Energiajohtaminen vie kohti tavoitteita

Takaisin

Ilmastonmuutoksen hillintä on yhteiskunnassamme osa jokaisen yrityksen, sijoittajan ja julkisen toimijan liiketoimintaa. Toimintaympäristön kehittyessä organisaatioiden on entistä tärkeämpää varmistaa kykynsä tehdä nousevien trendien suhteen oikeita päätöksiä. Kestävyys on nyt mahdollisuus erottautua kilpailijoista ja luoda lisäarvoa.

Energiajohtaminen on linjassa strategian kanssa

Jokainen organisaatio voidaan nähdä järjestelmänä, jonka käyttäytymistä ja päätöksentekoa ohjaavat yhteisesti sovitut säännöt, normit ja toimintatavat. Johtamisjärjestelmän myötä toiminnan ohjaaminen, seurattavuus ja vastuutahojen määrittely sovitetaan yhteen organisaation strategian ja tavoitteiden kanssa.

Energiajohtamisessa organisaation hallintajärjestelmä kokoaa yhteen energiaan liittyvät prosessit, rakenteet ja säännöt. Näin varmistetaan, että päätöksenteko pohjautuu perusteltuun ja luotettavaan dataan. Energiajohtaminen on siis olennainen osa yrityksen johtamisjärjestelmää.

Energiajohtaminen vaatii panostusta

Energiajohtamisen merkitys korostuu, kun energia- ja ympäristöasioiden merkitys yhteiskunnassa kasvaa. Johdon on tiedettävä, miten energiaan ja ympäristöön liittyvät päätökset tehdään ja miten ne vievät kohti asetettuja tavoitteita. Tietoa on tuotettava helposti, ja sen on oltava ajan tasalla ja luotettavaa.

Energiajohtamisella varmistetaan seuraavat asiat:

• energiaan ja ympäristöön liittyvät toiminnot ovat linjassa yrityksen arvojen, strategian ja liiketoiminnan kanssa
• energia- ja vastuullisuusjohtaminen tuottaa lisäarvoa ja vie kohti asetettuja tavoitteita
• energiaan ja ympäristöön liittyvät vastuut on määritelty
• energiaan ja ympäristöön liittyvät riskit on minimoitu
• järjestelmä tuottaa luotettavaa dataa tuloksista suhteessa tavoitteisiin

Energiajohtaminen pohjautuu dataan

Luotettava ja ajantasainen tieto luo perustan kaikille johtamisjärjestelmille. Samalla on huomioitava, että digitalisaatio ja tiedolla johtaminen luovat uusia haasteita johtamisjärjestelmän kyvylle hyödyntää ja tulkita eri lähteistä saatua tietoa.

Yksi energiajohtamisen haasteista on aiheen monimuotoisuus. Perinteisten energiankulutusta ja -kustannuksia seuraavien mittareiden rinnalla käytössä on suuri määrä subjektiivisia tapoja arvioida organisaation onnistumista vastuullisuudessa.

Johtamisjärjestelmien yhteydessä mainitaankin usein jatkuvan parantamisen malli, jolla pyritään niin järjestelmän kehittämiseen kuin koko organisaation toiminnan parantamiseen tietyllä osa-alueella. Jotta järjestelmää voi kehittää, sen on oltava formaali. Toiminnan pitää olla hyvin kuvattu ja arvioitu.

Mikään järjestelmä ei itsessään tee päätöksiä. Toimiva johtamisjärjestelmä kuitenkin fasilitoi päätöksentekoprosessia niin, että kyky tehdä oikeita päätöksiä paranee. Johdolta vaaditaan yhä kykyä fokusoida, priorisoida ja tunnistaa omalle organisaatiolle tärkeitä nousevia trendejä.

Järjestämme webinaarin Uutta kasvua energiasta 8.12. klo 14-15, jossa kuulet lisää mm. energiajohtamisesta.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä!

Martin Aalto

Kirjoittaja

Martin Aalto Kirjoittaja Martin Aalto toimii energiajohtamisen ryhmäpäällikkönä Granlundilla.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset

27.07.2021 | blogi

Elinvoimainen järvilohi -hankkeen Marko Luhtala – Elämän Energiaa

Nopeasti kasvavan, vahvan ja kauniin järvilohen tilanne oli romahtanut. Käytännössä järvikalojen kuninkaan tila oli luokiteltu äärimmäisen...

21.07.2021 | blogi

Kirittärien Susanne Kohonen – Elämän Energiaa

Susanne Kohosen innostus urheilua kohtaan lähti kotipihalta, jossa tuli pelattua monenlaisia pelejä yhdessä isoveljen kanssa. Hänen vanhempansa ovat...

20.07.2021 | blogi

Vierailevana bloggaajana Sami Jauhojärvi: Olympiakesän kuulumisia

Mitäs kaikkea meillä nyt taas onkaan meneillään? Perheellisellä yrittäjällä kalenteri onneksi pitää arjen ja pyhät järjestyksessä. Ja onpa...