Suomen energiaomavaraisuus kasvaa nopeasti ja kestävästi teollisen kokoluokan aurinkopuistoilla

Takaisin
Skarta Energyn ja Solarigon 61 miljoonan euron aurinkopuisto hankkeelle Työ- ja elinkeinoministeriön 12,1 miljoonan euron tuki hankkeen toteuttamiseksi.

Nivalaan Hituran kaivokselle sekä Pyhäjärven Callioon rakennetaan yhteensä paneeliteholtaan 75 megawatin aurinkopuistot käytöstä poistetuille kaivosalueille. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset sille, että Pohjoismaissa käytöstä poistettavat kaivosalueet voitaisiin valjastaa uusiutuvan aurinkoenergian tuotantoon. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle Next Generation EU -avustusta 12,1 miljoonaa euroa hankkeen toteuttamiseksi. 


Hanke sisältää kahden aurinkopuiston rakentamisen yhteensä noin 160 hehtaarin alueelle. Alueen koko vastaa esimerkiksi noin 220 jalkapallokenttää. Puistot tulevat koostumaan noin 120 000 kaksipuoleisesta aurinkopaneelista. Aurinkopuistot ovat teholtaan noin 75 megawattia, ja ne tuottavat yli 65 GWh uusiutuvaa aurinkosähköä suomalaisten käyttöön vuosittain. Sähkön tuotanto vastaa esimerkiksi 26 000 kerrostalokaksion tai 4300 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Tuotanto myydään Lumme Energian aurinkosähköasiakkaille Suomeen. Lisäksi aurinkopuistojen yhteyteen rakennetaan yhteensä 7,5 MW sähkövarastot. 

 

Hankkeen aurinkopuistot, joiden teho on noin 75 MW tuottavat yli 65 GWh uusiutuvaa energiaa vuosittain. Tämä määrä sähköä vastaa 4300 sähkölämmitteisen ok-talon vuosikulutusta. Tuotanto myydään Lumme Energian aurinkosähköasiakkaille Suomeen.

 

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 61 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle 12,1 miljoonan euron elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisen tuen, joka on ehdollinen Euroopan komission hyväksynnälle. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Pyhäjärven kaupungin ja Pyhäsalmi Mine Oy:n kanssa Calliossa ja Nivalan kaupungin ja Hituran kaivosalueen omistajan kanssa Nivalassa.


”Haluan kiittää hankkeen valmisteluun osallistuneita yhteistyökumppaneitamme hyvästä ja menestyksekkäästä yhteistyöstä. Nyt pääsemme myönteisen tukipäätöksen kautta käynnistämään yhdessä hankkeen toteuttamista. Teollisen kokoluokan aurinkopuistojen rakentaminen on merkittävä tapa lisätä Suomen energiaomavaraisuutta nopeasti ja kestävästi”, kommentoi Solarigo Systemsin toimitusjohtaja Antti Koskelainen.


Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Skarta Energy sekä Solarigo Systems Oy, jotka ovat perustaneet hankeyhtiön Callio-Hitura Solarpark Oy hankkeen toteuttajaksi. Callion ja Hituran hanke on ensimmäinen yhtiöiden yhteistyön myötä rakennettava kokonaisuus. Hankkeessa saatavia kokemuksia voidaan hyödyntää laajemmin kaivosteollisuuden uusiutuvan energian hankkeissa Suomessa ja ulkomailla. Keväällä 2022 Skarta Energy, Solarigo sekä Lumme Energia solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on rakentaa 1000 MW aurinkovoimaa Pohjoismaihin vuosikymmenen loppuun mennessä.


”Callio-Hitura on merkittävä avaus uusiutuvan energian tuottamiseksi vanhoilla kaivosalueilla. Kaivosten rikastushiekka-altaita ei voida juuri muilla tavoin hyödyntää, ja tuottamalla päästötöntä energiaa pystytään myös kompensoimaan kaivosten ympäristöhaittoja”, Skarta Energyn toimitusjohtaja Kari Tuominen kommentoi.

Solarigo Systems Oy on vuonna 2015 perustettu uusiutuvaa aurinkosähköä tarjoava suomalainen energiayhtiö. Yhtiö on asentanut yli 190 paikallista aurinkovoimalaa yritysten käyttöön. Lisäksi yhtiö kehittää ja rakentaa teolliseen sähköntuotantoon soveltuvia aurinkosähköpuistoja. Yhtiö työllistää 25 aurinkosähkön ammattilaista Pirkkalassa, Jyväskylässä ja Seinäjoella.

NYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Olemme mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävää infrastruktuuria koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. Skarta Energy on osa NYABia. NYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 350 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

Lumme Energia

Kirjoittaja

Lumme Energia tarjoaa hyvää energiaa – ihan joka tasolla ja halki poikki Suomen.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset

10.08.2022 | uutinen

Fingridin tasepalvelumaksut nousevat 1.1.2023

Päivitetty 9.12.2022

26.07.2022 | energiajohtaja

Sähkön hintakiinnitykset helpottavat riskienhallintaa

Sähkön hintakehitys Pohjoismaissa riippuu sekä vesivarantojen määrästä että Keski-Eurooppaan vietävän sähkön hintapaineista. Yritykset voivat...

13.05.2022 | uutinen

Energiaomavaraisuudesta kilpailukykyä teollisuudelle

Haastavat ja epävarmat energiamarkkinat ovat aiheuttaneet päänvaivaa teollisuustoimijoille. Yritykset voivat kuitenkin suojautua markkinoiden...