Laki velvoittaa yrityskiinteistöt varustamaan pysäköintialueet sähköautojen latauspisteillä

Takaisin

Uusi laki velvoittaa asentamaan yrityskiinteistöjen yhteydessä oleville pysäköintialueille sähköajoneuvojen latauspisteitä. Laki koskee sekä uusia että vanhoja parkkipaikkoja. Tarvittavien latauspisteiden määrä riippuu pysäköintialueen koosta.

Laki sähköajoneuvojen latauspisteistä astui voimaan marraskuussa 2020. Sen mukaan kaikilla yli kymmenelle autolle tarkoitetuilla muilla kuin asuinkiinteistöjen pysäköintialueilla tulee olla sähköauton latausmahdollisuus vuoden 2024 loppuun mennessä. Käytännössä laki koskee yritysten hallussa olevia kiinteistöjä ja julkisia rakennuksia sekä niiden pysäköintialueita, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Lakimuutoksen tarkoitus on edistää Suomen hiilineutraaliustavoitteiden täyttymistä.

Lain turvin Suomeen saadaan arviolta 73 000–97 000 uutta latauspistettä vuoteen 2030 mennessä. Laki auttaa myös ennakoimaan tankkauskulttuurin muutosta.

Lumme Energia hoitaa sähköautojen latauspisteet käyttökuntoon

Lumme Energia hoitaa sähköautojen latauspisteiden tarvekartoituksen, infran suunnittelun ja toteutuksen. Jokaiselle kiinteistölle räätälöidään yksilöllinen lataussuunnitelma.

Lumme Energian latausratkaisuasiantuntija Josua Viljakainen neuvoo yrityskiinteistöjen omistajia ryhtymään uudistustoimiin ripeästi, sillä pysäköintialueen remonttiin on syytä varata aikaa.

”Tarvittavat toimenpiteet riippuvat pysäköintialueen koosta ja sijainnista, mutta urakka kestää tyypillisesti muutamia viikkoja tai kuukausia”, Viljakainen toteaa.

Latauspisteremontin hinta riippuu täysin kohteesta, mutta edullisimmillaan yritys voi selvitä parkkipaikkansa latausvalmiudesta parilla tuhannella eurolla.

Latauspisteiden ja latauspistevalmiuden asentamisen maksaa kiinteistön omistaja. Latausratkaisut saatavilla myös erilaisilla rahoitus ja palvelumaksuratkaisuilla.

Parkkipaikan koko vaikuttaa siihen, kuinka suuri latausvalmius tarvitaan

Tarvittavien latauspisteiden määrä riippuu pysäköintialueen koosta sekä siitä, onko kyseessä uusi kiinteistö vai korjattava kohde. Määräykset koskevat kiinteistössä tai sen yhteydessä olevalla tontilla olevia pysäköintialueita.

Latauspisteiden asentamisen lisäksi laki velvoittaa varustamaan pysäköintialueet latauspistevalmiudella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pysäköintialueille kaivetaan valmiiksi putkitukset kaapeleita varten tai pysäköintihalleissa rakennetaan kaapelireitit.

Uusia, korjattavia ja olemassa olevia kiinteistöjä koskevat hieman eri määräykset

Uusiin kiinteistöihin sähköautojen latauspisteitä asennetaan jo pysäköintialueen rakennusvaiheessa.

Jos kiinteistöllä on yli kymmenen pysäköintipaikkaa ja sen pysäköintialueen korjauskustannukset ylittävät 25 prosenttia maan arvosta, kiinteistö lasketaan laajamittaisesti korjattavaksi.

Jos pysäköintipaikkoja on kiinteistössä vähemmän kuin kymmenen tai pysäköintialueen korjauskustannukset jäävät mainittua pienemmiksi, kiinteistö lasketaan olemassa olevaksi rakennukseksi.

Olemassa olevien rakennusten omistajien on huolehdittava, että yli 20 pysäköintipaikan kiinteistöön on asennettu vähintään yksi latauspiste vuoden 2024 loppuun mennessä.

Pysäköintialueen koko kertoo, montako latauspistettä ja valmiuspaikkaa on oltava

Uusissa ja laajamittaisesti korjattavissa kiinteistöissä sähköautojen latauspisteitä tarvitaan seuraavasti:

• Jos pysäköintipaikkoja on 11-50 tarvitaan yksi suuri (yli 22 kW) tai vähintään yksi normaalitehoinen (3,8–22 kW) latauspiste.
• Jos pysäköintipaikkoja on 51-100 tarvitaan yksi suuri (yli 22 kW) tai vähintään kaksi normaalitehoista (3,8–22 kW) latauspistettä.
• Jos pysäköintipaikkoja on yli sata tarvitaan yksi suuri (yli 22 kW) tai vähintään kolme normaalitehoista (3,8–22 kW) latauspistettä.

Kun kiinteistöllä on 11–30 pysäköintipaikkaa, on lisäksi asennettava latauspistevalmius vähintään 50 prosenttiin pysäköintipaikoista.

Jos pysäköintipaikkoja on yli 30, latauspistevalmius on asennettava vähintään 20 prosenttiin pysäköintipaikoista kuitenkin niin, että latauspistevalmius on vähintään 15 pysäköintipaikassa.

Nyt on hyvä hetki ennakoida sähköautojen latausmahdollisuutta myös tulevaisuudessa

Pysäköintialueiden infra kannattaa rakentaa niin, että se palvelee myös tulevaisuuden tarpeita. Latausvalmiuteen voi siis olla viisasta varautua yli lain määräämän minimin.

”Latauspistevalmiuteen tarvittavat linjavedot voi tehdä pysäköintialueen remontin yhteydessä, vaikka jokaiselle parkkipaikalle. Jos latauksen tarve kasvaa, uusia latauspisteitä on näin helppo liittää kaapeleihin myöhemmin. Putkitukset on edullisinta toteuttaa, kun maa on jo valmiiksi auki kaivettuna”, Viljakainen vinkkaa.

Sähköautojen latauspisteistä on yrityksille merkittävää imagohyötyä.

Latauspisteet voivat myös kasvattaa yritysten kassavirtaa, jos niiden käyttäminen on maksullista.

”Sähköautoileva asiakas menee sinne, missä sähköauton lataaminen on mahdollista. Esimerkiksi majoitusliikettä valittaessa sähköautoilijat valitsevat aina lähtökohtaisesti paikan, jossa auton saa yönajaksi lataukseen”, Viljakainen huomauttaa.

Lumme Energia

Kirjoittaja

Lumme Energia tarjoaa hyvää energiaa – ihan joka tasolla ja halki poikki Suomen.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset

11.07.2023 | blogi

Rock, tango ja kirkkomusiikki saattelivat Waltteri Torikan oopperalaulajaksi

Heinäkuu vetää Savonlinnan täyteen oopperan ystäviä ympäri maailman. Lumme Energia on Savonlinnan oopperajuhlien kumppanina mukana juhlahumussa....

03.07.2023 | blogi

Kolme uutta toimenpidettä Saimaan järvilohen pelastamiseksi

Vuosi alkoi Elinvoimaisen järvilohen saalisraporteilla jo helmikuussa, kun Suonteelta saatiin talviverkoilla yli kahdeksan kilon PIT-merkitty lohi....

04.04.2023 | blogi

HJK:n ja Lumme Energian yhteiset arvot ohjaavat tekemistä

Helsingin jalkapalloklubi HJK jatkaa tiivistä yhteistyötään Lumme Energian kanssa vuonna 2023. Luvassa on perinteeksi muodostuneen hiilijalanjäljen...