Miten mittaustapa vaikuttaa aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuteen?

Mittaustavalla on iso vaikutus omakäyttöasteeseen. Sähköverkkoyhtiöt käyttävät kolmivaiheliittymissä pääsääntöisesti hetkellistä vaihekohtaista mittausta.

Vaihekohtaisessa mittaustavassa mittari mittaa hetkellisesti jokaiselta vaiheelta verkosta ostettavan tai verkkoon siirtyvän sähkön määrän. Jos esimerkiksi tunnin aikana ostat sähköä verkosta yhdellä vaiheella 2 kWh ja myyt sitä verkkoon toisella vaiheella 1 kWh, maksat ostamastasi 2 kWh:sta täyden hinnan ja saat hyvityksen myymästäsi 1 kWh ylijäämäsähköstä.

Lue blogistamme lisää muista mittausmenetelmistä ja siitä, millainen vaikutus mittausmenetelmän valinnalla on aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuteen.