Yrittäjäpäivät matkaa kohti hiilineutraaliutta – messuosasto onnistui vastuullisuustavoitteessaan

Takaisin

Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät järjestettiin 21.–22.10.2022 Tampereen Nokia Arenalla. Tapahtuman vastuullisuuteen kiinnitettiin huomiota suunnitteluvaiheesta lähtien, ja yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi nousi messuosaston hiilineutraalius. Tavoitteeseen päästiin ja se ylitettiin päästökompensaation avulla.

Valtakunnallisten Yrittäjäpäivien teema vuonna 2022 oli Kestävin askelin tulevaisuuteen. Lumme Energia halusi Suomen Yrittäjät ry:n pääyhteistyökumppanina tarttua aiheeseen ja ehdotti tapahtuman messuosaston hiilijalanjäljen laskentaa ja hyvittämistä eli kompensoimista. Tavoitteeksi otettiin Yrittäjäpäivien kumppanialueen hiilineutraalius.

Kaikille Yrittäjäpäivien messuosastolla toimineille kumppaniyrityksille laskettiin messuosallistumisen hiilijalanjälki. Laskennan toteutti Lumme Energian yhteistyökumppani Green Carbon CHG-protokollan mukaisesti.

Messuosaston rakentamista ja purkamista koskevat päästötiedot saatiin Expotecilta. Kumppaniyritykset itse vastasivat messumateriaalien määrää sekä henkilöstön liikkumista, majoittumista ja ruokailua koskeviin päästökyselyihin.

Messuosaston hiilijalanjälki yhtä suuri kuin kahden suomalaisen vuosipäästöt

Yrittäjäpäivien messuosaston aikaisten päästöjen lisäksi laskennassa otettiin huomioon osaston rakentamisen ja purkamisen aikana aiheutuneet päästöt, jotka allokoitiin kunkin messuosaston kokonaispinta-alasta.

Messuosaston hiilijalanjäljeksi saatiin yhteensä 22,02 t CO2e.

Lukema vastaa noin kahden suomalaisen keskimääräisiä vuosittaisia päästöjä.

Laskennan lopputulos ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), jotka huomioivat CHG-protokollan mukaisten seitsemän eri kasvihuonekaasun erilaiset ilmastoa lämmittävät vaikutukset.

Kumppaniyrityksiä messuosastolla oli tapahtuman aikaan yhteensä 15, ja yrityksillä oli käytössään 9–16 m² kokoiset osastot. Osa kumppaneista jakoi yhteisen osaston, mutta heidätkin huomioitiin laskennassa erillisinä toimijoina. Yrityskohtaiset päästöt vaihtelivat 0,64–3,20 CO2e välillä.

Lähes koko hiilijalanjälki koostui epäsuorista päästöistä

Yrittäjäpäivien messuosaston päästöt syntyivät pääasiassa Scope 3 -luokkaan laskettavista muista epäsuorista päästöistä kuten materiaaleista, raaka-aineista ja kuljetuksista. Scope 3 -päästöjen osuus tapahtuman hiilijalanjäljestä oli 99,7 prosenttia.

0,3 prosenttia messuosaston hiilijalanjäljestä muodostui Scope 2 -luokkaan kuuluvista ostoenergian epäsuorista päästöistä. Nokia Arenan käyttämä kaukolämpö ja sataprosenttisesti uusiutuva sähkö pitivät Scope 2 -lukeman alhaisena.

Valtakunnallisten Yrittäjäpäivien kumppaniosastosta ei syntynyt Scope 1 -luokkaan kuuluvia suoria päästöjä kuten polttoaineisiin liittyviä päästöjä.


Messuosaston kokonaispäästöt eri päästölähteistä:
  • Scope 1 eli suorat päästöt: 0,00 t CO²e – 0 % hiilijalanjäljestä
  • Scope 2 eli ostoenergian epäsuorat päästöt: 0,07 t CO²e – 0,3 % hiilijalanjäljestä
  • Scope 3 eli muut epäsuorat päästöt: 21,95 t CO²e – 99,7 % hiilijalanjäljestä


Materiaalit ja kalusteet aiheuttivat puolet päästöistä

Messuosaston rakentamisessa käytettyjen kalusteiden ja rakennusmateriaalien päästöt tuottivat lähes puolet osaston kokonaispäästöistä. Huonekalujen, elektroniikkalaitteiden, alumiiniprofiilien ja rimalevyjen yhteenlaskettu CO2e oli 10,33 tonnia. Rakentamisessa käytetyistä valokankaasta ja pahvista syntyi päästöjä 0,07 tonnin verran.

Noin puolet kumppaniyrityksistä toi osastolleen messumateriaaleja, joiden yhteenlasketut päästöt olivat 6,52 tonnia. Osaston rakentamiseen ja purkamiseen liittyvät kuljetusten aiheuttamat päästöt olivat vain 0,13 tonnia.

Materiaalien suuri vaikutus lopputulokseen selittyy osin sillä, että niiden päästöt laskettiin kustannusperusteisesti. Tämä johtaa usein suurempiin päästöihin kuin tarkkoihin kulutustietoihin perustuvat laskelmat. Esimerkiksi pitkäikäisiä, laadukkaita kalusteita voidaan käyttää uudelleen useita kertoja, joten niiden todelliset päästöt voivat olla alhaisemmat kuin laskelma antaa ymmärtää.

Toinen päästöihin oleellisesti vaikuttava asia oli messuosastolle osallistuvan henkilöstön määrä ja liikkumismuodot. Pitkät välimatkat, autolla liikkuminen ja majoittuminen kasvattivat joidenkin kumppaneiden hiilijalanjälkeä, kun taas esimerkiksi junalla kulkeminen pienensi ympäristövaikutuksia.

SY ilmasto

Suomen Yrittäjät ry sai messuosaston hiilineutraaliustyöstä Lumme Energialta Ilmastoteko-sertifikaatin.

Hiilineutraaliudesta kohti hiilinegatiivisuutta kompensaatioiden avulla

Hiilijalanjäljen laskennassa ei otettu huomioon messuosastolla syntyvän jätteen käsittelyä, sillä siitä ei voinut saada etukäteen tietoa. Jätteen määrä digitaalisella Nokia Arenalla on kuitenkin arvioitu hyvin vähäiseksi, sillä paperisten messuohjelmien sijaan tapahtumatiedot löytyivät mobiilisovelluksesta ja muoviset kulkukortit oli korvattu pahvisilla.

Messuosastolla syntyneet päästöt on kompensoitu Green Carbonin Alavudella ja Jyväskylässä sijaitsevissa metsissä lannoitukseen perustuvilla yksiköillä. Kompensaation maksoi Suomen Yrittäjät ry.

Kompensaatiossa CO2e-tonnit on pyöristetty ylöspäin: hyvityksiä tehdään siis 23 päästötonnin edestä. Tällöin myös jätteiden päästöt tulevat kompensoiduiksi, ja lopputulokseksi saatiin vähintään hiilineutraali, jopa hieman hiilinegatiivinen Yrittäjäpäivien messuosasto!

SY_logo_RGB_musta (1)

 

Tervetuloa mukaan luomaan puhtaampaa tulevaisuutta!   Lue, miten Lumme Energia auttaa yrityksiä hiilineutraaliustyössä.

Lumme Energia

Kirjoittaja

Lumme Energia tarjoaa hyvää energiaa – ihan joka tasolla ja halki poikki Suomen.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset

01.11.2022 | blogi

Hiilijalanjäljen laskenta auttaa KalPaa vastuullisuustyössä

Kuopiolainen jääkiekkoseura KalPa halusi laskea Liiga-ottelunsa hiilijalanjäljen oppiakseen, miten seuran ja etenkin sen ottelutapahtumien...

05.10.2022 | blogi

Sotkamon Jymy selvitti kotiotteluiden hiilijalanjäljen

Sotkamon Jymyn yhden kotiottelun keskiarvollinen hiilijalanjälki on noin 6500 kiloa hiilidioksidipäästöjä. Jymyn matkaa kohti vähäpäästöistä...

09.03.2022 | blogi

Tavoitteena musiikkifestivaalin ja luonnon harmonia

Ympäristövastuullisuuteen sitoutunut Kuhmon Kamarimusiikki halusi selvittää, mistä joka kesä järjestettävän tapahtuman hiilijalanjälki koostuu. Lumme...