Säästä aikaasi

Anna valtuutus hintakiinnitykselle

Tämä valtuutus täydentää Asiakkaan ja Lumme Energia Oy:n (Myyjä) välillä voimassa olevaa sähkösopimusta.

Tilanteet sähkömarkkinoilla muuttuvat nopeasti ja oikea-aikaiset toimenpiteet edellyttävät nopeita päätöksiä. Jotta sähkön hintavaihtelut voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, Asiakas antaa Myyjälle valtuudet toteuttaa hintakiinnitykset itsenäisesti. Hintariskin hallinnan kannalta oleellista on, että Myyjä voi tehdä hintakiinnityksiä Asiakkaalle parhaaksi katsomallaan hetkellä.

Valtuutus on voimassa toistaiseksi. Sähkösopimuksen päättyessä myös valtuutus päättyy.

(Hintakiinnityksissä käytetään pääsääntöisesti kvartaali- ja/tai vuosituotteita. Hintariskin hajauttamiseksi hintakiinnityksiä tehdään tarvittaessa useammassa osassa, eri ajankohtina. Markkinatilanteesta johtuen saattaa olla perusteltua jättää tekemättä hintakiinnityksiä kokonaan tai osittain. Kiinnittämätön osuus määräytyy toteutuneen Suomen spot-hinnan perusteella.)

Anna valtuutus täyttämällä lomake:

Valtuutan Lumme Energian tekemään yllä mainitut hintakiinnitykset yrityksemme puolesta*
Tilaan myös sähkösalkkuraportin

Yritysmyynnin yhteystiedot

p. 010 210 4600
(arkisin klo 8-16)