Sähkön hintakiinnitykset helpottavat riskienhallintaa

Takaisin

Sähkön hintakehitys Pohjoismaissa riippuu sekä vesivarantojen määrästä että Keski-Eurooppaan vietävän sähkön hintapaineista. Yritykset voivat varautua pörssisähkön hintavaihteluun hintakiinnityksillä, jotka helpottavat riskienhallintaa.

Pörssisähkön hinta Suomessa määräytyy Pohjoismaiden yhteisen Nord Pool -sähköpörssin hintojen mukaan. Koska pohjoismainen sähköntuotantorakenne on vahvasti vesivoimavaltaista, kuivat jaksot voivat heiluttaa sähkön pörssihintaa yllättävänkin rajusti.

Sateen määrä vaikuttaa suoraan Pohjoismaiden vesivarantoihin, jotka energiaksi muutettuina päihittävät ydinvoimaloiden sähköntuotannon jopa monikymmenkertaisesti. Esimerkiksi Olkiluoto 1:n ja 2:n energian vuosituotanto on yhteensä alle 15 terawattituntia. Tämä on suunnilleen yhtä paljon kuin Pohjoismaiden kolmen viikon keskimääräiset sateet energiaksi muutettuina. Jos sadetta saadaan normaalia enemmän, myös vesivoimasta saatava energiamäärä voi kasvaa huomattavasti.

– Ennusteajot tulevan kolmen viikon sateista voi esimerkiksi kertoa, että vesivoimasta saadaankin jopa 5–15 terawattia normaalia enemmän energiaa. Vastaavaa vaihtelua on ennusteissa usein, laskee Lumme Energian salkunhoitaja Janne Savolainen.

Sähkön vientihinta vaikuttaa pörssisähkön kulurakenteeseen

Toinen sähkön pörssihintaan merkittävästi vaikuttava tekijä on sähkön siirto-oikeuksien lisääntyminen Pohjoismaista Keski-Eurooppaan ja Iso-Britanniaan, joissa muun muassa kaasu- ja hiilivoiman tuotantokustannukset ja päästöoikeuksien hinnat vaikuttavat voimakkaasti. Viime vuonna Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti voimakkaasti etenkin kaasun hintoja, joka nosti Keski-Euroopan sähkön hintoja. Se heijastui voimakkaasti myös Pohjoismaiden sähkön hintoihin, etenkin kun vesitilanne oli Pohjoismaissa tavanomainen tai jopa huonompi. 

– Sähköä viedään sinne, missä siitä saa parhaan hinnan. Näin myös pohjoismainen hintataso nousee osittain kohti Keski-Euroopan hintatasoa, Savolainen sanoo.

Sähkönviennin trendi jatkaa kasvuaan myös tulevaisuudessa, mikä vaikuttaa suoraan pörssisähkön pitkän ja keskipitkän ajan hintakehitysnäkymiin. Myös yleinen talousnäkymä ja kasvava sähkönkulutustarve vaikuttavat pörssisähkön pitkän aikavälin hintakehitykseen. Lyhyen ajan hintamuutoksiin saadaan tasoitusta muun muassa sähkömarkkinan kasvavasta aurinko- ja tuulivoiman osuudesta.

– Olkiluoto 3:n käynnistyminen sekä tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyminen helpottavat Suomen sähkön hintapainetta pitkällä aikavälillä jonkin verran, mutta tulevaisuudessakin merkittävimmät tekijät energian perushintatason määräytymiselle ovat todennäköisimmin pohjoismaisen vesivoiman tuotantotilanne sekä Keski-Euroopan hintataso, Savolainen uskoo.

Hintakiinnitykset suitsivat pörssisähkön hinnan heilahteluja

Koska pörssisähkön hintavaihtelua on usein vaikea ennustaa, pörssisähkön hintaan sidottu sähkösopimus voi joinakin kuukausina käydä kalliiksi. Erityisesti sähköä paljon kuluttavien yritysten kannattaa miettiä, miten sähkön hintakehitystä voisi ennakoida.

Sähkön hintakiinnitykset ovat yrityksille tarjottavia salkunhoitopalveluita, joissa sähkön toimitushinta pysyy tilaajalle vakaana riippumatta pörssisähkön hinnanmuutoksista. Hintakiinnitykset perustuvat pohjoismaisen johdannaissähköpörssi Nasdaqin hintoihin. Johdannaiset ennakoivat tulevaisuuden sähkön hintakehitystä, ja niistä tehdään kauppaa vuosia etukäteen.– Hintakiinnitysten kautta yritysten sähköntoimitukselle sovitaan ennustetun kulutusvolyymin perusteella osittain tai kokonaan kiinteä hinta tulevaisuuteen. Hintakiinnityksiä voi tehdä tietylle prosenttiosuudelle sähkösopimuksesta, ja hintariskin hajauttamiseksi hintakiinnityksiä kannattaa tehdä useammassa osassa ja eri ajankohtina, Savolainen kertoo.
 

 

Pörssisähkön johdannaishinnat vaihtelevat merkittävästi

 

 

Kuvaajasta ilmenee, kuinka pörssisähkön johdannaishinnat voivat vaihdella merkittävästi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 nosti polttoaineiden hinnat ennätyskorkealle ja vaikutti edelleen Keski-Euroopan ja myös Pohjoismaiden sekä Suomen sähkön hintoihin erittäin vahvasti.

 

Sähkön hintakiinnitykset helpottavat yritysten riskienhallintaa


Savolainen painottaa, että hintakiinnitykset ovat yrityksille nimenomaan riskienhallintaa. Niiden avulla yritykset voivat säästää rahaa, mutta toisinaan hintakiinnitykset voivat tulla kalliimmiksi kuin pörssisähkö. Näin kävi esimerkiksi niille, jotka kiinnittivät vuoden 2023 hintaa kokonaisuudessaan loppuvuodesta 2022, jolloin kiinnitysten hinnat olivat korkealla. 2023 talvi oli kuitenkin leuto ja kaasun hinnat laskivat voimakkaasti. Suomessa myös Olkiluoto 3:n onnistunut käyttöönotto pudotti hintatasoa.

Tulevaisuudessa esimerkiksi taloudellinen taantuma tai radikaalit muutokset vesitilanteessa voivat heilauttaa sähkön ennustettua hintakehitystä suuntaan, joka ei aina ole hintakiinnityksille edullinen. Ajallisella hajautuksella, eli kiinnittämällä sähkön hintaa kullekin vuodelle useammissa osissa esim. kolmen vuoden aikana ennen toimitusvuotta usein vältetään korkeiden hintojen vaikutus osittain. Näin hajauttamalla saadaan kilpailukykyinen keskihinta toimitusvuodelle, vaikka esim. yksi kiinnityserä osuisikin korkeaan hintatasoon. 


– Yritykset eivät voi menettää rahaa sähkön hintakiinnitysten kautta, mutta niihin liittyy samankaltainen riski kuin vaikkapa lainakorkojen suojaukseen. Mitään yllättäviä, ylimääräisiä kuluja hintakiinnityksistä ei kuitenkaan voi aiheutua, Savolainen linjaa.

 

Hyödynnä Lumme Energian ilmaista hintakiinnitysvaltuutuspalvelua

Hintakiinnitysten kautta tapahtuvaan riskienhallintaan on erilaisia tapoja. Yritykset voivat osallistua hintakiinnitysten suunnitteluun haluamallaan volyymilla, ja niitä voidaan tarkastella salkunhoitajan kanssa toivotulla syklillä. Lumme Energia tarjoaa myös täyden hintakiinnitysvaltuutuksen palvelua, jossa yritys voi ulkoistaa hintakiinnitykset täysin asiantuntijoille.

– Lumme Energian salkunhallintatiimi hallinnoi asiakkaiden hintakiinnitysten prosenttiosuuksia ennakoivasti vallitsevan markkinanäkemyksen perusteella. Asiakkaat voivat seurata oman salkkunsa tilannetta verkkopalvelussa, ja heille lähetetään noin viiden viikon välein markkinatilannekatsaus, Savolainen selventää.

Anna valtuutus


Hintakiinnitysvaltuutus on maksuton lisäpalvelu Lumme Energian yritysasiakkaille, joiden sähkön vuosikulutus on noin 500 megawattituntia tai enemmän. Hintakiinnityksiä tehdään vahvasti tulevaisuuteen, joten lähivuosien hintakiinnitystarpeisiin kannattaa reagoida viimeistään kalenterivuotta etukäteen.


– Hintakiinnityspalvelun voi valita sähkösopimusta tehdessä tai siihen voi halutessaan liittyä myöhemmin. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä mielellään hintakiinnityspalvelun tarvekartoituksessa ja toteutusmarginaaliin liittyvissä kysymyksissä, Savolainen vinkkaa.

 

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset

17.05.2023 | aurinkosähkö

Aurinkopuisto SunSulkava otettiin käyttöön iloisissa tunnelmissa

Toukokuun alun aurinko helli Sulkavaa ja SunSulkava -aurinkopuiston avajaisten juhlijoita. Avajaistapahtuma houkutteli paikalle runsaasti...

15.05.2023 | blogi

Lumme Energia ja Savonlinnan Oopperajuhlat löivät hynttyyt yhteen

Lumme Energiaa ja Savonlinnan Oopperajuhlia yhdistää rohkeus, leikkisyys ja vastuullisuus. Tuore yhteistyö tulee näkymään muun muassa yhteisessä...

04.05.2023 | blogi

Mikkelin Musiikkijuhlat näyttää suuntaa festivaalien vastuullisuustyössä

Vuoden festivaaliksi 2023 valittu Mikkelin Musiikkijuhlat panostaa vastuullisuustyön kehittämiseen. Yhteistyössä Lumme Energian ja Green Carbonin...