia asioita ovat paneelien oikea teho ja kohteelle sopiva paneelien määrä. On myös oleellista valita oikean kokoinen invertteri aurinkosähköjärjestelmään.  Suomen olosuhteisiin on taloudellisesti järkevintä asentaa aurinkosähköjärjestelmä siten, että suurin osa tuotetusta energiasta tulee käytettyä omassa taloudessa eli pyritään mahdollisimman hyvään aurinkosähkön omakäyttöasteeseen. Järjestelmää ei ole kannattavaa yli- eikä alimitoittaa ja jos esimerkiksi harkitset sähköauton hankintaa lähivuosina, se kannattaa huomioida järjestelmän mitoituksessa jo hankintavaiheessa.

Sopivan kokoinen aurinkosähköjärjestelmä valitaan aina kyseisen kohteen vuosikulutuksen perusteella. Tällä varmistetaan aurinkosähköjärjestelmän ideaali tuotto. Tuottoon vaikuttavat erityisesti aurinkopaneelien kulma aurinkoon nähden eli suuntauskulma, ja aurinkopaneelien kokonaisteho, joka lasketaan paneelien määrästä ja tehosta. Esimerkiksi 20 kpl x 335 Wp = 6,7 kWp (6700 Wp).

Optimaalisinta on asentaa aurinkopaneelit suuntaamaan etelän puoleiselle lappeelle. Jos aurinkopaneelien suuntauskulma ei ole täysin etelään, voidaan järjestelmän vuosituottoa parantaa paneelien koolla. Jos puolestaan talon pääty on etelän suuntaan, voidaan aurinkopaneelit asentaa itä- ja länsilappeelle. Tällöin paneeleilta ei saada niin suurta hetkellistä tehoa, mutta aurinkosähköä on saatavilla runsaasti aamusta iltaan. Tällaisesta kahdelle lappeelle tehtävästä asennuksesta puhutaan kahden ketjun (string) asennuksena.

Aurinkopaneelin määrän, tehon ja suuntauksen lisäksi on tärkeää huomioida myös mahdolliset varjostukset katolla sekä turvaetäisyydet. Tähän on monesti hyödyllistä käyttää asiantuntijan näkemystä.

Kun optimaalinen aurinkosähköjärjestelmä on valittu, on aika siirtyä valitsemaan sopiva aurinkosähkö invertteri.

Jos valittava aurinkosähkö invertteri on teholtaan suurempi kuin paneelien kokonaisteho (paneelit 6,7 kWp ja invertteri 10 kW), puhutaan invertterin ylimitoituksesta. Ylimitoitus ei ole kannattavaa, mutta se voi olla perusteltua, mikäli järjestelmää on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa esimerkiksi kahdelle lappeelle. Suunnittelussa kannattaa huomioida tulevaisuudentarpeet, sillä invertterin vaihtaminen jälkikäteen tehokkaampaan ja muutaman paneelin lisääminen katolle aiheuttaa turhia kustannuksia.

Esimerkissä aurinkosähköjärjestelmän kokonaisteho on 6,7 kWp ja tämän teholuokan aurinkosähköjärjestelmiin vakiona tarjoamamme tuote on Froniuksen Symo 6.0-3-M 3-vaihe invertteri. Luku 6.0 merkitsee tehoa 6,0 kW, M puolestaan sitä, että invertterissä on useampi seurain (M eli multiple. S-merkintä, single tarkoittasi yhtä seurainta). Esimerkin paketissa verkkovirran (AC) suhde aurinkosähköön (DC) eli AC/DC on 1:1. Aurinkopaneelit tuottavat harvoin koko nimellisellä tehollaan ja siksi aurinkosähkö invertteriä ei ole järkevää mitoittaa tarkalleen 1:1 aurinkopaneelien tehon kanssa.

Froniussymo-blogi Froniuksen invertteriä voi takuun piirissä ylikuormittaa jopa 1,5-kertaisesti, jolloin 6,0 kW:n invertteriä voi ylikuormittaa 9,0 kW:hen asti. Näin mitoituksessa ei myöskään tarvitse pelätä aurinkosähkön ylikuormituksen vaikutusta invertterin kestävyyteen.

Muita invertterin valintaan vaikuttavia seikkoja:
- jos kohde on useamman ketjun (string) asennus, invertterillä on oltava useampi seurain (M).
- jos invertteriä ei voida asentaa sisätiloihin, siltä vaaditaan IP-luokitus (suojaus esim. pölyä ja vettä vastaan).

Aurinkosähköjärjestelmiemme mukana toimitettavat Froniuksen invertterit ovat aina  M-mallisia ja vähintään IP-65-luokiteltuja eli suojattu pölyltä ja joka suunnalta tulevilta vesisuihkuilta.

Käy Oman energian kaupassa nappaamassa räätälöity tarjous aurinkosähköjärjestelmästä!

uusi kauppa

Laske tarjous Oman energian kaupassa

Joonas Kinnunen

Kirjoittaja

Joonas Kinnunen Joonaksen kyydissä pääset kurkistamaan uusimpiin sähköisiin ratkaisuihin liikkumisen ja asumisen saroilla. Ytimessä ovat sähkön tuottaminen aurinkosähkön avulla, sekä sähköautoilu ja sen ilmiöt. Insinööritieteiden ihailijana Joonaksen vapaa-ajassa ovat vahvasti mukana monipuolinen rakenteleminen, tekniset vimpaimet sekä myös penkkiurheilu ja itse sporttailu – niin paljon kuin vain kolmen lapsen isänä ehtii.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset

20.08.2020 | blogi

Mikä on aurinkosähkön omakäyttöaste ja kuinka sen lasken?

Omakäyttöaste kuvaa kuinka paljon aurinkosähköjärjestelmän tuottamasta sähköstä käytetään suoraan kohteessa, jossa aurinkosähköä tuotetaan. 

20.08.2020 | blogi

Energiaa kuljettavat kaapelit valmistuvat nyt CO2-vapaalla sähköllä

Jo yli puoli vuosisataa suomalaisen kaapeliteollisuuden eturiviin kuuluva Reka Kaapeli ja suomalainen energiayhtiö Lumme Energia syventävät...

29.07.2020 | blogi

Aurinkopaneelimme tarjoavat tehoa ja näköä

Käytämme aurinkosähköjärjestelmissämme yksikideaurinkopaneeleja, jotka ovat jo vuosia vallanneet markkinoita monikidepaneeleilta. Tämä johtuu...