Mistä sähkömme tulee?

Sähkön tuoteseloste kertoo myymämme sähkön alkuperän ja tuotantotavan sekä sen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Lumme Energian tuoteseloste valmistuu kesäkuun 2018 aikana.

Tuoteselosteessa energialähteet jaetaan kolmeen osaan:

  • fossiiliset energialähteet
  • ydinvoima
  • uusiutuvat energialähteet

Tuoteseloste on lakiin perustuva ilmoitus ja varmennus sähkön alkuperästä. Seloste noudattaa Energiaviraston antamia ohjeita.

Suur-Savon Sähkön sähkön alkuperä 2016

Vuonna 2016 suurin osa sähköstä hankittiin pohjoismaisesta sähköpörssistä. Loput tuotettiin joko paikallisesti omilla voimalaitoksilla tai osakkuuslaitoksilla. Myymämme sähkön CO2-ominaispäästö eli hiilidioksidipäästön määrän suhde sähkön myyntiin oli 239 g/kWh ja sähkön tuotannossa syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen määrä suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärään oli 1,02 mg/kWh. **)

SSSOy:n sähkön tuoteseloste 2016 

*) Myydyn sähkön energialähteet vastaavat Energiaviraston määrittelemää kokonaisenergialähdejakaumaa.

**) Kokonaisenergialähdejakauman sekä päästötietojen laskemista varten olemme huomioineet alkuperätakuilla varmentamattoman myynnin osuuden Energiaviraston julkaisemalla kansallisella jäännösjakaumalla. Jäännösjakauman energialähde- ja tuotantotapakohtaiset päästökertoimet sekä yhteistuotannon päästöjenjakomenetelmä ovat saatavissa Energiaviraston jäännösjakaumajulkaisusta.

Etelä-Savon Energian sähkön alkuperä 2016

Etelä-Savon Energia tuoteseloste 2016

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu
p. 0800 90110
(arkisin klo 8-18)

Puhelu on maksuton.