Salkunhoitopalvelu helpottaa yrityksen sähkönhankintaa

Takaisin

Sähkösalkunhoito- ja markkinainformaatiopalvelu on yrityksille matalariskisin tapa hankkia sähköä. Kun Lumme Energian ammattitaitoiset salkunhoitajat pitävät huolta kaikista yrityksesi sähköasioista, voit keskittyä ydinliiketoiminnan pyörittämiseen. Sähkön hintakiinnitysten avulla sähkömarkkinoiden hinnanvaihteluita on helpointa hallita.

Salkunhoitopalvelu tarkoittaa sähkönhankintamallia, jossa yrityksen energiaostot tehdään ennalta sovitun hankintastrategian mukaisesti. Mallissa sähkön hintakiinnityksiä tehdään hajautetusti pitkälle tulevaisuuteen, mikä helpottaa yrityksen energiakulujen arviointia ja minimoi sähkön hinnanvaihtelusta johtuvia riskejä.

– Kaikki muut yritysten sähkönhankintamallit sisältävät enemmän riskejä kuin salkunhallinta. Esimerkiksi pörssisähkön kuukausittaiset hintavaihtelut voivat olla karkeasti jopa 10–200 euroa megawattitunnilta, mikä voi aiheuttaa melkoisen pyörteen yrityksen kassassa. Salkunhallinnan kautta sähkön hinta on ennustettavampaa ja vakaampaa, summaa Lumme Energian salkunhoitaja Janne Savolainen

Lumme-energia_2023_kuva_Pihla_Liukkonen_Kontrastia-40

Hintakiinnitykset pitävät sähkön keskihinnan tasaisena

Sähkösalkunhoito- ja markkinainformaatiopalvelun asiakkailla on perussähkönä esimerkiksi pörssisähkö, johon tehdään sähkön hinnankiinnityksiä yleensä kuluvalle ja kolmelle seuraavalle vuodelle. Kiinnitykset perustuvat johdannaispörssin tulevaisuuden hinta-arvioihin, jotka tarkentuvat sitä mukaa, mitä lähempänä sähkön toimitusajankohta on. Hintakiinnitysten avulla sähkön keskihinta pysyy aisoissa, vaikka siinä välillä olisikin nousuja ja laskuja.

Hintakiinnitysten toteuttaminen johdannaispörssissä perustuu Lumme Energian käyttämiin analyyseihin ja Lumme Energian asiantuntijoiden arvioihin. 

– Palveluun kuuluu myös loppuasiakkaalle reaaliaikainen online-näkymä oman sähkösalkun kokonaistilanteeseen ja markkinahintoihin sekä kuukausittainen sähkömarkkinakatsaus. Halutessa palveluun voidaan liittää myös sähkön alkuperätakuu eli uusiutuvan tai fossiilivapaan sähkön hankinta, lisää myyntijohtaja Jani Pääkkönen.

Salkunhallinnan palvelutaso yrityksesi tarpeen mukaisesti

Sähkösalkunhoito- ja markkinainformaatiopalvelu sopii ensisijaisesti keskisuurille ja suuremmille yrityksille. Lumme Energia tarjoaa kolmea erilaista palvelumallia, joista yritys voi valita itselleen sopivimman. Kaikkiin palvelumalleihin sisältyy Lumme Energian salkunhoitotiimin osaaminen, kattavat online-työkalut sekä kuukausittainen sähkömarkkinakatsaus.

Premium-palvelu on tarkoitettu suurille yrityksille, joiden sähkönkäyttö on vähintään viisi gigawattituntia vuodessa. Premium-asiakkaille tehdään hintakiinnityksiä joko toimeksiantona tai valtuutuksella, ja palveluun sisältyy myös asiakkaalle nimetyn salkunhoitajan osaamisen lisäksi hintasuojausstrategian laadinta asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Easy-palvelu sopii sekä isoille että pienille yrityksille, joiden vuosikulutus on yli 500 MWh, mutta alle 5 GWh. Salkunhallinta toteutetaan valtuutuksella Lumme Energian ammattilaisten omaan osaamiseen ja näkemykseen nojaten. Nimensä mukaisesti palvelu on asiakkaalle helppo eikä vaadi aktiivista osallistumista. 

Self Service on matalan kynnyksen palvelu, jossa seuraat sähkösalkkusi tilannetta itse. Mahdolliset hintakiinnitykset tehdään harkintasi mukaan toimeksiantona, muuten hinta muodostuu pörssisähkönä.

– Palvelutasosta riippumatta Lumme Energian digitaalisia palveluita ja markkinakatsauksia hyödyntämällä saa halutessaan hyvän näkymän sähkön hinnan kehityksestä sekä oman salkun tilanteesta, muistuttaa Savolainen. 

Lumme-energia_2023_kuva_Pihla_Liukkonen_Kontrastia-10

Salkunhallinta säästää aikaa

Lumme Energian sähkösalkunhoito- ja markkinainformaatiopalvelu on hyvä tapa järkevöittää ajankäyttöä. Sähkönhankinta on yhä monimutkaisempaa ja tärkeämpää, joten se kannattaa tehdä ammattimaisesti. Salkunhoitopalvelua hyödyntämällä kuluja voidaan budjetoida tarkemmin kuin spot-hintaan perustuvalla mallilla. Näin kustannuksille saa ennustettavuutta pitkällekin tulevaisuuteen.

– Sähkön hankintaa tulisikin käsitellä raaka-ainehankintana, jossa onnistumiseen tarvitaan ammattimaista tekemistä. Kun sähkönhankintaa tekee pitkäjänteisesti, tulokset ovat keskimääräisen hyviä, Pääkkönen toteaa.

Lumme Energian salkunhoitopalvelu tekee sähkönhankinnasta yksinkertaista. Ylimääräisiä välikäsiä ei ole, kun sähköä loppuasiakkaalle myyvä energiayhtiö toimii myös sähkösalkun hoitajana.

– Näin saa yhdeltä luukulta kaikki sähköön liittyvät palvelut. Palvelumalleissamme on selkeästi jaettu vastuu esimerkiksi siitä, kuka hintakiinnitykset tekee. Tämä luo turvallisuutta ja luotettavuutta, summaa Savolainen.

Kiinnostus salkunhallinta- ja asiantuntijapalveluiden hyödyntämiseen on lisääntynyt sähkömarkkinan heilunnan vuoksi. Sähkön kiinnityshinnat ovat nyt suhteellisen alhaiset erityisesti viime syksyn verrattuna, joten salkunhoitopalvelulla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä.

Lumme Energia

Kirjoittaja

Lumme Energia tarjoaa hyvää energiaa – ihan joka tasolla ja halki poikki Suomen.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset

18.12.2023 | blogi

Miten yrityksen tai tapahtuman hiilijalanjälki lasketaan?

Lumme Energia auttaa laskemaan yritysten tai organisaatioiden hiilijalanjälkeä kansainvälisten standardien mukaan. Lumme Energia on apuna myös...

15.05.2023 | blogi

Lumme Energia ja Savonlinnan Oopperajuhlat löivät hynttyyt yhteen

Lumme Energiaa ja Savonlinnan Oopperajuhlia yhdistää rohkeus, leikkisyys ja vastuullisuus. Tuore yhteistyö tulee näkymään muun muassa yhteisessä...

04.05.2023 | blogi

Mikkelin Musiikkijuhlat näyttää suuntaa festivaalien vastuullisuustyössä

Vuoden festivaaliksi 2023 valittu Mikkelin Musiikkijuhlat panostaa vastuullisuustyön kehittämiseen. Yhteistyössä Lumme Energian ja Green Carbonin...