Tuet ja avustukset aurinkosähköön

Aurinkosähkön hankintaa helpottamaan on saatavissa erilaisia tukia ja avustuksia. Kotitalousvähennystä, maatalouksien investointukea ja yritysten, kuntien ja yhteisöjen energiatukea kannattaa hyödyntää.

Kotitalousvähennys yksityishenkilöille

Yksityishenkilö voi hakea kotitalousvähennystä aurinkosähköjärjestelmän asennustyön osuudesta. Asennustyö tulee tehdä hakijan kotiin, vapaa-ajan asuntoon tai vanhempien asuntoon.

 • Vähennystä voi hakea 50 % teetetyn työn osuudesta, ei matkakuluista eikä tarvikkeista.
 • Kotitalousvähennyksen saa vähentää kumpikin puolisoista, ja maksimivähennys on kummallakin 2 400 euroa vuodessa. Omavastuu on 100 euroa.
 • Kotitalousvähennystä haetaan veroilmoituksessa. Se vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta.


> Lisätietoa kotitalousvähennyksestä

Investointituki maatalouksille

Maatilat voivat hakea investointitukea aurinkosähköjärjestelmän hankintaan siltä osin, kun tuotettava energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa.

 • Tuki on avustusta, joka on 40 % aurinkosähköjärjestelmän arvonlisäverottomista kustannuksista.
 • Tuki haletaan ELY-keskukselta. Hakujaksot päättyvät vuosittain 15.1., 15.3., 15.8., ja 15.10, jonka jälkeen päätöksen saa kahden kuukauden kuluessa.
 • Myönnettävä minimiavustus on 7 000 e, jolloin hyväksyttävien kustannusten tulee olla vähintaan 18 000 e (alv 0%)
 • Hakijan maatalouden yrittäjätulo tulee olla vähintään 25 000 e/vuosi viitenä vuonna tuen myöntämisestä.
 • Investointia ei saa aloittaa, ennen kuin ELY-keskus on antanut myönteisen investointitukipäätöksen.


> Lisätietoa maatalouden investointituista

Energiatuki yrityksille, kunnille ja yhteisöille

Energiatukea uusiutuvan energian investointeihin voivat saada yritykset sekä yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt.

 • Aurinkosähköjärjestelmisssä tuki on 25 % hankkeen verottomasta kokonaishinnasta.
 • Aurinkosähköhankkeissa tukea voidaan myöntää myös uudisrakennuskohteille.
 • Investoinnin tulee olla yli 10 000 euron suuruinen.
 • Tuki haetaan Tekesin sähköisessä asiointipalvelussa ennen hankkeen aloittamista

> Lisätietoa energiatuesta

Pyydä kartoitus

Suunnitellaan yhdessä sinulle sopivin järjestelmä - toimitamme sen valmiiksi asennettuna!

Aurinkosähkö-paketit