Uusi älykäs energiajärjestelmä

Lumme Energia ja Tieto testaavat uudenlaisia energiapalveluja hyödyntämällä hajautettuja energiaresursseja. Pilottihankkeessa Suur-Savon Sähkön pääkonttori liitetään osaksi älykästä energiajärjestelmää. Pilottihanke on ensimmäinen askel kohti kuluttajamittakaavan älykkäitä energiapalveluja.

Julkaistu: 15.3.2018 16.28

Pilottihankkeessa Tiedon hajautetun energianhallinnan palveluun yhdistetään Suur-Savon Sähkön pääkonttorin talotekniikka, Etelä-Savon Energian energianhallintajärjestelmä, aurinkopaneeleja, akkuvarasto ja sähköautojen latauspisteitä. Näitä fyysisiä energiaresursseja hallitaan kokonaisvaltaisesti ja keskitetysti. Keskitetty hallinta mahdollistaa energian kulutuksen optimoinnin ja virtuaalivoimalaitoksen muodostamisen käytössä olevista laitteista.

Virtuaalivoimalaitosta käytetään kysyntäjouston lisäämiseksi Suomen sähköjärjestelmään. Kysyntäjousto mahdollistaa uusiutuvan energian, kuten aurinko- ja tuulienergian, määrän kasvattamisen suhteessa fossiilisilla polttoaineilla toimivan sähköntuotannon määrään koko energiajärjestelmässä.

Pilottihanke on merkittävä askel palvelujen luomisessa kuluttajille sekä yrityksille ja tekee heistä aktiivisia toimijoita ympäristöystävällisen energiajärjestelmän kehityksessä. Kuluttajille uudet palvelut tarjoavat uusia keinoja optimoida energiankäyttöä ja minimoida kustannuksia välttämällä energiankulutusta hintojen ollessa korkeimmillaan. Lisäksi kuluttajat voivat uusien palvelujen avulla liittyä vaivattomasti mukaan kysyntäjoustoon. Kysyntäjoustoon liittyessään kuluttaja osallistuu automaattisesti vähäpäästöisen energiantuotannon kehitykseen ja saa siitä myös suoria säästöjä.

Uskomme, että Tiedon ja Etelä-Savon Energian kanssa tehtävä yhteistyö tuottaa meille arvokasta kokemusta. Pilottihanke auttaa meitä tuotteistamaan uusia palveluja ja tuotteita eri asiakasryhmille. Tiedon tarjoama alusta on olennaisen tärkeässä roolissa energian optimointijärjestelmän kytkemisessä valtakunnan sähkövoimajärjestelmän säätöön. Etelä-Savon Energian asiantuntemus tuotannon ja kulutuksen optimoinnissa tuo merkittävää lisäarvoa tähän älykkääseen energiajärjestelmään, sanoo Lumme Energian toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

-Energia-ala on muutoksessa ja digitalisaation ansiosta voimme tarjota energian kuluttajille uusia palveluja ja lisäarvoa. Hajautetut energiaratkaisut tuottavat myös tarvittavaa kysyntäjoustoa, jolloin uusiutuvilla ja ympäristöystävällisillä tuotantomuodoilla voidaan tuottaa entistä enemmän sähköenergiaa, sanoo Tiedon Energy Utilities -liiketoimintaa Suomessa johtava Timo Karpola.

Tiedon uusi Distributed Energy Solution -ratkaisu (DES) mahdollistaa ja edistää energiamarkkinoiden muutoksia. DES on operatiivinen liiketoiminta-alusta, joka yhdistää fyysiset laitteet ja ekosysteemin toimijat erilaisten hajautettujen energiaresurssien ja niihin liittyvien palvelujen kokonaisvaltaista hallintaa varten.