English

Lumme Energia ja Solarigo - Yhdessä kohti energiaomavaraisuutta

Lumme Energia ja Solarigo ovat yhdistäneet liiketoimintaansa ja näin tuovat markkinoille entistä ekologisempia ja loppuasiakkailleen taloudellisempia vaihtoehtoja uusiutuvasta energiasta. Lumme Energia on yksi Suomen suurimmista sähkön vähittäismyyntiyhtiöistä, jonka tavoite on nousta ydinliiketoiminnassaan 500 000 asiakkaan yhtiöksi vuoteen 2025 mennessä. Suomen suurin uusiutuvaa aurinkosähköä tarjoava Solarigo vahvistaa asemaansa kasvavana kansainvälisenä aurinkosähkötoimijana. Yhteistyössä investoidaan jopa 60 miljoonaa euroa puhtaaseen suomalaiseen energiaan.

Lumme Energia kehittää uudenlaisia energiapalveluja

Olemme yksi Suomen suurimmista sähkön vähittäismyyntiyhtiöistä. Toimitamme sähköenergiaan liittyviä kokonaisratkaisuja ja luomme lisäarvopalveluilla hyötyarvoa asiakkaillemme. Kehitämme uusia energiapalveluja asiakkaillemme, esimerkkinä pilottimme älykkäästä energiajärjestelmästä, jossa testaamme energiankäytön säätöä ja optimointia. Lumme Energialla tuomme tuoreen ajattelun energiasta kaikkien suomalaisten ulottuville sekä kannustamme ihmisiä omilla esimerkeillämme ekologisempiin valintoihin.

Lumme-Energia-ja-Aurinkoalusta
Solarigo-palvelumalli

Lumme Energia ja Solarigo laittavat kiinteistösi energiaomavaraisiksi

Kesäkuussa 2019 hankimme pääomistuksen aurinkoenergiaa tuottavasta Solarigo-konsernista. Yrityskaupan pitkän tähtäimen tavoitteenamme on tukea Suomen energiaomavaraisuutta ja rakentaa Solarigosta johtava kansallinen ja kasvava kansainvälinen aurinkosähkötoimija. Solarigon ottama kärkipaikka energia-alan kestävässä kehityksessä ei tule jäämään vain Suomeen, sillä valtaosa Solarigon nykyasiakkaista toimii kansainvälisesti. Toiminta skaalautuu luontevasti myös kansainvälisillä markkinoilla ja uusiin, tuleviin digitaalisiin palveluihin.

Solarigo on puhdasta energiaa avaimet käteen periaatteella

Solarigo Systems Oy on vuonna 2015 perustettu, Suomen suurin uusiutuvaa aurinkosähköä tarjoava suomalainen energiayhtiö. Solarigo investoi aurinkosähköjärjestelmiin, toimittaa aurinkosähköä paikan päällä tuotettuna sekä toimittaa asiakkailleen kokonaisia aurinkosähköjärjestelmiä. Solarigo mahdollistaa paikallisesti tuotettua aurinkosähköä ilman valtavia investointeja. Solarigo omistaa ja rahoittaa järjestelmät sekä huoltaa ja kunnossapitää niitä

yrmy-aurinkopaneelit-yrityksille-hero-1920px
Solarigo-asiakkaan hyödyt

Laita kiinteistösi tuottamaan!

Solarigon pääomistajuuden kautta pystymme tarjoamaan myös omille asiakkaillemme mahdollisuuden olla ekologinen ja vastuullinen yritystoimija ilman suuria investointeja. Pystymme tarjoamaan puhdasta energiaa helpolla ja ketterästi käyttöönotettavalla aurinkosähköjärjestelmällä ilman valtavia investointeja, sillä Solarigo tarjoaa aurinkosähköä ilman oman aurinkovoimalan ostoa. Solarigo suunnittelee, asentaa ja kytkee aurinkovoimalan sekä maksaa rakennuskustannukset. Paikallisessa tuotantomallissa ohjataan mahdollinen hukkaenergia hyötykäyttöön. Tämä tarjoaa helpon ja edullisen mahdollisuuden siirtyä vastuullisempaan energiankäyttöön.

Tulevien ratkaisujemme ansiosta asiakkaan sähkön käyttöä pystytään ohjaamaan sähkömarkkinoiden kysyntää ja tarjontaa hyödyntäen. Esimerkiksi älykkäässä ohjauksessa energiaa ohjataan lämminvesivaraajaan silloin, kun energian hinta on matalammalla ja kotitaloudessa tarvitaan energiaa. Automatisoidut toiminnot näkyvät loppuasiakkaan hyötynä mm. taloudellisena säästönä.

Ajattelemme Lumme Energialla ja Solarigolla energiaa uudella tavalla. Tulevaisuus avaa mielenkiintoisia näkymiä siihen, miten suhtautuminen energiaan tulee muuttumaan. Tekoäly, lohkoketjut sekä digitaalinen valuutta voivat mahdollistaa sen, että sähköstä voi tulla avoimesti ja automaattisesti käytettävä hyödyke erilaisille markkinoille.

Alykoti_lappari

Lumme Energia Oy

Työllistää: 30 energia-alan asiantuntijaa
Liikevaihto: 60 miljoonaa euroa
100 000 tyytyväistä asiakasta

Solarigo Systems Oy

Työllistää: 11 energia-alan asiantuntijaa
Liikevaihto: 4,7  miljoonaa,
ennen Lumme Energian pääomistajuutta
Solarigo aurinkovoimaloiden yhteenlaskettu kapasiteetti
on 20 MW