Nyt voit osallistua Saimaan järvilohen pelastamiseen

Lumme Energia on aloittanut Elinvoimainen järvilohi -hankkeen pääyhteistyökumppanina. Hanke kestää kuusi vuotta ja sen tavoitteena on pelastaa erittäin uhanalainen järvilohi. Lumme Energia tukee hanketta yhteensä yli 100 000 eurolla. Valitsemalla Eko Lumme -sähkösopimuksen myös asiakkaat osallistuvat järvilohen pelastamiseen.

Julkaistu: 22.2.2018 10.34

Mukana tässä kansainvälisestikin ainutlaatuisessa hankkeessa ovat Suomen parhaat asiantuntijat: Puulan, Suonteen, Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalueet sekä järvilohiasiantuntijat Luonnonvarakeskuksesta, ELY-keskuksesta, Maa- ja Metsätalousministeriöstä sekä Helsingin, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistoista. Lumme Energia on mukana suurimpana yrityspuolen rahoittajana.

”Järvilohi on paikallisesti tärkeä kala. Haluamme osallistua ympäristön ekologista tilaa parantaviin hankkeisiin ja tarjota myös asiakkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa,” toteaa Lumme Energian toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen. Eko Lumme -sopimuksilla tuetaan erilaisia vaihtuvia ympäristöprojekteja. ”Nyt aloitettu yhteistyö uhanalaisen järvilohen pelastamiseksi on suurin yksittäinen ympäristöhanke, jossa olemme mukana,” jatkaa Markus Tykkyläinen. Lisäksi Eko Lumme -sopimuksen sähkö on tuotettu 100 % uusiutuvilla energialähteillä.

Saimaannorppaakin uhanalaisempi laji

Saimaan järvilohikannan geeniperimä on heikentynyt merkittävästi, koska järvilohi ei ole päässyt lisääntymään luontaisesti 50 vuoteen. Koko Saimaan järvilohikantamme on riippuvainen kalanviljelystä ja asiantuntijoiden mukaan nykyiset järvilohet ovat peräisin alle kymmenestä yksilöstä. Saimaan järvilohi onkin yli 50 tutkitusta lohikannasta kaikkein sisäsiittoisin.

Heikko perimä näkyy muuttuneena käyttäytymisenä, fyysisinä vikoina ja poikasten heikentyneenä elinvoimaisuutena. Voidaankin sanoa, että vaikka Saimaan järvilohia on lukumääräisesti enemmän kuin saimaannorppia, on järvilohi itse asiassa uhanalaisempi laji.

Huoli järvilohen säilymisestä on elänyt jo pitkään, mutta konkreettiset toimet alkoivat vuonna 2017 Marko Luhtalan aloitteesta. Hän on hankkeen isä ja tammikuussa 2018 perustetun Elinvoimainen järvilohi -yhdistyksen puheenjohtaja. "Olen itse tullut 15 vuotta sitten Puulan rannalle kesäasukkaaksi nimenomaan järvilohen houkuttelemana. Viime vuosina järvilohi-istutusten tuotto on kuitenkin heikentynyt voimakkaasti ja olemme kalastusalueilla huolissamme kalan tulevaisuudesta. Elinvoimainen järvilohi -hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta konkreettista tietoa risteytyksien vaikutuksesta järvilohen elinvoimaisuuteen ja parantaa lohien istutusten tuottavuutta merkittävästi,” kertoo Marko Luhtala.

 

Video järvilohen risteytyskokeista (Luke, Paltamo, 2017)
Hankkeen Facebook-sivut: www.facebook.com/jarvilohi