1

EKOenergia

EKOenergia on ympäristömerkki sähkölle. Ostaessasi EKOenergiaa saat uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, mutta saat myös paljon muuta. EKOenergia-merkki varmistaa, että ostopäätökselläsi on mahdollisimman vähän vaikutuksia luonnon ja ympäristön tilaan.

Rahaa ilmastoprojekteihin

Jokaista myytyä EKOenergia-megawattituntia kohden lahjoitetaan vähintään 10 senttiä EKOenergian Ilmastorahastoon. Näillä sijoituksilla rahoitetaan ilmastoprojekteja, jotka eivät olisi toteutuneet ilman lahjoituksia.

Tutustu ilmastoprojekteihin EKOenergian sivuilta.

Lumme Energia tarjoaa asiakkailleen EKOenergiaa, joka on Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa 100% uusiutuvaa energiaa. Sitä tuotetaan Mikkelissä Pursialan voimalaitoksessa sekä Savonlinnassa Schaumanintien voimalaitoksessa. Molemmissa laitoksissa EKOenergia tuotetaan polttamalla 100% uusiutuvaa ja kotimaista puumateriaalia, jota saadaan lähialueen puunjalostusteollisuudesta sekä metsähakkuilta. Energiantuotantoa varten ei tarvitse tehdä puunhakkuita, voimalaitoksessa ei siis käytetä tukkeja tai arvopuuta. Suurin osa polttoaineesta saadaan 60-100 km säteellä voimalaitoksesta, joten kuljetusmatkat jäävät verrattain lyhyiksi.

Tehokkaan polttoprosessin ansiosta päästöt ovat tuhannesosia niistä päästöistä, joita kotitalouksien polttamat puut tuottavat. Palokaasut puhdistetaan prosessin lopuksi, joten puun polton seurauksena ilmaan ei pääse merkittävästi pienhiukkasia tai muitakaan haitallisia päästöjä. Polttamisen tuloksena jäljelle jää pääosin hiilidioksidia, vettä ja tuhkaa. Käytännössä piipusta tuleva "savu" on vesihöyryä. Myös polttamisesta jäljelle jäävä lentotuhka rakeistetaan ja käytetään metsänlannoitteena. Näin ravinteet saadaan takaisin metsään.

Tuotannossa on otettu myös muitakin asioita huomioon, jotta se olisi mahdollisimman ympäristöystävällistä ja kestävän kehityksen mukaista. Voimalaitoksissa tuotetaan yhteistuotannolla sekä sähköä että kaukolämpöä. Näin voimalaitoksen hyötysuhde on mahdollisimman korkea. Hyötysuhde tarkoittaa sitä, kuinka paljon polttoaineesta saadaan tuotettua sähköä ja lämpöä. Yhteistuotanto on hyvä keino suojella ilmastoa ja vähentää kasvihuonepäästöjä, ja EKOenergian tuotannossa korkea energiatehokkuus on vaatimus.

Voimalaitoksissa halutaan toimia ympäristöä ajatellen

Pursialassa sähköä ja kaukolämpöä on tuotettu yhteistuotannolla jo 90-luvulta lähtien. "Yhtiö halusi alkaa käyttämään laajamittaisemmin EKOenergia-kelpoisia polttoaineita. Voimalaitokseen investoitiin melkein 10 miljoonalla eurolla muutos toiseen voimalaitoskattilaan, mikä mahdollisti 100% puun polton. EKOenergia sertifiointi sille saatiin 2014", kertoo voimalaitoksen tuotantojohtaja Lasse Lahtinen.

Pursialan voimalaitoksen työvoimapoliittiset vaikutukset ovat paikallisesti suuret, sillä sen avulla työllistyy välillisesti jopa 200 henkilöä. EKOenergian tuottamisella on siis huomattavat työllistävät vaikutukset alueella. Sinne tuodaan talvikaudella 50-100 rekallista hakkuu- ja puutähteitä päivittäin. Esimerkiksi Juvalla sijaitsevalle hakeyritys SM-Teamille Pursialan voimalaitos on suurin työllistäjä, jonne viedään vilkkaimpina pakkaspäivinä joka päivä puumateriaalia poltettavaksi. Myös voimalaitoksen viereisessä sijaitsevan sahan tuotannosta jäävä puumateriaali ohjataan putkea pitkin voimalaitokseen poltettavaksi.

HubSpot Video

 

Savonlinnan voimalaitoksella energian tuotanto on ollut kestävän kehityksen mukaista jo 15 vuoden ajan ennen kuin EKOenergia – merkki otettiin käyttöön vuoden 2018 alusta lähtien. Voimalaitos toimii tiiviissä yhteistyössä vieressä sijaitsevan UPM:n vaneritehtaan kanssa. Voimalaitos saa puolet käyttämästään polttoaineesta suoraan tehtaasta kuljetinta pitkin. Voimalaitos taas luovuttaa tehtaalle prosessihöyryä, jota käytetään vaneriviilujen kuivaamisessa ja vaneriprosessin puristimissa.

HubSpot Video

2

Taimenkantojen elvyttäminen mäti-istutuksilla

Tukemme avulla hankkeeseen hankintaan vuosittain ekologisesti hajoavia taimenen mätirasioita ja järvitaimenen mätiä vesialueen omistajille, jotka istuttavat taimenet virtavesiin. Järvitaimenen mäti-istutuksia tehdään Mäntyharjunreitillä (mm. Synsiö, Vuojakoski, Läsäkoski, Korpikoski, Kissakoski sekä Mäntyharjun kohteet). Hanketta koordinoi ELY-keskus ja Etelä-Savon kalatalouskeskus.


Mäti-istutukset toteutetaan vuosittain maaliskuun aikana kalataloudellisesti arvokkaisiin koskikohteisiin. Mätirasiaan laitetaan mätiä 1 - 1,5 dl sekä muutama pienikokoinen kivi painoksi. Rasia sijoitetaan lähelle poikaskivikoita, mistä taimenen poikaset kuoriutuvat rasiaan huhtikuun aikana ja ruskuaispussivaiheen jälkeen poistuvat rasiasta kivikoiden suojaan.

3

Pelastetaan järvilohi -hanke

Mukana tässä kansainvälisestikin ainutlaatuisessa hankkeessa ovat Suomen parhaat asiantuntijat: Puulan, Suonteen, Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalueet sekä järvilohiasiantuntijat Luonnonvarakeskuksesta, ELY-keskuksesta, Maa- ja Metsätalousministeriöstä sekä Helsingin, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistoista. Lumme Energia on ollut mukana hankkeessa sen perustamisesta lähtien ja on sen suurin yksittäinen tukija.

Mitä hankkeessa tehdään?

Elinvoimainen järvilohi -hankkeessa tutkitaan perimän ja kasvatusmenetelmien vaikutusta järvilohien elinvoimaisuuteen. Saimaan järvilohikannan geeniperimä on heikentynyt, koska se ei ole päässyt lisääntymään luontaisesti. Kalakanta on riippuvainen kalanviljelystä ja asiantuntijoiden mukaan nykyiset järvilohet ovat peräisin alle kymmenestä yksilöstä. Heikko perimä näkyy kalojen käyttäytymisessä.

Hankkeessa vahvistetaan Saimaan järvilohen heikkoa perimää terveempien lohikantojen avulla. Lisäksi tutkitaan virikekasvatusta poikasten menestymiseen järvivaiheessa. Hankkeessa risteytetään Saimaan järvilohta Tornionjoen ja Nevajoen lohien kanssa. Vaikka nämä ovat merilohia, ne ovat käytännössä Saimaan järvilohen lähisukulaisia.

Lohet kasvatetaan kaksivuotiaiksi Luonnonvarakeskuksen Kainuun kalantutkimuslaitoksella Paltamossa. Tämän jälkeen ne istutetaan Puulaan, Suonteeseen ja Päijänteeseen. Kaikki lohet merkitään, jolloin niiden kasvua ja menestymistä järvissä voidaan helposti seurata. Puolet istukkaista kasvatetaan normaalialtaissa ja puolet niin sanotuissa virikealtaissa.

Puula, Suontee ja Päijänne soveltuvat erinomaisesti hankkeen koevesistöiksi kahdesta syystä. Toisaalta järvilohi menestyy niissä hyvin, mutta samalla niissä ei ole luontaista järvilohikantaa, jota istutukset uhkaisivat. Hankkeessa syntyvää tutkimustietoa hyödynnetään myöhemmin järvilohen elvytystoimissa Saimaan alueella.

Lue lisää hankkeesta blogistamme - Pelastetaan järvilohi