Miten sähkön hinta määräytyy?

Suomi kuuluu pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin, joilla sähköenergian hinta määräytyy sähköpörssissä käydyn kaupan perusteella. Hinta, jolla sähköä myydään sähköpörssissä, vaikuttaa siihen hintaan, jolla me Lumme Energiassa myymme sähköä asiakkaillemme.

Sähköpörssissä myytävän sähkön hintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten säätilanne, raaka-aineiden hintakehitys sekä kulutuksen ja tuotannon muutokset. Sähkön hintaan vaikuttaa myös Euroopan unionin päästökauppa, joka velvoittaa hiilidioksidia aiheuttavia tuotantomuotoja hankkimaan päästöjä vastaavan määrän päästöoikeuksia.

Päästöoikeudet ja raaka-aineet

Yksi uusimpia sähkön hintaan vaikuttavia tekijöitä on Euroopan unionin päästökauppa. Se velvoittaa hiilidioksidia aiheuttavia tuotantomuotoja hankkimaan päästöjä vastaavan määrän niin sanottuja päästöoikeuksia. Koska Suomessa merkittävä osa sähköstä tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, vaikuttaa päästöoikeuksien hintakehitys selvästi sähkön hintaan.

Merkittävä sähkön hintaan vaikuttava tekijä on myös erilaisten polttoaineiden hintakehitys ja saatavuus. Suomen hiilivoimaloiden suuren määrän takia erityisesti hiilen maailmanmarkkinahinta vaikuttaa suoraan sähkön hintaan. Hiilen lisäksi öljyn hintakehityksellä on epäsuoraa vaikutusta sähkön hintaan. Vaikka öljyllä ei juuri sähköä tuotetakaan, vaikuttaa öljyn hinta voimakkaasti kuljetuskustannuksiin ja esimerkiksi hiilen louhintakustannuksiin. Kotimaisista polttoaineista hintaan vaikuttavat erityisesti turpeen ja puupolttoaineen saatavuus, johon vaikuttavat puolestaan niin säätilanne, kuin puuteollisuuden tuotannon kehityskin. Rajoitukset saatavuudessa pakottavat kyseisiä polttoaineita käyttävät voimalaitokset turvautumaan joko kalliimpiin hiileen ja öljyyn, tai vähentämään kokonaan tuotantoaan. Tällöin vastaava energia on tuotettava yleensä kalliimmalla tuotantolaitoksella.

Spot-markkinat

Spot-markkina toimii kauppapaikkana tukkusähkölle. Sähkön ostajat ja myyjät lähettävät päivittäin tuntikohtaiset hintatarjouksensa pörssiin.

Hintatarjouksessa osapuolet määrittävät, millä hinnalla ja kuinka suuren määrän sähköä he ovat valmiita ostamaan tai myymään. Sähkön tukkuhinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan - kaikki ostostarjoukset ja kaikki myyntitarjoukset - leikkauspisteessä.

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden hinta muodostuu kahdessa sähköpörssissä:

  • fyysisen sähkön osalta toimii Nord Pool Spot 
  • johdannaisten ja päästöoikeuksien osalta Nasdaq OMX Commodities

Suunniteltua sähkötarvetta varten Elspot-markkinoilla sähkön hinta muodostuu jokaista seuraavan vuorokauden tuntia varten erikseen. Äkilliseen sähköntarpeeseen sähköä voi hankkia päivänsisäisiltä Elbas-markkinoilta. 

Pohjoismaisella sähkömarkkina-alueella tukkusähkö on samanhintaista vain osan vuoden tunneista. Maidenvälisen siirtoverkoston kapasiteetti on rajallinen, ja kun tarjonta ylittää siirtokapasiteetin, syntyy pullonkaula. Tällöin edullista sähköä, esimerkiksi edullista vesivoimaa Norjasta, ei voida siirtää verkkoa pitkin, vaan tarvittava sähkö on tuotettava paikallisesti kalliimmalla. Pullonkaulatilanteessa tarjousalueet eriytyvät hinta-alueiksi. Suomi on yksi hinta-alue, mutta esim. Ruotsissa ja Norjassa hinta-alueet vaihtelevat myös maan sisällä.

Mikäli haluaa suojautua spot-markkinoiden hintojen vaihteluilta, voi hakea toiminnalleen sopivaa, kiinnitettävää hintatasoa johdannaismarkkinoilta. 

Johdannaismarkkinat

Johdannaismarkkinat (OMX Commodities) mahdollistavat yksinkertaisen tavan suojautua Spot-markkinoiden hintojen vaihteluilta.

Toimija voi joko pyrkiä löytämään johdannaismarkkinoilta edullisimman mahdollisen hintatason tulevaisuuteen tai esimerkiksi varmistaa sähkön hinnan tasolle, joka oman liiketoiminnan kannalta on kohtuullinen. Johdannaistuotteina käytetään futuureja, forwardeja ja optioita. Tutustu johdannaistuotteiden noteeraushintoihin.

Sähkön hankinnan asiantuntijoidemme päivittäisiin tehtäviin kuuluvat markkinatilanteen seuranta ja analysointi, jotta voimme tarjota sinulle sähköä kilpailukykyiseen hintaan.

Tutustu Lumme Energian sähkösopimusvaihtoehtoihin

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu
p. 0800 90110
(arkisin klo 8-18)

Puhelu on maksuton.