Ekologisella sähkösopimuksella voit vaikuttaa

1

EKOenergia

EKOenergia on ympäristömerkki sähkölle. Ostaessasi EKOenergiaa saat uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, mutta saat myös paljon muuta. EKOenergia-merkki varmistaa, että ostopäätökselläsi on mahdollisimman vähän vaikutuksia luonnon ja ympäristön tilaan.

Rahaa ilmastoprojekteihin

Jokaista myytyä EKOenergia-megawattituntia kohden lahjoitetaan vähintään 10 senttiä EKOenergian Ilmastorahastoon. Näillä sijoituksilla rahoitetaan ilmastoprojekteja, jotka eivät olisi toteutuneet ilman lahjoituksia.

Tutustu ilmastoprojekteihin EKOenergian sivuilta.

Lumme Energia tarjoaa asiakkailleen EKOenergiaa, joka on Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa 100% uusiutuvaa energiaa. Sitä tuotetaan Mikkelissä Pursialan voimalaitoksessa sekä Savonlinnassa Schaumanintien voimalaitoksessa. Molemmissa laitoksissa EKOenergia tuotetaan polttamalla 100% uusiutuvaa ja kotimaista puumateriaalia, jota saadaan lähialueen puunjalostusteollisuudesta sekä metsähakkuilta. Energiantuotantoa varten ei tarvitse tehdä puunhakkuita, voimalaitoksessa ei siis käytetä tukkeja tai arvopuuta. Suurin osa polttoaineesta saadaan 60-100 km säteellä voimalaitoksesta, joten kuljetusmatkat jäävät verrattain lyhyiksi.

Tehokkaan polttoprosessin ansiosta päästöt ovat tuhannesosia niistä päästöistä, joita kotitalouksien polttamat puut tuottavat. Palokaasut puhdistetaan prosessin lopuksi, joten puun polton seurauksena ilmaan ei pääse merkittävästi pienhiukkasia tai muitakaan haitallisia päästöjä. Polttamisen tuloksena jäljelle jää pääosin hiilidioksidia, vettä ja tuhkaa. Käytännössä piipusta tuleva "savu" on vesihöyryä. Myös polttamisesta jäljelle jäävä lentotuhka rakeistetaan ja käytetään metsänlannoitteena. Näin ravinteet saadaan takaisin metsään.

Tuotannossa on otettu myös muitakin asioita huomioon, jotta se olisi mahdollisimman ympäristöystävällistä ja kestävän kehityksen mukaista. Voimalaitoksissa tuotetaan yhteistuotannolla sekä sähköä että kaukolämpöä. Näin voimalaitoksen hyötysuhde on mahdollisimman korkea. Hyötysuhde tarkoittaa sitä, kuinka paljon polttoaineesta saadaan tuotettua sähköä ja lämpöä. Yhteistuotanto on hyvä keino suojella ilmastoa ja vähentää kasvihuonepäästöjä, ja EKOenergian tuotannossa korkea energiatehokkuus on vaatimus.

Tee metsänystävän sähkösopimus tästä

Voimalaitoksissa halutaan toimia ympäristöä ajatellen

Pursialassa sähköä ja kaukolämpöä on tuotettu yhteistuotannolla jo 90-luvulta lähtien. "Yhtiö halusi alkaa käyttämään laajamittaisemmin EKOenergia-kelpoisia polttoaineita. Voimalaitokseen investoitiin melkein 10 miljoonalla eurolla muutos toiseen voimalaitoskattilaan, mikä mahdollisti 100% puun polton. EKOenergia sertifiointi sille saatiin 2014", kertoo voimalaitoksen tuotantojohtaja Lasse Lahtinen.

Pursialan voimalaitoksen työvoimapoliittiset vaikutukset ovat paikallisesti suuret, sillä sen avulla työllistyy välillisesti jopa 200 henkilöä. EKOenergian tuottamisella on siis huomattavat työllistävät vaikutukset alueella. Sinne tuodaan talvikaudella 50-100 rekallista hakkuu- ja puutähteitä päivittäin. Esimerkiksi Juvalla sijaitsevalle hakeyritys SM-Teamille Pursialan voimalaitos on suurin työllistäjä, jonne viedään vilkkaimpina pakkaspäivinä joka päivä puumateriaalia poltettavaksi. Myös voimalaitoksen viereisessä sijaitsevan sahan tuotannosta jäävä puumateriaali ohjataan putkea pitkin voimalaitokseen poltettavaksi.

Mikkelin-voimalaitos-tuottaa-uusiutuvaa-EKOenergiaa

 

Savonlinnan voimalaitoksella energian tuotanto on ollut kestävän kehityksen mukaista jo 15 vuoden ajan ennen kuin EKOenergia – merkki otettiin käyttöön vuoden 2018 alusta lähtien. Voimalaitos toimii tiiviissä yhteistyössä vieressä sijaitsevan UPM:n vaneritehtaan kanssa. Voimalaitos saa puolet käyttämästään polttoaineesta suoraan tehtaasta kuljetinta pitkin. Voimalaitos taas luovuttaa tehtaalle prosessihöyryä, jota käytetään vaneriviilujen kuivaamisessa ja vaneriprosessin puristimissa.

Savonlinnan-voimalaitoksesta-uusiutuvaa-EKOenergiaa

Tee metsänystävän sähkösopimus tästä