Sponsorointi

Miksi teemme sponsorointia?

Tavoitteenamme on kasvattaa Lumme Energian tunnettuutta ja vahvistaa brändiä valtakunnallisesti. Sponsoroinnilla haluamme myös edistää liiketoimintatavoitteita, kuten sitouttaa asiakkaitamme ja luoda edellytyksiä uusasiakashankinnalle.

Sponsoroinnin muodot

Sponsorointi perustuu yhteiseen sopimukseen ja kumppanuuteen. Kumppanuus tarkoittaa pitkäjänteistä yhteistyötä, josta molemmat hyötyvät. Yhteistyössä on tärkeää osapuolien vuorovaikutus, sponsoroinnin suunnittelu, tavoitteiden määrittäminen ja mitattavuus sekä toimintojen monipuolisuus.

Lumme Energialla on oikeus käyttää yhteistyöstä syntyviä sisältöjä ja tarinoita osana omaa markkinointiviestintäänsä ja PR-näkyvyyttä. Sponsorointi ei tarkoita pelkkää logonäkyvyyttä, vaan sopimukseen liittyy aina myös muita elementtejä, muun muassa mahdollisuus lisätarinan rakentamiseen markkinointiviestinnän tai sisältömarkkinoinnin käyttöön. 

Keskitymme sponsoroinnissa:

  • Lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen.
  • Luonnon monimuotoisuuden tukemiseen.
  • Syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisemiseen.

Valintaperusteet

Yhteistyökohteen on tuettava Lumme Energian brändiä ja strategiaa, ja arvopohjan tulee olla yhteinen Lumme Energian kanssa. Yhteistyön on tavoitettava Lumme Energian kohderyhmiä ja sen tuoma näkyvyys on oltava mitattavaa.

Etusijalla valinnassa ovat kumppanuudet, jotka voivat tarjota asiakkaillemme etuja ja hyötyjä asiakasetuohjelmamme (Lumme-tiimi) kautta.

Valitsemme vuosittain pääyhteistyökumppaneiksi muutamia kohteita, joiden kanssa teemme aktiivista ja pitkäjänteistä yhteistyötä.

Emme tue yksityishenkilöitä, poliittisia tai uskonnollisia organisaatioita/yhteisöjä.

Urheilussa teemme ainoastaan seuratason sopimuksia, joilla takaamme seuran sisäisten yksittäisten joukkueiden ja yksilöiden tasavertaisen kohtelun.

Toimi näin

Lähetä hakemus tällä sivulla olevan lomakkeen kautta. Käsittelemme hakemukset kuukausittain ja vastaamme kaikille hakijoille kirjallisesti.

Teemme yhteistyöstä kirjallisen, juridisesti sitovan sopimuksen. Sopimuksessa määritellään sopimusosapuolet, sponsoroitava kohde, yhteistyön hinta ja sponsorille annettavat vastikkeet sekä sopimuksen kesto.

Lähetä hakemus <linkki>

Kannatustoiminta ja hyväntekeväisyys

Kannatustoiminnan ja hyväntekeväisyyden kohteitamme ovat lasten, nuorten ja vanhusten elämäntilanteiden ja harrastusten tukeminen. Tuemme esimerkiksi Viitasaaren Viestin ja Savonlinnan Pallokerhon (SaPKo) junioritoimintaa, Kangasniemen Musiikkijuhlia ja Punkaharjun SOS-lapsikylää.

Kannatustoiminnan kohteet valitsemme kaksi kertaa vuodessa, elokuussa ja huhtikuussa. Tukea voi saada kerran vuodessa. Kannatustoiminnan luonteen mukaisesti tukisummat ovat maltillisia. Ilmoitamme kaikille hakijoille päätöksestä henkilökohtaisesti.

Lähetä kannatustoiminnan hakemus <linkki>

Tule
brändi-
lähettilääksi!

Kuva linkkiä varten -