Miten yrityksen tai tapahtuman hiilijalanjälki lasketaan?

Takaisin

Lumme Energia auttaa laskemaan yritysten tai organisaatioiden hiilijalanjälkeä kansainvälisten standardien mukaan. Lumme Energia on apuna myös päästöjen mittakaavan hahmottamisessa sekä kuorman pienentämiseen tähtäävien toimenpiteiden pohtimisessa. Vastuullisuusasiantuntija Katariina Koistinen Lumme Energialta kertoo, että hiilijalanjäljen laskemisella on nykyisin kasvava merkitys toiminnan ohjauksessa ja viestinnässä. 

Miksi yrityksen kannattaa kartoittaa toimintansa hiilijalanjälki?

Hiilijalanjäljen laskeminen kasvattaa merkitystään lainsäädännön ja sääntelyn kehittyessä. Suuret yritykset joutuvat itse mittaamaan omaa ympäristövaikutustaan ja lisäksi sitä odotetaan yhä yleisemmin myös niiden koko toimitusketjulta. Silloin vaatimus omien ympäristövaikutusten tuntemuksesta ulottuu näiden yritysten käyttämiin toimittajiin ja alihankkijoihin, vaikka sääntely ei niitä vielä velvoittaisikaan. Koistinen huomauttaa, ettei laskentaa tarvitse nähdä vain velvoitteena, sillä monilla ympäristövastuullisuuden osa-alueilla on suora vaikutus liiketaloudelliseen toimintaan ja ne tarjoavat tietoa myös laajempaan johtamistyöhön.

– Energiatehokkuuden parantaminen saa aikaan myös kustannussäästöjä. Kun yrityksessä seurataan hiilijalanjäljen tuloksia muiden avainlukujen rinnalla, toimintaa ja ympäristövastuutyötä on helpompaa kehittää myös tulevaisuudessa.

Lumme Energian avulla yrityksen hiilijalanjälki kirkastuu 

Hiilijalanjälkilaskennan myötä asiakas saa tiedon siitä, kuinka paljon sen toiminnassa ja sen eri osa-alueilla syntyy päästöjä. Hiilidioksiditonnien hahmottaminen voi olla haastavaa ja niinpä Lumme Energia auttaa asiakkaitaan konkretisoimaan mittakaavaa.

– Pyrimme vertaamaan jalanjälkeä ja päästöjen jakautumista aina muihin vastaaviin toimijoihin, mikäli vertailutietoa on käytettävissä. Tonnimäärää voidaan myös konkretisoida vertaamalla sitä vaikkapa vastaavaan määrään Keski-Euroopan-lentoja.
Laskennan tulosten perusteella voidaan yhdessä asiakkaan kanssa pohtia, minkälaisilla toimenpiteillä kuormaa saataisiin pienennettyä.

– Jos jossain prosessissa on korkea energiankulutus, voidaan tarkastella energiasopimusta ja sen tuotantotapaa. Vaihtamalla uusiutuvaan energiaan hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa heti. Voidaan myös tarkastella sitä, onko teollisuuden prosesseissa tehostamismahdollisuuksia. Tapahtumissa ruokailu on yllättävän suuri päästölähde, mutta samalla osa-alue, josta päästövähenemiä voi löytää verrattain helposti ja nopeasti, Koistinen nostaa.

Hiilijalanjäljen laskenta tehdään yrityskohtaisesti  

Hiilijalanjäljen laskennassa mahdolliset rajaukset tehdään yrityskohtaisesti kulloisenkin tarpeen mukaan. Esimerkiksi teollisuuden yrityksessä veden käyttö voi olla intensiivistä, jolloin se lukeutuu olennaisiin päästölähteisiin. Sen sijaan järjestössä veden kulutus voi muodostua vain toimiston astianpesukoneesta ja WC:n käytöstä, jolloin se voidaan tapauskohtaisesti jättää laskennan ulkopuolelle. Siltä osin kuin laskenta pohjautuu organisaation omaan toimintaan, tarvitaan tiedot tyypillisesti organisaatiolta itseltään. 

– Voi olla työläs ja aikaa vievä vaihe, kun etsitään tietoja muun muassa veden kulutuksesta sekä syntyvän jätteen määrästä. Tapahtumien kohdalla korostuu usein myös vierailijoiden liikennevälinekäyttö, mikä ei ole välttämättä kovin helposti määriteltävissä. Tässä autamme asiakkaitamme, ja kun määrätiedot on toimitettu meille, pystymme laskemaan hiilijalanjäljen oikeilla laskentakaavoilla ja luotettavilla päästökertoimilla. 

Onko yrityksen hiilijalanjäljen laskenta aina järkevää?

Hiilijalanjäljen laskenta antaa toiminnan koosta riippumatta luotettavaa tietoa, joka helpottaa tulevaisuuden päätöksentekoa. Mitä pienempi organisaatio on kyseessä, sitä vähemmän on yleensä selvitettävää. Näin myös laskenta on nopeampaa ja usein edullisempaa. 

– Jo PK-yrityksistä lähtien se on kuitenkin järkevää. Vastuullisuustyötä kannattaa aina ensin miettiä siitä näkökulmasta, mikä on organisaatiolle olennaista, Koistinen määrittelee.  

Usein vastuullisuus alkaa mietityttää esimerkiksi asiakkaiden tiedustelujen, yrityskumppaneiden tai lainsäädäntöuudistusten vuoksi. Silloin on hyvä tarttua asiaan ja pohtia, mitä hyötyjä päästövaikutusten mittaaminen yritykselle tuo. Koistinen neuvoo aloittamaan pienimmästä ja helpommin pureskeltavasta palasesta, kuten tuotteesta tai tietystä yrityksen osasta.

– Kyseessä voi olla kertaluontoinen tai vuosittainen selvitys, mutta mitatun datan kanssa on paljon helpompi suunnitella ja johtaa toimintaa. Selvityksillä ja laskelmilla pääsee eroon arvuuttelusta. Myös lainsäädännön kehitysaskelia kannattaa seurata etukenossa, koska varhainen reagointi vie pois viimetipan paineen. 

Hiilijalanjäljestä kannattaa viestiä rehellisesti

Organisaatiossa voi syntyä houkutus laskea hiilijalanjälki siten, että se näyttäisi mahdollisimman pieneltä. Laskentatapaa määrittää kuitenkin standardi ja olennaiset päästölähteet kuuluu ottaa aina huomioon.

– Tietyillä organisaatioilla laskelmien tulee olla vaikkapa vastuullisuusraportoinnin vaatimusten mukaisesti auditoituja, eli kolmannen osapuolen tarkastamia. Tällä varmistetaan, että laskentaan on sisällytetty oikeat asiat, joten mutkien vetämisestä liian suoriksi jää tällaisessa tapauksessa kiinni. Laskentaan kannattaa pyrkiä sisällyttämään jopa hieman enemmän kuin olisi välttämättä pakko, toteaa Koistinen ja kannustaakin aina rehellisyyteen sen suhteen, mitä on mitattu ja kuinka laajalla otannalla. Kansainväliseen protokollaan ja standardiin perustuva laskenta kannattaa ehdottomasti tuoda esiin. 

– Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja todennettavuutta, jolloin eri sidosryhmät voivat luottaa yrityksen toimintaan ja verrata sitä omaansa. Luonnollisesti se on vahvuus myös tämän päivän markkinointiviestinnässä, jossa kannattaa harkita jopa sen esittelemistä, mistä oma hiilijalanjälki muodostuu.

Tapahtuman hiilijalanjälki 

Sääntely ei varsinaisesti kosketa vielä tapahtuma-alaa Suomessa, mutta moni tapahtuma-alan yritys on ottanut edelläkävijän roolin ja lähtenyt mukaan vastuullisuustyöhön ja selvittämään oman tapahtuman hiilijalanjälkeä. Tapahtumien hiilijalanjäljen laskennassa olennaisia määrätietoja ovat esimerkiksi energian kulutus, sähkön tuotantotapa ja yleisön matkustus ja yleisön ruokailu.  Järjestäjillä voi olla halukkuutta toteuttaa myös kokonaan hiilineutraali tapahtuma. Silloin on hyvä oivaltaa, että energiatehokkuudesta tai vastuullisuudesta huolimatta joitain päästöjä syntyy aina. 

– Jotta tapahtumaa voidaan todella kutsua hiilineutraaliksi, tulee jäljelle jäänyt päästömäärä kumota, ja se voidaan tehdä esimerkiksi EU:n päästökaupan kautta. Omassa viestinnässä kannattaa olla rehellinen ja ilmoittaa, missä määrin päästöoikeuksia on hankittu, Koistinen summaa.

Lumme Energia selvittää Savonlinnan Oopperajuhlien hiilijalanjäljen

Katariina Koistinen nostaa tapahtumille toteutettavasta hiilijalanjäljen laskennasta esimerkiksi Savonlinnan Oopperajuhlat. Kartoitus on alkanut keväällä 2023, ja laskennan tulokset sekä tarkempi tavoite julkaistaan vuoden 2024 alussa. Oopperajuhlilla on päämäärätietoinen vastuullisuusohjelma, jonka eräänä tavoitteena on löytää keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

– He ovat olleet innostuneita ja tarkkoja sekä esittäneet todella hyviä kysymyksiä, joita on saanut itsekin vähän aikaa pohdiskella. Heillä on hyvin kunnianhimoinen ote, mikä on vain kasvattanut meidänkin innostustamme, summaa Koistinen.
Savonlinnan Oopperajuhlien kaupallinen johtaja Mika Nevalainen on yhteistyöhön tyytyväinen. Oopperajuhlien hiilijalanjälki on laskettu viimeksi vuonna 2019, ja tapahtuma on saanut vuonna 2023 STF- ja Ekokompassi-sertifikaatit.

– Uusi laskenta antaa meille uuden lähtöarvon ja sen säännöllinen päivittäminen auttaa seuraamaan, miten toimintamme kehittyy. Lumme Energialla on hyvä ja monipuolinen kokemus eri tapahtumien hiilijalanjäljen laskennasta, minkä ansiosta se on erinomainen, laskennan haasteet ymmärtävä kumppani tukemaan prosessiamme, Nevalainen kiteyttää.

Miksi valita Lumme Energia yrityksen hiilijalanjäljen laskennan kumppaniksi?

Lumme Energia on luotettava ja laadukas kumppani, joka kannustaa toteuttamaan hiilijalanjäljen laskennan asiaan kuuluvalla tavalla: kansainvälisten standardien mukaan ja toimimaan asian suhteen mahdollisimman läpinäkyvästi.
Palvelussa asiakas saa ensimmäisistä keskusteluista lähtien tietoa siitä, kuinka laskenta on tarkoitus toteuttaa ja käytössä olevaa kansainvälistä standardia käydään yhdessä läpi. 

– Kerromme aina mihin laskenta perustuu ja autamme huomioimaan oikeat asiat. Lisäksi autamme hahmottamaan, millaisia väittämiä asiakas voi toiminnastaan laskelmien perusteella esittää. Näin myöskään asiakkaan suuntaan  ei synny epärealistista vaikutelmaa, Koistinen kertoo.

Vähennä yrityksesi ilmastokuormaa, tee vastuullisuudesta yrityksesi kilpailuvaltti ja päivitä tietosi hiilikädenjäljestä! Tutustu yritysoppaisiimme.

Tutustu yritysoppaisiimme

e

Mikä ihmeen hiilijalanjälki?

Hiilijalanjäljen laskennalla selvitetään yrityksen päästökuorma. Laskentaan on olemassa useita standardeja, joista yleisin on GHG-protokolla (Green House Gas Protocol). Yritysten toiminnassa syntyviin päästöihin kuuluvat esimerkiksi erilaiset kasvihuonekaasut, joiden määrät muunnetaan laskentaprosessissa hiilidioksidiekvivalentiksi, eli vastaaviksi määriksi hiilidioksidia tonneina. Arkikielessä näiden lukujen yhteenlaskettu tulos tunnetaan nimellä hiilijalanjälki.

GHG-protokollan mukaisessa hiilijalanjäljen laskennassa yrityksen toiminnan päästölähteet jaotellaan eri kategorioihin:

-    Scope 1 sisältää suorat päästöt
-    Scope 2 yrityksen käyttämän ostoenergian
-    Scope 3 epäsuorat, kuten arvo- ja toimitusketjuihin liittyvät päästöt. 

Lumme Energia on luotettava arjen kumppani. 

Voit ottaa yritysmyyntiimme yhteyttä:
yritysmyynti@lumme-energia.fi
puh. 010 207 4830 (arkisin 8-18)

Täytä yhteydenottolomake, niin asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Lumme Energia

Kirjoittaja

Lumme Energia tarjoaa hyvää energiaa – ihan joka tasolla ja halki poikki Suomen.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset

19.12.2023 | uutinen

Hirvensalmen aurinkopuistohanke etenee toteutukseen

Hirvensalmen aurinkopuiston rakentaja Solarigo Systems Oy on tehnyt hankkeesta investointipäätöksen. Aurinkopuiston rakentaminen alkaa vielä vuoden...

19.10.2023 | aurinkosähkö

Lumme Energia aurinkoenergian salkunhaltijana Suomen suurimmassa aurinkopuistossa Kalajoella

Lumme Energian sisaryhtiö Solarigon rakentama Suomen suurin aurinkosähköpuisto valmistui Kalajoelle tänä syksynä. Aurinkopuisto on osa Juurakko...

17.05.2023 | aurinkosähkö

Aurinkopuisto SunSulkava otettiin käyttöön iloisissa tunnelmissa

Toukokuun alun aurinko helli Sulkavaa ja SunSulkava -aurinkopuiston avajaisten juhlijoita. Avajaistapahtuma houkutteli paikalle runsaasti...