Mistä sähkömme tulee?

Sähkön tuoteseloste kertoo myymämme sähkön alkuperän ja tuotantotavan sekä sen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Lumme Energian tuoteseloste valmistuu kesäkuun 2018 aikana.

Mistä sähkömme tulee?

Sähkön tuoteseloste kertoo myymämme sähkön alkuperän ja tuotantotavan sekä sen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Tuoteseloste perustuu lakiin sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta, ja noudattaa Energiaviraston antamia ohjeita.

Jaottelussa energialähteet jaetaan kolmeen osaa: fossiiliset energialähteet ja turve, ydinvoima sekä uusiutuvat energialähteet.

 

Lumme Energian tuoteseloste 2017

Myydyn sähkön, 533 GWh, energialähteet **)

Fossiiliset energialähteet ja turve 35 % (184 800 MWh)

Uusiutuvat energialähteet *) 30 % (157 600 MWh)

Ydinvoima 35 % (190 300 MWh) 

Yhteensä 100 % (532 800 MWh)

 

Vuonna 2017 myymämme sähkön CO2-ominaispäästö eli hiilidioksidipäästön määrän suhde sähkön myyntiin oli 214 g/kWh ja sähkön tuotannossa syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen määrä suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään oli 0,98 mg/kWh. ***)

*) Uusiutuvista energialähteistä 15 % on myyty ympäristöystävällisenä sähkönä.

**) Myydyn sähkön energialähteet vastaavat Energiaviraston määrittelemää kokonaisenergialähdejakaumaa.


***) Kokonaisenergialähdejakauman sekä päästötietojen laskemista varten olemme huomioineet alkuperätakuilla varmentamattoman myynnin osuuden Energiaviraston julkaisemalla kansallisella jäännösjakaumalla. Jäännösjakauman energialähde- ja tuotantotapakohtaiset päästökertoimet sekä yhteistuotannon päästöjenjakomenetelmä ovat saatavissa Energiaviraston jäännösjakaumajulkaisusta.

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu
p. 0800 90110
(arkisin klo 8-18)

Puhelu on maksuton.