Onko tuulivoima vastuullisesti tuotettua energiaa?

Kaikilla tuotantomuodoilla on puolensa. Tuulivoima on uusiutuva energianlähde, jonka tuotannosta ei synny suoria päästöjä ilmaan, veteen tai maahan. Tuulivoiman haasteena on kuitenkin sen huono säädettävyys eli energiaa ei saada tyynellä säällä ja sen vuoksi tarvitsemme yhteiskuntana riittävästi muuta säädettävää energiantuotantoa. Myös maisema- ja melukysymykset ovat tuulivoiman haasteita. Ilmastokysymys on kuitenkin tällä hetkellä yksi suurimmista haasteistamme. Siitä näkökulmasta tuulivoima on vastuullisesti tuotettua energiaa ja ansaitsee paikkansa niin Suomessa kuin maailmalla.

Tuulivoimatuotanto on puhdasta energiantuotantoa, jonka kannattavuutta mitataan Energy Returned on Energy Invested (EROI or EROEI) energiantuotannon hyötysuhdetta kuvaavalla suhdeluvulla. Suhdeluku kuvaa primäärienergialähteestä saatavan sekundäärienergian ja tähän tuotantoon käytetyn energian suhdetta. Mitä suurempi suhdeluku on, sitä parempi hyötysuhde. EROI Tuulivoimalla on noin 18, kun esim. vesivoimalla se on 12. Tästä voidaan päätellä ,että tuulivoima on kannattavaa ympäristöystävällistä energiantuotantoa. Jos mietitään sen syrjäyttämää metsäpinta-alaa, voidaan siitä lyhyesti todeta seuraavaa

Suomen maa-alasta kolme neljäsosaa eli 22,8 miljoonaa hehtaaria on metsää. Tuulivoimapuiston vaatima pinta-ala erittäin karkeasti arvioituna voisi olla yhdelle turbiinille:

a) nosto-alue esim. 40 m x40 m = 1600 m^2

b) turbiinialue 40 m x 40 m =1600m^2

c) tiestö ja sähköasema 6 x 100 m =600m^2

Yhteensä siis 3800 m^2,eli 0,38 ha

Jos oletetaan, että tuulivoimatuotantoa rakennetaan vuoteen 2030 mennessä esim. 30 TWh, tarkoittaa se arviolta ja approximoiden ja reilusti yksinkertaistaen, että 10 000 MWh vuosittaisella voimalakohtaisella tuotto-odotuksella rakennetaan n.3000 voimalaa ja ne syrjäyttävät noin 1140 ha metsää, joka on noin 0,05 promillea ja tuottaa silti sähköenergiaa noin 30% Suomen vuosikulutuksesta. Kaikki on siis suhteellista, mutta uskallan väittää tuulivoimaa vastuulliseksi energiantuotannoksi, varsinkin kun se on nyt markkinaehtoista.

Lisätietoja

Mika Ahola, Liiketoimintajohtaja

Miko Huomo, Johtaja, liiketoiminnan kehitys

Lähteet: