Vuosi Lumme on määräaikainen 24 kk sähkösopimus ja tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille. Jos määräajan jälkeen sopimukselle ei ole vahvistettu takuuhintaista kautta, sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa perushinnastoa. Perushinnasto on myyjän ilmoituksen mukainen ja se tarkistetaan 2-4 kertaa vuodessa. Muutoksesta ilmoitetaan vähintään 30 päivää ennen voimaantuloa. Voit halutessasi irtisanoa sopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla, jos sopimukseen ei ole kiinnitetty takuuhintaista kautta.

Voit päättää määräaikaisen sopimuksen sovittua aikaisemmin maksamalla 10 prosenttia sopimuksen mukaisen myyntiennusteen perusteella lasketusta sähkökaupan arvosta, kuitenkin vähintään 20 euroa. Jos muutat pois ennen määräaikaisuuden päättymistä, sopimus päättyy ilmoittamaasi poismuuttopäivään, ei kuitenkaan takautuvasti.

Sopimus koskee sähköenergian osuutta. Sopimukseen sovelletaan näiden sopimusehtojen lisäksi kulloinkin voimassa olevia myyntisopimusehtoja (SME 2014).

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan yhteystietoihin, laskutusosoitteeseen tai käyttöpaikkaan vaikuttavista muutoksista. Asiakas ilmoittaa sähkönjakelun mahdollisista vioista ja häiriöistä paikalliselle jakeluverkon haltijalle.

Myyjä ilmoittaa hintamuutoksista vähintään 30 päivää (yritykset 14 päivää) ennen niiden voimaantuloa. Sopimuskaudella tapahtuvat mahdolliset alv-muutokset tai muiden veroluonteisten maksujen vaikutukset viedään hintoihin sellaisenaan.

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on kaksi viikkoa.

Myyjän laskutus perustuu etäluentakohteissa todelliseen käyttöön ja muissa kohteissa verkkoyhtiöltä saatuihin vuosiennusteisiin. Tuntimitatuista kohteista myyjä ei lähetä arviolaskuja ja laskuttaa ainoastaan varmennetuilla mittaustiedoilla. Tasaerälaskutus ei ole mahdollinen.

Asiakassuhteen alkaessa voimme tarkistaa luottotiedot. Pidätämme oikeuden olla tekemättä sopimusta luottotietomerkinnän tai muun syyn takia.

Sopimus tulee voimaan sopimusvahvistuksen sisältöisenä, ellei asiakas tee huomautusta 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen tekohetkestä. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus viimeistään 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä. Sopimuksen voi perua puhelimitse, sähköpostilla tai käyttämällä peruuttamislomaketta. (KSL 6 luku 13§, 14§, 15§). 

Sopimukseen liittyvät huomautukset on hyvä tehdä heti asiakaspalveluumme, jolloin asioiden yhteinen selvittäminen on sujuvampaa.  Jos asia ei ratkea neuvottelulla, voit olla yhteydessä maistraatin kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi. Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei edelleenkään saada ratkaistuksi, voit olla yhteydessä kuluttajariitalautakuntaan, www.kuluttajariita.fi (KSL 2 luku 8 b§). Tiedot energiankuluttajien tarkistuslistasta löytyvät www.emvi.fi/kuluttajainfo.

Peruuttamisoikeus

Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Sopimuksen voi perua puhelimitse, sähköpostilla tai käyttämällä peruuttamislomaketta.

Jos asiakas peruuttaa sopimuksen peruuttamislomakkeella, tulee lomake olla lähetetty ennen peruuttamisajan päättymistä.

Jos asiakas on pyytänyt sähköntoimituksen aloittamista ennen peruuttamisajan päättymistä ja käyttänyt sähköä sopimuksen alkamisen ja peruuttamisilmoituksen tekemisen välisenä aikana, tulee käytetystä sähköstä maksaa vahvistuksen mukainen hinta.