Heimosähkö -sopimusehdot

Heimosähkö -sopimus on 12 kk takuuhintainen ja määräaikainen sopimus.

Sopimuskauden päättyessä lähetämme sinulle hyvissä ajoin tarjouksen uudesta takuuhintaisesta kaudesta. Jos määräajan jälkeen et ole vahvistanut sopimukselle uutta takuuhintaista kautta, sovellamme kulloinkin voimassa olevaa Perus Lumme-hinnastoa. Perus Lumme -hinnasto on Lumme Energian ilmoituksen mukainen ja tarkistamme hinnan 2-4 kertaa vuodessa. Ilmoitamme muutoksesta asiakaslehdessä vähintään 30 päivää ennen voimaantuloa.

Voit halutessasi irtisanoa sopimuksen kahden viikon irt
isanomisajalla, jos sopimukseen ei ole kiinnitetty takuuhintaista kautta. Voit päättää määräaikaisen sopimuksen myös sovittua aikaisemmin maksamalla
10 prosenttia sopimuksen mukaisen myyntiennusteen perusteella lasketusta sähkökaupan arvosta, kuitenkin vähintään 20 euroa. Jos muutat pois ennen
määräaikaisuuden päättymistä, sopimus päättyy ilmoittamaasi poismuuttopäivään, ei kuitenkaan takautuvasti.

Yleistä sopimusehdoista
Sopimus koskee sähköenergian osuutta. Sopimukseen sovelletaan näiden sopimusehtojen lisäksi kulloinkin voimassa olevia Lumme Energian myyntisopimusehtoja (SME 2014).

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan yhteystietoihin, laskutusosoitteeseen tai käyttöpaikkaan vaikuttavista muutoksista. Asiakas ilmoittaa sähkönjakelun
mahdollisista vioista ja häiriöistä paikalliselle jakeluverkon haltijalle. Myyjä ilmoittaa hintamuutoksista vähintään 30 päivää (yritykset 14 päivää) ennen niiden voimaantuloa. Sopimuskaudella tapahtuvat mahdolliset alv-muutokset tai
muiden veroluonteisten maksujen vaikutukset viedään hintoihin sellaisenaan. 

Asiakas voi päättää sopimuksen kesken sopimuskauden maksamalla 10 % sopimuksen mukaisen myyntiennusteen perusteella lasketusta sähkökaupan arvosta, kuitenkin vähintään 20 euroa. Jos käyttöpaikka vaihtuu, sopimuksen voi irtisanoa veloituksetta. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on kaksi viikkoa.

Myyjän laskutus perustuu etäluentakohteissa todelliseen käyttöön ja muissa kohteissa verkkoyhtiöltä saatuhin vuosiennusteisiin. Tuntimitatuista kohteista myyjä ei lähetä arviolaskuja ja laskuttaa ainoastaan varmennetuilla mittaustiedoilla. Tasaerälaskutus ei ole mahdollinen.Tuntimitatuissa kohteissa myyntituotteen aikajaksotus on valtakunnallisen kaksiaikasiirron mukainen:  
Yösähkö: päiväenergia ma-su klo 7-22, yöenergia ma-su klo 22-07.  
Vuodenaikasähkö: talviarkienergia 1.11.-31.3. ma-la klo 7-22, kaikkina muina aikoina kulutettu energia on muuta aikaa.   
Asiakassuhteen alkaessa voimme tarkistaa luottotiedot. Pidätämme oikeuden olla tekemättä sopimusta luottotietomerkinnän tai muun syyn takia. 

Vain kuluttaja-asiakkaille:  
Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus viimeistään 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä. Sopimuksen voi perua puhelimitse, sähköpostilla tai käyttämällä peruuttamislomaketta. Jos asiakas peruuttaa sopimuksen peruuttamislomakkeella, tulee lomake olla lähetetty ennen peruuttamisajan päättymistä. (KSL 6 luku 13§, 14§, 15§). Tapahtumissa, kauppakeskuksissa ja muissa siirrettävissä myyntipisteissä tehdyissä sopimuksissa ei ole perumisoikeutta. 

Sopimukseen liittyvät huomautukset on hyvä tehdä heti asiakaspalveluumme, jolloin asioiden yhteinen selvittäminen on sujuvampaa.  Jos asia ei ratkea neuvottelulla, voit olla yhteydessä maistraatin kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi. Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei edelleenkään saada ratkaistuksi, voit olla yhteydessä kuluttajariitalautakuntaan, www.kuluttajariita.fi (KSL 2 luku 8 b§). Tiedot energiankuluttajien tarkistuslistasta löytyvät www.emvi.fi/kuluttajainfo

Jos asiakas on pyytänyt sähköntoimituksen aloittamista ennen peruuttamisajan päättymistä ja käyttänyt sähköä sopimuksen alkamisen ja peruuttamisilmoituksen tekemisen välisenä aikana, tulee käytetystä sähköstä maksaa vahvistuksen mukainen hinta. 

Peruuttamisoikeus  
Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.  
Sopimuksen voi perua puhelimitse, sähköpostilla tai käyttämällä peruuttamislomaketta.  
Jos asiakas peruuttaa sopimuksen peruuttamislomakkeella, tulee lomake olla lähetetty ennen peruuttamisajan päättymistä. 

Jos asiakas on pyytänyt sähköntoimituksen aloittamista ennen peruuttamisajan päättymistä ja käyttänyt sähköä sopimuksen alkamisen ja peruuttamisilmoituksen tekemisen välisenä aikana, tulee käytetystä sähköstä maksaa vahvistuksen mukainen hinta.  
 
Lumme Energia 06/2018