Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Lumme hintavahti

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Lumme Energia käsittelee Lumme hintavahdin keräämiä käyttäjää koskevia tietoja.

Päivitetty 2.11.2018

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Lumme Energia Oy (jatkossa Lumme Energia)
Y-tunnus: 2839885-8
Käyntiosoite: Otto Mannisen katu 6, 50100 Mikkeli
Puhelin: 0800 90110
Verkkopalvelu: www.lumme-energia.fi
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Mika Ahola; puh 010 210 4284

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Käyttäjien laitteista kerätään yksilöivät tunnisteet sovelluksen käytön analytiikkaa ja kehittämistä varten. Sovellus ei tallenna käyttäjien henkilötietoja siten, että Lumme Energia pystyisi kerättyjen tietojen perusteella tunnistamaan palvelua käyttäviä luonnollisia henkilöitä.

3. Säännönmukaiset tietolähteet
Lumme hintavahti.

4. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Sovelluksen keräämiä tietoja käsittelevät Lumme Energialle sovelluksen kehittämis- ja ylläpitotyötä tarjoavat yhteistyökumppanit. Lumme Energia ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

5. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain henkilötietolainsäädännön mukaisin menettelytavoin, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

7. Tietojen säilytysaika
Tietoja käsitellään sen ajan, kun se on tarpeen alkuperäisen käyttötarkoituksen tai lainsäädännöllisten velvoitteiden hoitamiseksi.